ኣትሌት ሞ ፋራሕ፡ ብሃይሌ ኣብ ዝውነን ሆቴል ተሰሪቐ ይብል

ሞ ፋራሕ (ፀጋም) ምስ ሃይሌ ገብረስላሴ (ማእኸል) ኣብ ውድድር 'ግሬት ኖርዝ ራን' - ብ2013 Image copyright Nigel Roddis
ናይ ምስሊ መግለጺ ሞ ፋራሕ (ፀጋም) ምስ ሃይሌ ገብረስላሴ (ማእኸል) ኣብ ውድድር 'ግሬት ኖርዝ ራን' - ብ2013

እንግሊዛዊ ኣትሌት ሞ ፋራሕ ኣብ ናይ ሃይለ ገብረስላሴ ሆቴል ገንዘበይን ካልእ ንብረተይን ተሰሪቐ፡ ሃይለ ድማ ክሕግዘኒ ብዘይምፍታኑ ኣዝየ ጉህየ ኢሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ፡ ሃይለ ድማ ሞ ፋራሕ ደይ መደይ ኢሉ ስመይን ክብሪ ሆቴለይን ንምጽላምን ንምክፋእን ዝገበሮ እዩ ድሕሪ ምባል፡ `ንኣነዋሪ ባህርያት` ናይ ሞ ፋራሕ ኣውጊዙ።

ኣብ ኦሎምፒክ ኣርባዕተ ግዜ ጎብለል ኮይኑ ዝተዓወተ ሞ ፋራሕ [ሙሓመድ ፋራሕ] ኣብቲ ሃይለ ገብረስላሴ ዝውንኖ ሆቴል ተሰሪቐ ብምባሉ ክልቲኦም ኣትሌታት ኣብ ቆይቂ ተጸሚዶም ይርከቡ።

እቲ ብሪጣንያዊ ኣትሌት፡ ሞ ፋራሕ ካብቲ ኣዕሪፍሉ ዝነበረ ናይ ሃይለ ገብረስላሴ ሆቴል፤ ገንዘብ፡ ናይ ኢድ ስዓትን ክልተ ሞባይል ቴሌፎናትን ከምዝተሰርቀን፡ ሃይለ ገብረስላሴ ድማ ከምዘይሓገዞ ገሊጹ።

``ብተግባራት ሃይለ ገብረስላሴ ጉህየ`` ኢሉ እቲ ወዲ 36 ዓመት እንግሊዛዊ ኣትሌት።

ወዲ 46 ዓመት ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሃይለ ገብረስላሴ ድማ፡ ነቲ ዝቐረበ ጠቐነ ክምልስ ከሎ፡ ሞ ፋራሕ ደይ መደይ ኢሉ ሽሙን ክብሪ ናይቲ ሆቴል ``ንምጽላምን ንምክፋእን`` ኢሉ ዝገበሮ ኢዩ ክብል ከሲስዎ።

ዝሓለፈ ሰንበት ቅድሚ ናይ ሎንዶን ማራቶን ኢዩ ሞ ፋራሕ ነዚ መግለጺ ዝሃበ።

``ብሓቂ ንምዝራብ፡ ሃይለ ገብረስላሴ እዩ ነቲ ሆቴል ዝውንኖ። ኣብቲ ሆቴል ንሰልስተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምቕማጥካ፡ እቲ ዋና ክሕግዘካ ብዘይምፍታኑ ኣዝዩ የሕዝን`` ኢሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘካይድ ዝነበረ ሞ ፋራሕ።

ሃይለ ንናይ ሞ ፋራሕ `ኣነዋሪ ባህርያት` ወጊዙ

ፋራሕ ብ23 መጋቢት እዩ ንብረተይ ተሰሪቐ ዝበለ።

እቲ ክልተ ሳዕ ብ 10,000 ሜትሮ ናይ ጉያ ውድድር ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሃይለ ገብረስላሴ፡ ብወካሊኡ ንቢቢሲ ኣብ ዝሰደዶ መግለጺ፡ ኣንጻር ሞ ፋራሕ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ይደናደን ከምዘሎ ገሊጹ።

እቲ ካብ ሞ ፋራሕ ቅድሚ ናይ ሎንዶን ማራቶን ዝተቐበሎ መልእኽቲ ኮነ ኢሉ ``ከጸልሞ`` ዝግበሮ ከምዝኾነ ሃይለ ገሊጹ።

እቶም ኣብቲ ሆቴል ዘዕርፉ ኣጋይሽ፡ ኩሉ ዝውንንዎ ዘበለ ንብረትን ካብ 350 ዶላር ንላዕልን ነቲ ምምሕዳር እቲ ሆቴል ከፍልጡ፡ ነቲ ገንዘቦምን ንብረቶምን ዘቐምጥሉ ካዝና ክውሃቡ ወይ ድማ ነቶም ኣመሓደርቲ እቲ ሆቴል ከረክቡ እዮም ዝሕተቱ ኢሉ ሃይለ።

እንተኾነ፡ ሞ ፋራሕ ገንዘቡ ብዕሉ ክሕዞ ስለዝመረጸ፡ ኣቲ ዝውንኖ ሆቴል ብዝኾነ መዐቀኒ ተሓታቲ ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ።

ሰራሕተኛታት እቲ ሆቴል ናይ ሞ ፋራሕን ናይቶም ምስኡ ኣብቲ ሆቴል ዘዕረፉን ሰባት ``ኣነዋሪ ባህርያትን`` ንሓንቲ ብዓልቲ ሓዳር ኣትሌት ኣብቲ ናይ መዋሳወሲ ኣካላት ዘካየድዎ ተጻብኦን ንፖሊስ ከምዝሓበሩ ገሊጹ።

እንተኾነ፡ እቲ ኣንጻር ሞ ፋራሕ ቀሪቡ ዝነብረ ናይ ወንጀል ክሲ ብናቱ ናይ ምትዕራቕ ተበግሶ ደው ከምዘበሎ ገሊጹ።

`ፋራሕ እቲ ጉዳይ ፍታሕ ክረክብ ይደሊ`

ኣፈኛ ሞ ፋርሕ ነቲ ናይ ሃይለ መግለጺ ክምልስ ከሎ፡ ``ሞ ፋርሕ በቲ ናይ ሃይለ መግለጺን እቲ ሆቴልን ዋንኡን ናይቲ ዝተፈጸመ ስርቂ ሓላፍነት ክወስዱ ዘይምድላይ ኣዝዩ ሓዚኑ`` ኢሉ ።

``ሞ ፋርሕ ኩሉ እቲ ብሃይለ ዝተባህለ ከምዘይቅበሎን፡ እቲ መግለጺ ኮነ ኢልካ ነቲ መፍትሕ ናይ ክፍሉ ብምጥቃም ገንዘቡን ካልእ ንብረቱን ዝሰረቑ ናይ ሰርሕተኛታቱ ገበን ንምኽዋል ዝተዋህበ ኢዩ ኢሉ።

``ኣባላት ፖሊስ ስርቂ ከምዝተፈጸመ ኣረጋጊጾም እዮም። እቲ ሆቴል`ውን ስርቂ ከምዝተፈጸመ ተኣሚኑን ሓላፍነት ወሲዱን ምስ ናይ ሞ ፋራሕ ሕጋውያን ኣማኸርቲ ይራኸቡ ነይሮም`` ኢሉ እቲ ኣፈኛ።

``እቲ ሆቴል ነቲ ተሰሪቑ ዝተባህለ ገንዘብ ከሕውዮ ድልው ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ሞ ፋራሕ ብሰንኪ ናይ ሓለዋ ጉዳይ ሆቴል ምስቀየረ እቲ ጉዳይ ኣይቀጸለን።``

ምስ ሃይለ ብዛዕባ`ቲ ጉዳይ ንበይኖም ክዘራረብሉ ብዙሕ ፈተነታት ተኻይዱ፡ ሃይለ ግና ኣይመለሰሉን። ሕጂ ስለዝመለሰ ድማ ናቱ ሕጋውያን ኣካላት ምሳና ብምርኻብ ነቲ ጉዳይ ክንፈትሖ ቅሩባት ኢና`` ኢሉ ናይ ሞ ፋራሕ ኣፈኛ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት