መተዓብቲ ኣስመራ፡ ኣብ መቐለ ንጽጉማት ይሕግዙ ኣለዉ።
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

መተዓብይቲ ኣስመራ፡ ኣብ መቐለ ንጽጉማት ይሕግዙ ኣለዉ

ኣብ ኣስመራ ተወሊዶም ዝዓበዩ መተዓብቲ፡ ኣብ መቐለ ጠዋሪ ንዘይብሎም ኣረጋውያን ገንዘባዊ ሓገዝ ይገብሩ ኣለዉ።

እቲ ሓገዝ ኣብ ኣስመራ ተወሊዶም ዝዓበዩ፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣውሮጳ: ኣመሪካ: ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዝነብሩ 7 ኢትዮጵያውያን ኣዕሩኽ ጀሚሮምዎ።ሎሚ፡ ካልኦት ወገናት እውን ተሓዊሶምዎም 18 ሰባት በፂሖም።ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቒምና ሰናይ ተግባር ንፈፅም ዝብል መበገሲ ዕላማ ኣለዎም።እዞም ወገናት፡ ኣብ መቐለ ኣላዪ ንዘይብሎም ፅጉማት ሰባት ይሕግዙ ኣለዉ።ብፍላይ ዓዲ ውዒል ንዝኾና ኣደታት እንተነኣሰ ኣውደ ኣመት ተሓጕሰን ንኽውዕላ ገንዘብ ይልእኹለን::ኣብ ዓመታዊ ሰለስተ ግዜ ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ:ልደትን ትንሳኤን ይሰዱሎም::ኣብ መቐለ ዝነብሩን ኣብ ኣስመራ ዝፋለጡን መሓዙቶም ድማ፡ ነቲ ዝተልኣኸ ገንዘብ ገዛ ገዛ ከይዶም የብፅሑ።እቲ ሓገዝ ካብ መቐለ ወፃኢ ናብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክበፅሕ ይትልሙ ኣለዉ።እቶም ወገናት: ካብ ኣውደ ኣመት ወፃኢ: ወርሓዊ ሓገዝ ኣዋህሊሎም ብቐዋምነት ንምልኣኽ እውን ይሓስቡ::

ተመሳሳሊ ዛዕባታት