ብስሕተት ን30 ዓመታት ዝተኣሰረ ጆርጅ ፔሮት፡ ዳግማይ ተኸሲሱ

ጆርጅ ፔሮት ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 1987ብፖሊስ ዝተስኣሎ ስእሊ Image copyright Springfield Police Dept
ናይ ምስሊ መግለጺ ጆርጅ ፔሮት ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 1987 ብገበን ምዕማፅ ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ ተፈሪድዎ ነይሩ

ብገበን ምዕማፅ 30 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ዝነበረ ውልቀሰብ ስሕተት ምዃኑ ብምርግጋፁ፡ ዋላ እኳ ካብ ቤት-ማእሰርቲ እንተተፈትሐ፡ ኣብዚ ዓመት ካልእ ክሲ ቀሪብዎ ኣሎ።

ከምፀብፃብ ጋዜጣ ሪፐብሊካን ፡ ወዲ 50 ዓመት ጆርጅ ፔሮት፤ ብገበን ምዕማፅን ካልእን ተኸሲሱ ናብ ቤት-ፍርዲ ክቐርብ እዩ።

እቲ ውልቀሰብ ኣብ ግዝኣት ማሳቹቴስ ኣብ ወርሒ ጥሪ ተፈፂሙ ንዝተብሃለ ገበን፡ ዋላ እኳ የለኹሉን እንተበለ፡ እቲ ክሲ ናብ ቤትፍርዲ ቀሪቡ ክሳብ ዝስማዕ፡ መሰል ዋሕስ ተኸልኪሉ ኣሎ።

ጆርጅ ፔሮት ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 1987 ብገበን ምዕማፅ ተኸሲሱ ዕድመ ልክዕ ንክእሰር ዝተበየነሉ እንትኸውን፡ ን30 ዓመታት ምስተኣሰረ ግና ናፃ ወፅዩ ነይሩ።

ፔሮት ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝወፅእ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት፡ ዳግማይ ምኽሳሱ ንብዙሓት የዘራርብ ኣሎ።

ብ1985 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ጆርጅ ፔሮት ወዲ 17 ዓመት እንከሎ፡ 78 ንዝዕድሚአን በዓልቲ ፀጋ ዕድመ ሜሪ ፕሬኮፕን፡ ዓሚፅካ ብዝብል እዩ ተኸሲሱ ነይሩ።

ነዚ ገበን የፃርይ ዝነበረ ኤፍቢኣይ፡ ኣብ ምርመርኡ ሓንቲ ንፅል ፀጉሪ ምርካባ፡ ጆርጅ ፔሮት ንዓመታት ንክእሰር ምኽንያት ኮይና እያ፤ እቲ ቤት-ፍርዲ እኹል መረዳእታ ብዘይምርካቡ ግና፡ ብነፃ ኣሰናቢትዎ ነይሩ።

ጆርጅ ፔሮት ንልዕሊ 10 ዓመታት ንቤት-ፍርዲ ዝሞጎተ እንትኸውን፡ ዝገበሮ ክትዕ ቀልቢ መራኸብቲ ሓፋሽ ስሒቡ ነይሩ።

ገበን ምዕማፅ፣ ወልፍን፣ ካብ ፖሊስ ንምምላጥ ምፍታን ዝብሉ፡ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፔሮት ዳግማይ ሓድሽ ክሲ ንክኽፈት ምኽንያታት ከምዝኾኑ፡ ፖሊሰ ሓቢሩ።

ከም ሓበሬታ ፖሊስ፡ ጆርጅ ፔሮት ምስ ሓንቲ ባዕላ ዝሰሓተት ሰበይቲ ፆታዊ ርክብ እንትፍፅም ንቀልቡ ስሒቱ ተረኺቡ።

ንፖሊስ ቃላ ዝሃበት እታ ግዳይ እውን፡ ምስቲ ውልቀ ሰብ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ፍቓዳ ከምዘይነበረን ከምዘገደዳን ገሊፃ።

ንሳ ቀልባ ቅድሚ ምስሓታ፡ ጆርጅ ፔሮት ዘዐውን ሓሽሽ ከምዝሃባ ትዝክር።