ፈረንሳ፡ ትርጉም ናይዚ ኣብ እምኒ ዝሰፈረ ፅሑፍ ንዝፈለጠ ክትሽልም እያ

ምስጢራዊ ፅሑፍ ኣብ እምኒ - ኣብ መንደር ብሪተራኒ ፈረንሳ Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ኪኢላታት ፈረንሳ ብትርጉም እቲ ፅሑፍ ኣብ ደንገርገር ይርከቡ

ኣብ ምዕራብ ፈረንሳ እትርከብ ቁሸት፡ ነቲ ኣብ ወሰን ባሕሪ ዝተረኸበን 230 ዕድመ ዘለዎን ናይ እምኒ ፅሑፍ ክትርጉም ንዝኸኣለ ሰብ 2,000 ዩሮ (1,726 ፓውንድ) ንሽልማት ኣዳልያ'ላ።

ክሳብ ሕዚ ነቲ 20 መስመር ፅሑፍ ክፈትሕ ዝኸኣለ ዋላ ሓደ ሰብ የለን።

ገለ ካብቶም ዝተለመዱ ናይ ፈረንሳ ፊደላት፡ ንቑልቁል ኣፎም ክፀሓፉ ከለዉ፡ ኣብ ስካንዲኒቪያን ሃገራት ዝተለመደ Ø ዝዓይነቶም ፊደላት'ውን ይርከብዎ።

ኣብቲ ፅሑፍ '1786' ከምኡ ድማ '1787' ዝብሉ ዓመተ ምህረታት ዝረኣዩ ኮይኖም፡ እዚኦም ድማ እቲ ፅሑፍ ካብ ሰውራ (ወያነ) ፈረንሳ ብቑሩብ ዓመታት ከም ዝቕድም የረድኡ።

ብተወሳኺ፡ ምስሊ መርከብ ምስ መቆፃፀሪ ኣንፈትን ገመዳትን ከምኡ'ውን መስቀል ዝተተርኣሰ ልቢ ኣብቲ ፅሑፍ ይርከቡ።

ናይቲ ከባቢ ሙሁራት ክትርጉምዎ ፈቲኖም አኣይሰመረሎምን። ገሊኦም ናይ ብሬቶን ወይ ባስኪዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ክሕብሩ ከለዉ፡ ቁሩብ ዝተምሃረ ሰብ ፅሒፍዎ ክኸውን ከም ዝኽእል'ውን ይዛረቡ።

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ሚሸል ፓውጋም ዝተበሃለ ናይቲ ኸባቢበዓል ስልጣን፡ እቲ ቋንቋ ምናልባት ናይ ጥንታዊ ብሪቶን ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረብ

ሓደ ክልስ-ሓሳብ ከም ዘመልክቶ፡ እቲ ፅሑፍ ምስ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህንፃ ሓይሊ ባሕሪ ርክብ ክህልዎ ይኽእል'ዩ።

ኣመሓደርቲ እቲ ኸባቢ፡ እቲ ፅሑፍ ምሁራት ክትርጉምዎ'ኳ እንተፈተኑ ክሰምረሎም ከም ዘይከኣለ ይዛረቡ።

ከንቲባ ምምሕዳር ፕሎጋሰል - ዶሚኒክ ካፕ "ምናልባት ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብዛዕባ'ዚ እኹል ፍልጠነት ዘለዎም ሰባት ክህልዉ ስለዝኽእሉ፡ ስቕ ካብ ምባል ናብ ውድድር ክነሰጋግሮ ወሲንና" ኢሉ።

ምሁራት ቋንቋን ስነ-ኳዕትን ኣብቲ ውድድር ንምስታፍ እንተደልዮም፡ ኣቐዲሞም ይምዝገቡ'ሞ ስእሊ ናይቲ ፅሑፍ ይለኣኸሎም። ዛጊት ብዙሓት ሰባት ድልየት ከም ዘለዎም ተፈሊጡ'ሎ።

ምዝገባ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሕዳር ዝዕፆ ኾይኑ፡ ነቲ ፅሑፍ ብዝሓሸ መገዲ ክትርጉም ዝኸኣለ ተዓዋቲ ክግለጽ'ዩ።

ተወሳኺ ዛንታ