"ካብቶም 8 እቶም 3 እዮም ደፊሮሙኒ"
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

"ካብቶም ሸሞንተ እቶም ሰለስተ እዮም ደፊሮሙኒ"

ዒራቓዊት ማርያም፡ ጓል 12 ዓመት እንከላ ምስ ኣዲኣ ብኣይኤስ ተጨውያ ናብ ዘይትፈልጦ ተወሲዳ። ንሸሞንተ ሰባት ድማ ተሸይጣ። ብሰለስተ ሰባት ተደፊራ። ንገዛእ ርእሳ ክተጥፍእ ብዙሕ ፈቲና እያ። ሕዚ መሓዛ ጻጸታት ኮይና ትነብር ኣላ።