ጨና ለሚን ኣብ መጽናዕቲ ጠቓሚ እዩ!
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ጨና ለሚን ኣብ መጽናዕቲ ጠቓሚ እዩ!

ኣብ ግዜ መጽናዕቲ ለሚን ምጭናው ጠቓሚ ከምዝኾነ ምኽረ ሓሳብ ተመራመርቲ ኒይሮ ሳይንስ የረድእ። ንፈተና ኣብ እትዳለወሉ እዋን ኣእሙሮኻ ጸጽቡቑ ክሓስብ ግበሮ። ቅድሚ ምድቓስካ ንባዕልኻ ካብ ስክሪን ኣርሕቕ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት