ኢትዮጵያ፡ ሰብ ሞያ ሕክምና ናይ ስራሕ ኣድማ የካዪዱ ኣለዉ

ዶ/ር ገመቺስ ማሞ ፕሬዝደንት ማሕበር ሕክምና ኢትዮጵያ

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ፡ ሰብ ሞያ ሕክምና፡ ንመንግስቲ ዘቕርቡዎ ዘለው ሕቶ ብኣግባቡ ክምለስ ብዘይምኽኣሉ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ከም ዘይርከቡ ገሊጾም'ዮም።

ማሕበር ሕክምና ኢትዮጵያ ግን እዚ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ከም ዘይድግፎ ገሊጹ ኣሎ።

እቶም ሰብ ሞያ ሕክምና ዘልዕሉዎ ዘለው ሕቶ፡ እቲ ማሕበር'ውን ዘልዕሎም ምኻኖም ዝገለጸ ፕሬዝደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ገመቺስ ማሞ፡ እቶም ሕቶታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ሰለማዊ ሰልፊ ከይተረፈ ብምውጻእ ሕትኡ ከቕርብ ምጽንሑ ገሊጹ።

እንተኾነ እቲ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ኣይንቕበሎን ይብል። "ከም ማሕበር ዘይንሰግሮ ቀይሕ መስመር ስራሕ ጠጠው ምባል'ዩ" ኢሉ።

ሰብ ሞያ ዘልዕሉዎም ሕቶታት እዋናውን ንዓመታት እናተሳገሩ ዝመጽኡን ምኻኖም ዘልዓለ እቲ ፕሬዝደንት፡ እቲ ማሕበር ዝተፈለየ ኣካይዳ ከም ዝስዕብ ተዛሪቡ።

"ሓድነት ሃልዩና ከም ማሕበር ሓካይም ሓደ ዓይነት ሕቶ ምልዐልና ባህ ይብለና። ምሳና ከይሰማምዑ ዝገበሮም ግን ንዓና ዘለዎም ኣረኣእያን ጥርጣረን'ዩ። እዚ ምንም ክንገብሮ ኣይንኽእልን። ንሕና ኣብ ስራሕ ኣብ ጎኒ እቲ ሓኪም ጠጠው ምባልና ክነእምን ኣለና እምበር፡ ምሳና ዘይኮንኩም ኣይንብሎምን" ኢሉ።

ቅድሚ ዝተወሰኑ ሳምንታት፡ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ዝተፈላላዩ ከባቢታት ብሰላማዊ ሰልፊ ሕቶታት ምቕራቦም ዝዝከር'ዩ።

ወርሓዊ ክፍሊት ትሑት'ዩ፣ ውሕስና መድሕን ጥዕና፣ ብጽሒት ስራሕ ኢንተርን ሓካይም ግልጺ ኣይኮነን፣ ኣብ ልዕሊ ሓካይም ዝበጽሑ ግህሰታት መሰል፣ ሆስፒታላት ምቹኣት ዘይምኻኖም፣ ቐረብ ናውታት ሕክምና ዝብሉ ነጥቢታት እቶም ሰብ ሞያ ካብ ሞንጎ ዘልዓሉዎም ሕቶታት'ዮም።

ኣብ ዙርያ እቶም ጸገማትን መፍትሒታቶምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝዘተዩ ኮይኖም፡ ብወገን መንግስቲ ዝረኸቡዎ ምላሽ ግን ዘዕግብ ከም ዘይኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ርኢይትኦም ክገልጹ ጸኒሖምን ኣለውን።

መንግስቲ ሕትኦም ንምምላስ ድልዉነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ፡ ክሳብ ዝምለሰሎም ኣብ ናይ ስራሕ ቦትኦም ከም ዘይርከቡ'ውን ይገልጹ ኣለው።

ኣርባዕተ ሽሕ ኣባላት ዘለውዎ ማሕበር ሓካይም ብወገኑ፡ መንግስቲ ከመሓይሾምን ክፈትሖምን ኣለዎም ዝበሎም ጉዳያት ኣልዒሉ ኣሎ።

ፖሊሲ ጥዕና እታ ሃገር ክኸለስ፣ እታ ሃገር ንጥዕና እትስልዖ በጀት ክመሓየሽ፣ ርክብ በዓል ሞያ ሕክምናን ተገልጋልን ከምኡ'ውን ግቡእን መሰልን ተገልጋሊ ዘመሓድር ማዕቀፍ ሕጊ ክዳሎ፣ ወርሓዊ ክፍሊት ክመሓየሽ፣ ክፍሊት ናይ ትርፊ ሰዓት ስራሕ ስርዓት ብዝሓዘ መገዲ ክትግበር ኣለዎ ዝብሉ ይርከቡዎም።

"ኣርብዓ ሚኢታዊት ማይን መብራህትን ዘይብሉ ሆስፒታል ኢልኩም ኣይትጸውዑ፣ መድሓኒት ኣብ ዘይብላ ሃገር ዝተማልአ ኣገልግሎት ጥዕና ኣሎ ኣይትበሉ እናበልና ጸኒሕና ኢና" ድማ ይብል ፕሬዝደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ገመቺስ።

ተወሳኺ ዛንታ