ሰብ ሞያ ሕክምና ኢትዮጵያ ሕቶ ምልዓል ቀጺሎም ኣለዉ

ሓካይም

ኣብዚ ሰዓት'ዚ፤ ኢትዮጵያውያን ሰብ ሞያ ጥዕና፡ ሕቶታቶም ብሰልፍን ኣኼባን የቕርቡ ኣለዉ።

ኣብ ከተማ መቐለ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሞያ ጥዕና፡ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ፕላኔት ይዝትዩ ኣለዉ።

ኣብቲ ዘተ ሚኒስትር ዲኤታ ጥዕና ወ/ሮ ሰሃርላ ዓብዱላሂ፡ ከምኡ እውን ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዶ/ር ሓጎስ ጎደፋይ ተረኺቦም ኣለዉ።

ነት ዘተ ዝመርሕዎ ዘለዉ ዶ/ር ደብረጽዮን፡ "እቲ ጉዳይ ናይ ዝተወሰኑ ሓካይም ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ዘፈር ጥዕና ዘሎ ፀገም ኣልዒልና ንምፍታሕ ኢና ክንዛተ ዝግባእ" ኢሎም።

እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት እዮም ኣቕሪቦም።

እቲ ቀንዲ ሕቶኦም ናይ ስራሕ ባይታ ክመቻቸውን መሰሎም ክሕለውን ዝጠልብ እዩ።

ብዙሓት ሰባት ካብ ዝፈትውዎ ሞያ ይርሕቑ ምህላዎም: ዓቕሚ ሰብ ሞያ ጥዕና ንምዕባይ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ፀገማት ከምዝረአዩ ገሊፆም።

ኣብ ኣመራርሓ ዝኣትዉ ሰባት ኣብ ብቕዓትን ውድድርን ኣይምስረትን ዘሎ እውን ዝብሉ ነይሮም።

ዝኾነ ይኹን ሰብ ልዕሊ ሕጊ ክኸውን የብሉን: ገበን ዝፈፀመ በዓል ሞያ እውን ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ፡ ሰባት ብዘይኣገባብ ክኣስሩ ዝግበር ዘሎ ወይ ድማ ከምድላይካ ኢድካ ምውጥዋጥ ግን ክብሪ በዓል ሞያ ዝትንክፍ እዩ ይተኣረመልና ኢሎም።

ብኻልእ ገፅ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ዝሰርሑ ላዕለዋይ ሓኪም ውሽጣዊ ሕማማት "75 ምኢታዊ በጀት ኣብ ምክልኻል ጥዕና እዩ ተመዲቡ ዘሎ እዚ ድማ ፍቖዶ ሆቴላት ኣኼባ እናተበሃለ እዩ ዝዳእ ዘሎ: ብሓቂ ኣይስራሕን ዘሎ" ብምባል ርእይቶ ሂቦም።

ኣብ ዝበዝሓ ወረዳታትን ትካላት ጥዕናን ዘለዉ ኣመሓደርቲ ዝተበላሸወት ጀነሬተር ወይ ኤክስረይ ማሽን ካብ ዘዕሪ ኣብ ኣኼባ ኮፍ ምባል ይመርፅ" ኢሎም።

እቲ ዝግበኦ በዓል ሞያ ኣብ ግቡእ ቦትኡ ዘይምህላዉ፡ የግዳስ ፖለቲካዊ መልክዕ ክሕዝ ስለዝግበር ዘሎ ድማ ከም ሓደ ዓብዪ ፀገም ተላዒሉ'ሎ።

ብተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ብኣሚኢት ዝቑፀሩ ሰብ ሞያ ጥዕና ሕቶኦም ብሰላማዊ ሰልፊ ንከቕርቡ ሓቲቶም ሰልፊ ክገብሩ ከምዘይተፈቐደሎም ንቢቢሲ ገሊፆም።ኣብ ላዕለዋይ ሕክምና ኣክሱም፣ ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራትን፣ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደርን ዝርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕና፡ ኣብ ሰዓት ምሳሕ ሕቶታቶም ብሰልፊ ከም ዝገለፁ ኣተሓባበርቲ ብስልኪ ንቢቢሲ ሓቢሮም።

እቶም ኣብ መቐለ ላዕለዋይ ሕክምና ዓይደር ሰልፊ ዘካየዱ ሓካይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ነዞም ዝስዕቡ ጭርሖታት ኣቃሊሖም::

"ባዶ ህንፃ ሆስፒታል ኣይኸውንን!!

"ድምፂ ሓካይም ይሰማዕ ወይ ድማ ክስማዕ እዩ!!"

"ዓፈናን ምፍርራሕን ጠጠው ይበል!!"

"ንሕና ሓካይም እምበር ፖለቲከኛታት ኣይኮንናን!!"

"ዘበናዊ ባርነት ደው ይበል!!"

"ጓለንስትየቲ ሓኪም እየ!!"

ዝብሉን ካልኦትን ከምዘቃልሑ ዶ/ር ንጉስ ኣበበ ይገልፅ::

ኣብቲ ኣብ ላዕለዋይ ሕክምና ዓይደር ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊዝተሳተፈ ዶ/ር ክብረኣብ ገ/ማርያም እንትዛረብ: "ኣብ ጎኒ ድኻ ማሕበረሰብ ኮይንና ንዝተበደሉ ክንሕግዝ እዩ ዕላማ ይኹን እምበር ስርዓት ጥዕና ሃገርና ክዕረ ንፅውዕ ኣለና" ይብል:

ዕላማ እቲ ሰልፊ ድኹም ሕክምናዊ ምምሕዳር ክተርፍ: ሕሙማት ግቡእ ኣገልግሎት ክረኽቡን ብሓፈሻ ዕግበት ተገልገልቲ ህያው ምግባር እዩ እውን ይብል::

ተመሳሳሊ ዛዕባታት