ኢትዮጵያ፡ ዝርግሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሳብ 30 ሰነ ብፈረቓ ክኸውን'ዩ

Light bulb Image copyright Thinkstock

ኣብ ኢትዮጵያ መዓልታዊ ኣጋጢሙ ዘሎ ምቁርራጽ ሃይሊ መብራህቲ፡ ግድባት እኹል ማይ ብዘይምሓዞም ዝተፈጥረ ጸገም ምኻኑ፡ ሚኒስቴር ማይ፣ መስኖን ኢነርጅን ኣፍሊጡ።

በዚ ምኽንያት፡ ዝርግሐ ሓይሊ መብራህቲ እታ ሃገር ክሳብ 30 ሰነ 2019 ብፈረቓ ክኸውን'ዩ።

ሚኒስትር ማይ፣ መስኖን ኢነርጅን፡ ዶክተር ስለሺ ጌታሁን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ብደረጃ ሃገር ዘሎ ምቁርራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፡ ግድባት እኹል ማይ ኣይሓዙን ኢሉ።

ብፍላይ ግድብ ግልገል ግቤ ሰለስተ ብዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ እኹል ማይ ከም ዘይሓዘ ዝሓበረ እቲ ሚኒስትር፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ 476 ሜጋ ዋት ሕጽረት ቀረብ ከም ዘጋጠመ ኣመልኪቱ።

ኣብ ስራሕቲ ዕንጸይቲ ዝተዋፈረ መንእሰይ ኣታኽልቲ ጸጋይ፡ "ጸገም መብራህቲ ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ'ዩ ዝጠፍእ ዘሎ፤ ሰብ ካብ ስራሕ ኣብ ዝወጽአሉ እያ እታ መብራህቲ እትመጽእ። ምስቲ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ጀነረተር ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ድማ ንሕልፊ ወጻኢ ንቃላዕ ኣለና" ኢሉ።

ኣብ እንዳ መጥሓኒ እክሊ ዝሰርሓ ወይዘሮ ለተስላሰ ገብረዮውሃንስ ብወገነን፤ እቲ ምቁርራጽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዕለታዊ ስራሕ የተኣጓጉሎ ምህላዩ እየን ዝዛረባ።

"ትመጽእ ትኸይድ። ኣብ ሓደ ኩንታል ሰለስተ ኣርባዕተ ሻዕ እያ ትጠፍእ። ክንሰርሕ ኣይክኣልናን" ኢለን።

ብሞያ ስፌት ዓለባ ዝመሓደር ነባሪ ባህርዳር ብወገኑ፤ እቲ ኣብዚ ቕነ ዝተርኣየ ምቁርራጽ መብራህቲ ስርሖም ብኣግባቡ ከይሰርሑን፡ ብተደጋጋሚ ቖጸሮ ክስርዙ ይግደዱ ምህላዎምን ገሊጹ።

እዚ ኣብ ዝረክቡዎ እቶት ከቢድ ጽልዋ ከም ዘሕድር ዝገለጸ እዚ ነባሪ፡ "እዋኑ ጾመ ሮመዳን ብምኻኑ ለይቲ ክንበልዕ ኮነ ክንጽሊ እንትንትስእ፡ ጸልማት'ዩ" ይብል።

ዓቕሚ ምምንጫው ግድባት ናብ 1400 ሜጋ ዋት ከም ዝወረደን፡ ክረምቲ ቀልጢፉ ከም ዘይኣቱ ኤጀንሲ ብሄራዊ ሜትሮሎጂ ከም ዘፍለጠን'ዩ ሚኒስቴር ማይ፣ መስኖን ኢነርጅን ዝገለጸ።

ምስዚ ተተሓሒዙ፡ ካብ ወጋሕታ ሰዓት 11 ክሳብ ረፋድ ሰዓት 5፡ 514 ሜጋ ዋት፣ ካብ ረፋድ ሰዓት 5 ክሳብ ቀትሪ ሰዓት 10 ድማ 530 ሜጋ ዋት፣ ከምኡ'ውን ካብ ቀትሪ ሰዓት 10 ክሳብ ምሸት ሰዓት 4 700 ሜጋ ዋት፡ ክፍተት ሓይሊ ከም ዝፍጠር ኣረዲኡ።

ብምኽንያት እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጸዕረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ፡ ኣብታ ሃገር ዝህሉ ቐረብ ብፈረቓ ከም ዝኸውን ዝገለጸ እቲ ሚኒስቴር፡ ልዑል መጠን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀሙ ትካላት'ውን ብኸምዚ ከም ዝበጽሖም ሓቢሩ።

እዚ ክፍተት ንምዕራይ፡ ፋብሪካታት ስሚንቶ፡ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከይተቖራረጸ ክጥቀሙ ስለ ዘለዎም ፍርቆም ካብ ግንቦት 7 ጀሚሩ ኣብ ከክልተ ሰሙን ብፍረቓ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ክግበር'ዩ።

ካብዚ ብዝሰገረ፡ ማእኸሎት ኢንዳስትሪታትን ፋብሪካታት ሓጺነ መጺንን፡ ፍርቆም ኣብ 24 ሰዓት ብፈረቓ ክሰርሑ ክግበር'ዩ ኢሉ እቲ ሚኒስቴር።

ብኻልእ ወገን፡ እታ ሃገር፡ ንሱዳንእተቕርቦ ዝነበረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተቛረጸ እንትኾን፡ ንጂቡቲ ዝነበረ መሸጣ ብፍርቂ ነክዩ ምህላዩ ተገሊጹ።

በዚ ምኽንያት፡ ካብ መሸጣ እትረኽቦ ዝነበረት ዓመታዊ 180 ሚሊዮን ዶላር ከም እትስእንን ሚኒስተር ስለሺ ጌታሁን ገሊጹ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ