ዕርቀ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ፡ ህወሓትን ህግደፍን ክዕረቑ ዶ ይኾኑ?

ሃብቶም ገብረሊባኖስን ኣብርሃም ገብረሊባኖስን Image copyright CELEBERITY EVENTS
ናይ ምስሊ መግለጺ ሃብቶም ገብረሊባኖስን ኣብርሃም ገብረሊባኖስን

ብኽልተ አሕዋት ዝተመስረተ 'ሰለብሪቲ ኤቨንትስ' ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክወርድ፡ ጻዕሪ እናገበረ ጸኒሑ። ህወሓትን ህግደፍን ምዕራቕ ከ ይሰምረሉዶ ይኾን?

ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘካየደኦ ደማዊ ኲናት ስዒቡ፡ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሰላም ተስፋታት ኣብ ዘይብሉ፡ ኩነታት 'ኣይ ኲናት ኣይ ሰላም'፡ ንኣስታት 20 ዓመታት ማዕጾአን ዓጽየን ጸኒሐን።

ብዙሓት ዘተታት ሰላም ኣብ ዘይሰመሩሎም እዞም እዋናት፡ ህዝብን ምሁራትን ክልቲአን ሃገራት ኣተሓባቢርካ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም መንግስታት ጽዕንቶ ብምፍጣር፡ ናብ መድረኽ ሰላም ምምጻእ ይከኣል እዩ ኢሎም ዝኣመኑ ክልተ ኣሕዋት፤ ኣብርሃም ገብረሊባኖስን ሃብቶም ገብረሊባኖስን፡ 'ሰለብሪቲ ኤቨንትስ' ዝበሃል ዘይመንግስታዊ ትካል ብምጥያሽ ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ዝተፈላለዩ መድረኻት እናዳለዉ ጸኒሖም።

ሐዚ ድማ ኣብ መንጎ ህወሓትን ህግደፍን ዕርቂ ንምውራድ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከቡ።

"ህዝቢታት ኣብ ሓደ ምንቅስቓስ ኮይኖም መንግስታቶም ናብ ዕርቂ ዝመጹሉ መገዲ ከናድዩን ድፍኢት ገይሮም ለውጢ ከምጽኡ ከምዝኽእሉን ከም ዋና ነጥቢ ሒዝና ተበጊስና" ዝብል ኣብርሃም ገብረሊባኖስ፤ እቲ ምንቅስቓስ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝተዓወተ ይገልጽ።

ሰለብሪቲ ኤቨንትስ ዘዳለዎም ዘተታት መዝሙር ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተኻይዶም እዮም።

ነቶም ምንቅስቓሳት ሰለብሪቲ ኤቨንትስ፡ ብብሕታውነት ዝምውል ድማ በዓል ሃፍቲ ኣይተ ዳዊት ገብረእግዚኣብሄር እዩ።

''ድሕሪ እቲ ምቅስቓስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን በቢ ዘለውሉ ኮይኖም ጽልዋ ክፈጥሩ ጀሚሮመ'' ዝብል መንእሰይ ኣብርሃም፤ ኣብ ጉዳይ ክልቲአን ሃገራት መፍትሒ ሓሳባት ከቕርቡ እናኸኣሉ፡ ግን ከኣ መድረኽ ንዝሰኣኑ ምሁራት መድረኽ ከም ዝፈጠረሎምን፤ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልቲአን ሃገራት ድማ ክቀራረቡን ድፍኢት ክገብሩን ተግባራዊ ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ ይዛረብ።

''ቤት ጽሕፈት ኢህወዴግ ንክውስን ናትናን ናይ ክልቲኡ ህዝቢታትን ድፍኢት ኔይሩዎ እዩ። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ከም በዓል ፐረዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ዝበሉ ዓበይቲ ሰባት ዝገብርዎ ጽዕንቶ'ውን ምንባሩ'ዩ። ኤምባሲታት ጽዕንቶ ይገብሩ ነይሮም እዮም።እቶም መንግስታት [ክልቲአን ሃገራት] ነዚ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም'' ኢሉ።

ከይዲ ዕርቀ ሰላምን ምኽፋት ዶብ እተን ሃገራትን ስዒቡ፡ ሰለብሪቲ ኤቨንትስ ኣብ ከተማ መቐለ ዘዳለዎ ስነጥበባውያን ክልቲአን ሃገራት ዝተሳተፉሉ ፈላማይ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት (ምርኢት)፡ ስምዒት ሕውነትን ናፍቕን ዝተንጸባረቐሉ ነይሩ።

ህወሓትን ህግደፍን ንምንታይ?

ሰለብሪቲ ኤቨንትስ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ንኣዋርሕ፡ ብምሁራት ተሓጊዙ መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ዝገልጽ መንእሰይ ኣብርሃም ገብረሊባኖስ፡ ''እዚ መጺኡ ዘሎ ሰላም ውሑስን ዘተኣማምንን ክኸውን ዝኽእል እንታይ ክኸውን ከሎ እዩ? ኢልና ምጽናዕ ምስፈተንና፤ ናይ ክልቲኦም ውድባት ምትፍናን ሕጂ'ውን ነዊሕ ክወስደና ከም ዘይኽእልን ነቲ ዕርቂ ኣገዳሲ ምዃኑን ፈሊጥና'' ይብል።

Image copyright CELEBERITY EVENTS

እቲ ትካል ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ፡ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን መነመን እዮም?፣ ዘየረዳደኦም ምኽንያት እንታይ እዩ? ደጋዊ ኢድ ኣእታውነት ነይሩዎ ዶ?፣ ክልቲኦም ወድባት ክዕረቑ ዘኽእል ባይታ ኣሎዶ?፣ እቲ ግዘ ይፈቅድ ዶ?፣ ክዕረቁ መን እዩ ሓላፊነት ዝወስድ?፣ ካብቲ ዕርቂ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን እንታይ ይርባሕ? ዝብሉን ካልኦት ነጥቢታትን ብዕምቆት ከም ዝተዳህሰሱ መንእሰይ ኣብርሃም ይዛረብ።

''እዚ ተጸሚቑ ዝረኽብናዮ ሓሳብ፡ ናይ ክልቲኦም ሽግራት፡ ሕዚ'ውን ኣብቲ ህዝቢ ጽዕንቶ ይፈጥር ኣሎ እዩ። ክልቲኦም ተረዳዲኦም ክሰርሑ ብዘይ ምኽኣሎም ምብራቕ ኣፍሪካ 'ውን ክረጋጋእ ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ተተፋነንቲ እምበር ናብ ልምዓትን ሰላምን ብሓንሳብ ዝሰርሑ ኣይኮኑን። ነዚ ውጽኢት ኢና ረኺብና" ኢሉ ኣብርሃም።

ነዚ ምስ ወድኡ ድማ፡ እቲ ሰላም ዘተኣማምን ክኸውን፡ ናብ ዕርቂ ክመጹ ኣለዎም ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሑ ሓቢሩ።

ዕላማ እቲ ሐዚ ዘሎ ምንቅስቓስ ሰለብሪቲ ኤቨንትስ፡ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ጸገሞም ዝፈትሑሉ መድረኽ ምፍጣር እዩ።

እዚ ምግባር እንተተኻኢሉ ከይዲ እቲ ዕርቀ ሰላም ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ክበጽሕ ከምዝኽእል እዩ እቲ ትካል ዝኣምን።

''ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን ልቦም መሊኦም ክሓርሱ፣ ክሽምቱ፣ ክንግዱ፣ ክዋሰቡን ይገብር'' ዝብል መንእሰይ ኣብርሃም፡ እቲ ሐዚ ዘሎ ኩነታት ግን ብዙሓት ስክፍታታት ዝሓዘለ ምዃኑ ይዛረብ።

ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ክተዓረቑ ይኽእሉ ዶ?

ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበሎም ጻውዒት ዕርቀ ሰላም፡ ጸኒሖም ዝተቐበሉ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ንጻውዒት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ምቕባሎም ኣብ ዝገለጹሉ መድረኽ፡ ስም ህወሓት ብምጽዋዕ ''ጌም ኦቨር'' ምባሎም ይዝከር።

ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽኡሎም እዋናት መሬት ትግራይ ዘይምርጋጾም እውን፡ ብዙሓት ምስ ቂሞም ከም ዘለዉ ክሓስቡ ገይሩዎም እዩ።

ገለ ሰበ-ስልጣን ኤርትራ'ውን ምስ መንግስቲ ፌደራል እምበር፡ ምስ ህወሓት ዝመርሖ ውድብ ዘራኽብ ከም ዘይብሎም ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም።

ብኣንጻሩ ከም በዓል ኣባይ ጸሃየ ዝበሉ መራሕቲ ህወሓት 'እቲ ቂም ገዲፍናዮ ኢና፡ንሶም [ፐረዚደንት ኢሳይያስ] 'ውን እንዶ ይግደፉዎ' ክብሉ ተሰሚዖም።

''እቶም ውድባት ክዕረቑ ናይ ህዝቢ ድልየት ክሳብ ዝኾነ፡ እቲ ምንጪ ንሱ እዩ። ነቶም መራሕቲ ጸቕጢ ፈጢርካ ናብ ዝርርብ ክመጽኡ ምግባር ድማ እቲ ካልኣይ እዩ'' ዝብል መንእሰይ ኣብርሃም፤ ዕርቀ ሰላም ክልቲኦም ውድባት እቲ ህዝቢ ከም ዝደልዮ፡ በቲ ዘካየድዎ ጽንዓት ከም ዘረጋገጹ ይገልጽ።

ብተወሳኺ ''ናብቶም መንግስታት'ውን ደብዳቤታት ሰዲድናሎም፡ ክሳብ ሕጂ ኣወንታዊ ኩነታት'ዩ ዘሎ። እንቢ ዝበለና የለን፤ ክሳብ እዛ ሕጂ ሰዓት ይተሓባበሩና ኣለዉ'' ብምባል ዛጊድ ጽቡቓት ተስፋታት ከም ዘለዉ ይዛረብ።

ተወሳኺ ዛንታ