''ሞይቱ ኢሎም'ዮም ገዲፎሙኒ ከይዶም" ዕስለ ግዳይ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

''ሞይቱ ኢሎም'ዮም ገዲፎሙኒ ከይዶም" ግዳይ ዕስለ

ሃይለየሱስ ሙሉ ምስ ክልተ መሳርሕቱ ኣብ ጉዳይ መጠን ሕማም ሓሳኹ ከጽንዕ ናብ ጎጃም ኮለላ ኣብ ዘቕነዐሉ እዋን "ደቅና ክምርዙ'ዮም መጺኦም" ዝብል ግጉይ ሓበሬታ ዝበጽሖም ዕስለ ብእምኒ ቀጥቂጠምዎም። ክልቲኦም መሓዙቱ ሽዑ እንትሞቱ ሃይለየሱስ ግን ሕክምና ተገይርሉ ብህይወት ክተርፍ ክኢሉ ኣሎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት