ሰብ ሃብትን ነጋዶን ትግራይ ንልምዓት እቲ ክልል ዝውዕል 250 ሚልዮን ከተኣኻኽቡ እዮም

ኮሚቴ ሰብ ሃብትን ነጋዶን መግለጺ እናሃበት Image copyright TIGRAY MASS MEDIA AGENCY/FB

መንግስቲ ክልል ትግራይ ንዘቕረቦ 'ልምዓታዊ ጻውዒት' መሰረት ብምግባር፡ ሰብ ሃብትን ነጋዶን እቲ ክልል 250 ሚልዮን ብር ብምትእኽኻብ ኣታዊ ከም ዝገብሩ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጦም።

መንግስቲ እቲ ክልል ዘጋጠሞ ሕጽረት በጀት ንምምላእን 'ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ልምዓት ክልሉ ተሳትፎ ክህልዎ ንምግባርን' ዝዓለመ ጻውዒት ኣቕሪቡ'ዩ።

ስለምንታይ ጸውዒት ኣድልዩ?

ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ፡ ካብ ተምሃሮ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተዋፈሩ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ኣብቲ ምትእኽኻብ እቶት ንኽሳተፉ ጸውዒት ዝቐረበሎም ሰለስተ ቀንዲ ምኽንያታት ከም ዘለዉ ትዛረብ።

"እቲ ሓደ ብደረጃ ሃገር ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብኣግባቡ ኣይኸይድን ዘሎ። ናይዚ ምኽያት ድማ ብደረጃ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው'ዩ" ትብል።

እቲ ትልሚ ሓደ ዓመት እናተረፎ'ውን ተታሒዞም ዝነበሩ መደባት ልምዓት ክዛዘሙ ኣብ ዘይክእሉሉ ደረጃ ከም ዝርከቡ ትሕብር።

"ኻልኣይ ምኽንያት፡ ብሄር መሰረት ተገይሩ ብዝፍጸም ጥቕዓት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር ዝተፈናቐሉ ተወለድቲ ትግራይ ስለዘለዉ፡ ንዓኣቶም ናይ ምጥያሽ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ" ብምባል ካብ ማእከላይ መንግስቲ ነዚ ጸገም ዝተወሃበ ቆላሕታ ዝተሓተ ከም ዝኾነ ተረድእ።

እታ ሓላፊት ቢሮ፡ ማእከላይ [ፌደራል] መንግስቲ ንመዓልታዊ ቀለብ ካብ ዝቐርብ ሓገዝ ብዝሰገረ፡ ተፈናቐልቲ እግሪ ዝተኽልሉ ናይ ምጥያሽ ስራሕ ከም ዘይሰርሐ ትገልጽ።

Image copyright TIGRAY COMMUNICATION AFFAIRS BUREAU/FB

ብሳልሳይ ደረጃ ዝተቐመጠ ምኽንያት ጻውዒት ምትእኽኻብ እቶት፡ ውሽጣዊ ስራሕቲ ልምዓት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ንምፍጣር'ዩ።

"ቅድሚ ሎሚ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣቢልካ ይኹን ካልኦት ዝተፈላለዩ መሓውራት መንግስቲ ህዝቢ ተሳትፎ ንኽገብር ጸውዒት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። ከም ክልል መንግስቲ ግን 'ዝባኑ ቀሊዑ' ዘለዎ ሽግር ብምግላጽ፡ ንህዝቢ ደገፍ ዝሓተተሉ እዋን ሎሚ እዩ" ትብል ወይዘሮ ሊያ።

ግብረ-መልሲ ህዝቢ

ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ከም ዝበለቶ፡ ህዝቢ ዝውደበሉን እጃሙ ዘበርክተሉን ኣንፈት ስለዘይተሓበሮ'ምበር ድልየት ካብ ዝሓድሮ ጸኒሑ እዩ።

"ጸውዒት ምስቀረበ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይኹኑ ካልኦት ሰራሕተኛታት ዘይመንግስታውን ልምዓታውን ትካላት፡ ዓቕሞም ዝፈቐዶ ካብ መሃይኦም ወፈያ ገይሮም" ክትብል ተረድእ።

ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ ተወለድቲ ብተወሳኺ፡ ኣብ ካልኦት ከባብታት እታ ሃገርን ኣብ ደገን ዝነብሩ ተጋሩ'ውን ብዝኸኣልዎ ዓቕሚ ኣብቲ 'ልምዓታዊ ጻውዒት' ንምስታፍ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ'ሎ።

ነቲ ጻውዒት ቅቡል ዝገበሩ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰብ ሃብትን ነጋዶን እውን፡ ካብ 250 - 300 ሚልዮን ገንዘብ ብምትእኽኻብ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣታዊ ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም ኣለው።

ነቲ ማሕበረሰብ ዝውክል ኮሚቴ ብምጥያሽ ድማ ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም።

ኣባል እቲ ዝቖመ ኮሚቴ ዝኾነ ኣይተ ኣሸናፊ ሃይሉ [ወናኒ ዊነር ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ] ሰብ ሃብትን ማሕበረሰብ ንግድን ትግራይ፡ ኣብ ልምዓት እቲ ክልል ንምስታፍ ነዊሕ ዝጸንሐ ድልየት ከም ዝነበሮም ብምዝኽኻር፡ ነቲ ዝቐረበ ጻውዒት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከም ዝተቐበልዎ ይዛረብ።

"ከባቢ 250 ሚልዮን ክነተኣኻኽብ ክንብል ከለና ኣብ ትግራይ ዘለና [ሰብ ሃብትን ነጋዶን] ጥራሕ ኢና። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ወፃኢ ሃገራትን ዝርከቡ'ውን ምንቅስቓስ ጀሚሮም ኣለዉ" ይብል።

"ነቲ ልምዓታዊ ውራይ ንሕና ኣለና"

ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ንግዲን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣይተ ኣሰፋ ገብረስላሰ ብወገኑ፡ ማሕበረሰብ ንግድን ሰብ ሃብትን ኣብ ፍቓዶምን ድልየቶምን መሰረት ብዝገብር መገዲ 'ኣለና' ከም ዝበሉ ይዛረብ።

Image copyright Tigrai Chamber of Commerece and Sectorial Associat

"መንግስቲ ናይ ምምሕዳርን፡ ምርግጋጽ ሰላምን ሓላፍነቱ ብግቡእ ይፈጽም፡ ነቲ ልምዓታዊ ውራይ ንሕና ኣለና" ዝብል ጽኑዕ ድልየት ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ።

ገንዘብ ኣተዊ ክገብሩ ዝጀመሩ ከምዘለዉን ኣብ ወርሒ ጉንበት መድረኽ ምእትኽኻብ እቶት (ቴሌቶን) ክካየድ ምዃኑን ገሊጹ።

"እቲ ተሓሲቡ ዘሎ መጠን ገንዘብ፡ ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ክተኣኻኸብ'ዩ ተሓሲቡ ዘሎ። ይኹን'ምበር እቲ ልምዓታዊ ተሳትፎ ብግዜ ዝድረት ኣይኮነን" ኢሉ።

ገንዘብ ምስ ተኣከበ፡ ናብ ካዝና መንግስቲ ዝኣቱ ዋላ'ውን እንተኾነ፤ እቶም ነጋዶ ብወከልቶም ኣቢሎም እቲ ገንዘብ ኣብ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ከም ዝወዓለ ክከታተል ምዃኑ ይገልጽ።

"ናይ ምሕታት መሰል ስለዘሎ 'ኣበይ ወዓለ?' ኢሉ ብውዳበን ብውልቀን ክሓትት ይኽእል'ዩ" ክብል ድማ የረድእ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት