ቦትስዋና እገዳ ሃድን ሓርማዝ ክለዓል ወሲና

ኣብ ውሽጢ ሩባ ዘሎ ሓርማዝ Image copyright Getty Images

ቦትስዋና፡ ኣብ ሞንጎ ሰባትን ሓራምዝን ዝፍጠር ዘይምስናይ እናሰፍሐ ይመጽእን፡ እቶም እንስሳት ኣዝርእቲ የዕንዉን ብምህላዎም፡ ተነቢሩ ዝጸንሐ ክልከላ ሃደን ሓርማዝ ኣልዒላ።

ድሕሪ እቲ ኣብ 2014 ዝተነበረ ክልከላ ሃደን፡ ኣብ ልዕሊ ትሑት ዓቕሚ ዘለዎም ሓረስቶት ጸገም ከም ዘኸተልን በቲ ሃደን ተረባሕቲ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝተጸገሙን ዝገልጹ ነቐፌታታት ክቐርቡ ጸኒሖም'ዮም።

ኣስታት 130,000 ሓራምዝ ዘለውዋ ቦትስዋና፡ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ቁጽሪ ሓራምዝ ብምውናን ኣብ ቅድሚት ትስራዕ።

እቲ ውሳነ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ዝኣምኑ ሓብሐብቲ እንስሳት፡ ቁጠዐኦም ክገልጹ ከም ዝኽእሉ ይግመት።

ቦትስዋና ኣብ ምዕቃብ እንስሳት ብደረጃ ዓለም ንዘለዋ ስምን ካብ ቱሪዝም ንእትረኽቦ እቶትን ክጸልዎ ይኽእል'ዩ።

ዓውዲ ቱሪዝም፤ ንቦትስዋና ካብ መዓድን ኣልማዝ ቀጺሉ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ምንጪ ናይ ደገ እቶታ ከም ዝኾነ ይፍለጥ።

ሚንስትሪ ከባቢ፣ ዕቀባ ሃብቲ ተፈጥሮን ቱሪዝምን "በብዝሒ ሓራምዝን ኣብ ሞንጎ ሰባት ምስ ሓራምዝ ዝፍጠር ዘይምስናይን እናወሰኸ ብምምጽኡ ኣብ ልዕሊ መነባብሮ ጽዕንቶ ክፈጥር ኪኢሉ" ክብል ኣብ መግለጺ ሓቢሩ ነይሩ።

ሓራምዝ ናብ ናይ ሕርሻ መሬትን መንደራትን ክኣትዉ ከለዉ'ዮም ሓደጋ ከኸትሉ ዝኽእሉ። ሽዑ ድማ ኣዝርእቲ የዕንዉ ሰባት'ውን ክቐትሉ ይኽእሉ።