ዩኒቨርሲቲ ጎንደር፡ ሕጹያት ሓካይም ነቲ ዩኒቨርሲቲ ገዲፎም ወጺኦም

ዩኒቨርሲቲ ጎንደር Image copyright Gonder University 2010 Batch FB

ሕጹያት ሓካይም ዩኒቨርሲቲ ጎንደር፡ ሕቶታቶም መልሲ ስለዘይረኸበ ኣድማ ምክያዶም ስዒቡ፡ ምስ ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርስቲ ስለዘይተቓደዉ፡ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ገዲፎም ከምዝወጹ ንቢቢሲ ገሊጾም።

ቢቢሲ ዘዘራረቦም ሕጹያት ሓካይም ከምዝገለጽዎ፡ 250 ዝኾኑ እዮም ነቲ ዩንቨርሲቲ ገዲፎም ወጺኦም ዘለዉ።

እቶም ሕጹያት ሓካይም፡ ንሸውዓተ ኣዋርሕ ዘቕረቡዎም ሕቶታት ስለ ዘይተመለሰሎም፡ ነቲ ትካል ገዲፎም ክወጹ ከምዝወሰኑ ይዛረቡ።

እኹል ናውቲ ሕክምና ዘይምምላእን ምችው ናይ ስራሕ ኩነታት ዘይምህላውን፡ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሓካይም ዘለዎ ኣረኣእያ ዝምቡዕ ክኸውን ገይሩ ዝብል እምነት ከምዘለዎም ሕጹይ ሓኪም፡ ታሪኩ ወርቁ ይገልጽ።

''ንመጥባሕቲ እንጥቀመሉ ጓንቲ እኳ፡ ካብ መሸጢ መድሓኒት ኢና እንገዝእ'' ዝብል እቲ ሕጹይ ሓኪም፡ ሕክምና ናይ ባዕሉ ስርዓተ ትምህርቲ 'ኳ እንተሃለዎ፤ ካብቲ ስርዓተ ትምህርቲ ወጻኢ ይሰርሑ ምህላዎም ካሊእ ምኽንያት ከምዝኾነ ይገልጽ።

ነቲ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ተግባር ንምውዓል ዘኽእል ባይታ ብዘይምህላዉ ድማ ብቕዓቶም እናወረደ ምምጽኡ ይዛረብ።

''እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ቅልል ዝበሉ ናይ መጥባሕቲ ስራሕቲ ክንሰርሕ ዝፈቅድ እኳ እንተኾነ፡ ክንሰርሕ ዕድል ኣይወሃበናን፤ ብሞያ ዘይምልከተና ስራሕቲ እናሰራሕና ኢና'' ክብል ከም ኣብነት ይጠቅስ። እዚ ድማ 'ዘበናዊ ጊላነት' ዝብል ሽም ከምዝሃቡዎ ይዛረብ።

ን36 ሰዓታት ብዘይዕረፍቲ ከም ዝሰርሑ ዝገልጽ እዚ ሓኪም፡ መብዛሕተኦም ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት መዕረፊ ክፍሊ ስለዘይብሎም ንሸውዓተ ኣዋርሕ ብኸምዚ ኩነታት እናሰርሑ ከምዝመጹ ይዝክር።

ኮይኑ ግና እቲ ዩኒቨርሲቲ ቅልል ዝበለ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ብምቑጻር፣ መዕረፊ ክፍሊታት ብምድላውን ዝተወሰኑ እታወታት ብምምላእን፤ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ኣግባብ ከምዘይኮነ፡ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ፡ ብደብዳበ ኣፍሊጡ እዩ።

ኮይኑ ግና ምስ ክፍሊት ተተሓሂዙ ዘልዐሉዎም ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ብዘይ ምኽኣሎም ነቲ ዩኒቨርሲቲ ገዲፎም ክወጹ ከምዝወሰኑ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ተመሳሳሊ ቅዋም ዘለዋ ሕጽይቲ ሓኪም ፍረህይወት ኣለሙ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን መልሲ ክንህበኩም ኢና ኢሎም እኳ እንተነበሩ፡ መልሲ ከም ዘይረኸቡ ትዛረብ።

በዚ ምኽንያት ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም። ሕቶታቶም ንምምላስ ዝመልከቶ ኣካል ድርድር እኳ እንተጀመረ ክሰምር ብዘይ ምኽኣሉ፡ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ገዲፎም ክወጹ ዝእዝዝ ደባዳበ ከምዝተለጠፈ ገሊጻ።

ኣብዚ ጉዳይ ዘዘራረብናየን ዳይሬክቶሬት ርክብ ህዝብን ዓለም ለኻዊ ጉዳያትን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ወይዘሮ ይዳኙ ማንደፍሮ፡ እቶም ሓካይም ዓሰርተ ኣብ ዝኾኑ ሃገራዊ ጉዳያት ናይ ጥቕማ ጥቕሚ ሕቶ ከምዘልዐሉ ብምዝካር፤ ብፌደራል ዝምለሱ ሕቶታት ናብ ዝምልከቶም ከምዘሕለፈን፤ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝምልከቱ ድማ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ ዘተ ተገይሩ እዩ ኢለን።

ኣብቲ እዋን ነቶም ሕቶታት ተቐቢሎም ናይ ስራሕን ትምህርትን ኣድማ ከይገብሩ ተሰማሚዖም 'ኳ እንተነበሩ፡ እቶም ሓካይም ግን ናብ ኣድማ ከምዝኣተዉ ገሊጸን።

ንኻልኣይ ግዘ ኣብ ዝተገበረ ዘተ፡ ናብ ስረሖም ክምለሱ ዝጽውዕ ምልክታ ሰለስተ ግዘ ከምዝወጸን፡ ክምለሱ ብዘይምኽኣሎም ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምውሳኑ ይዛረባ።

ብድሕሪ እዚ 'ውን ናብ ስራሕ ቦተኦም ክምለሱ፤ ነዚ ዘይገብር ተማሃራይ ግን ንሓደ ዓመት ካብ ስራሕ ከምዝግለል ዝገልጽ ምልክታ ወጺኡ እዩ ኢለን።

ብተወሳኺ እቲ ዩኒቨርሲቲ ስረሖምን ትምህርቶምን ክቕጽሉ ብዝተፈላለዩ መገዲታት ፈተነ ዝገበረ እንትኾን፤ እቶም ሓካይም ግን ክምለሱ ብዘይ ምኽኣሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ከምዝወሰደሎም ንቢቢሲ ኣረጋጊጸን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ