ደርፊ ድምጻዊ ኤፍሬም ኣማረ ኣብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ብዝተርኣዩ ደርፍታት ክብረወሰን 'ዩ-ትዩብ' ሒዛ

ፖስተር 'ኣሰይ' Image copyright EPHREM/FB

' 'ሰይ' ብእትብል ንጽል ደርፊ ምስ ኣፍቀርቲ ደርፊ ብዝያዳ ዝተላለየ ድምጻዊ ኤፍሬም ኣማረ፡ ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ልዕሊ 15 ሚልዮን ተመልካቲ ብምርካብ ንደርፍታት ኢትዮጵያ ኣብ 'ዩ-ቱብ' ይመርሕ ኣሎ።

ኤፍሬም ምስ ሙዚቃ ንዝተላለየሉ እዋን ክዝክር ከሎ 'ገና ቆልዓ እናሃለኹ' ብዝብል ሓረግ የቐድም።

"ካብ ቤት ትምህርቲ ጀሚረ ኣብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት እሰርሕ ነይረ።" ዝብል ድምጻዊ ኤፍሬም፡ ንዝተወሰኑ ዓመታት ግን ምስ ሙዚቃ ተፈላልዩ ከም ዝጸንሐ ይዛረብ።

መሊሱ ብወግዒ ናብቲ ስነ-ጥበብ ዝተመለሰሉ እዋን ከኣ ቅድሚ ሸሞንተ ዓመታት ኣቢሉ ከም ዝነበረ ንቢቢሲ ሓቢሩ።

"2003 [ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ] ኣብ ምሸታዊ መዘናግዒ ቦታታት ክደርፍ ጀሚረ" ክብል ነቲ ኩነታት ይዝክር።

' ኣሰይ '

ካብ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ሰጊራ ንተዛረብቲ ካልኦት ቋንቋታት ዝኾኑ ኣፍቀርቲ ሙዚቃ'ውን ዝሰሓበት ንጽል ደርፊ ከም ዝኾነት ብዘሓት ወሃብቲ ርእይቶ ይዛረቡ።

ካብ ኢትዮጵያውያን ብተወሳኺ፡ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት'ውን ብዛዕባ እታ ደርፊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዛረቡን ምፍታዎም ክገልጹን ተራእዮም እዮም።

Image copyright EPHREM/FB

"እቲ ስራሕ ደኺምናሉ ኢና። ብቕንዕና ዝተሰርሕ ስራሕ'ዩ። ክንድዚ ክኸውን ዝብል ግን ኣይተጸበኽዎን" ዝብል ድምጻዊ ኤፍሬም፡ ብዛዕባ እቲ ክብረወሰን ካብ ሰባትን ማሕበራዊ ሚድያን ከም ዝሰምዐ ይገልጽ።

"ፍረ ፃዕርኻ ክትርእይ ከለኻ ዝበለጸ ስራሕ ክትሰርሕ ኢኻ ትለዓዓል። ናብዚ ንዘብቅዓኒ ፈጣርን ደርፈይ ብምርኣይ ናብዚ ንዘብቅዑንን ከመስግን እፈትው" ኢሉ።

ምስጢር እቲ ክብረወሰን እንታይ'ዩ?

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ደርፍታት ካብ ካልእ እዋናት ብዝበለጸ ዝከታተል ሰብ ኣለዎም።

ናይዚ ውጽኢት ከኣ ብዙሓት ስነ-ጥበበኛታት፡ በቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ካብ ዩ-ትዩብ ክኽፈሎም ጀሚሩ'ሎ።

ኤፍሬም፡ 'ኣሰይ' እትብል ንጽል ደርፉ ተፈታዊት ንክትኸውን ካብ ምሕሳብ ወጻኢ ኣብ ዩ-ትዩብ፡ እሞ ድማ ካብ ደርፍታት ኢትዮጵያ ብልዕሊ 15 ሚልዮን 'ቪው' (ክትረኣይ) ዝብል ሓሳብ ከም ዘይነበሮ ይዛረብ።

"ብፍሉይ ኢልና ክነልዕሎ ንኽእል ምኽንያት [ነቲ ክብረወሰን] የለን። ኣብ ድምጺ፣ ክሊፕን ካልእን ተጨኒቕና ኢና ሰርሕናዮ። ስለዚ ናይዚ ኩሉ ድምር ውጽኢት'ዩ" ክብል ኣረዲኡ።

ሰባት ግን ዘዝመሰሎም ምኽንያታት ከቐምጡ ከለዉ፡ ነቲ ክሊፕ ወይ ከኣ ነቲ ሙዚቃ፡ ካብዚ ሓሊፉ ድማ እታ 'ኣሰይ ኣሰይ' እትብል ኣገላልጻ ንብዙሓት ከም ዝሰሓበት ይገልጹ።

ኣልበም

ድምጻዊ ኤፍሬም ን'ሰይ' ን 'ተሸንፍያለሁ' ን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ንጽል ደርፍታት ከም ዝሰርሐ ይዛረብ። ምስ ብዙሓት ዘላለይኦ ከኣ እዘን ክልተ ደርፍታት እየን።

"ሓድሽ ቁጽሪ ክልተ ደርፊ ምስ ኣዋሃሃዲ ሙዚቃ በረኸት ወልዱ ኮይና ሰሪሕና ኣለና። ከም 'ኣሰይ ኣሰይ' ጽቡቕ ንክኸውን ጽዒርና ኣለና" ዝበለ ኤፍሬም፡ እቲ ድርፊ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ናብ ሰማዕቲ ከም ዝበጽሕ ሓቢሩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ናይታ 'ተሸንፌያለሁ' እትብል ደርፊ ቁጽሪ-2 እውን እናሰርሐ ይርከብ።

'ሙሉእ ኣልበም ንዝጸበዩ'ኸ እንታይ መልሲ ይህልወካ?' ክንብል ንዘቕረብናሉ ሕቶ ድማ፡ "በዚ ዓመት ክወፅእ'ዩ እንተዘይበልኩ'ኳ ደርፍታት ግን የተኣኻኽብ ስለዘለኹ" ክብል መልሲ ሂቡ።

"ሙዚቃ ሕጊ የብሉን" ዝብል እምነት ዘለዎ ኤፍሬም፡ ደርፍታት ትግርኛ ብብዙሓት [ዋላ ካብ ተዛረብቲ እቲ ቋንቋ ወጻኢ] ክስማዕን ክፍተውን ዝኸኣለሉ ምኽንያት 'ፍሉይነት ህርመቱ' ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።

ተወሳኺ ዛንታ