እዚ ኩባያ ኣብ ወርሓዊ ፅግያት ዘጋጥም ስእነት መነፃፅሂ ክፈትሕ ይኽእል'ዶ?
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

እዚ ኩባያ ጸገም መናፅሂ ወርሓዊ ፅግያት ክፈትሕ ይኽእል'ዶ?

ኣብ ማላዊ ንሓደ ዕሹግ ሞዴስ፡ ናይ ምሉእ መዓልቲ ወፃኢ ክሽፍን ይኽእል። መብዛሕትአን ተምሃሮ ኣብ ግዘ ወርሓዊ ፅግያት ናብ ቤት-ትምህርቲ ኣይኸዳን።

ምኽንያቱ እቲ ዝጥቀመኦ ጨርቂ ስለዘልሑኽ እዩ። ሕዚ ግና ነዚ ኣብ ግዘ ወርሓዊ ፅግያት ዘጋጥም ድኽነት ታሪኽ ዝገብር፡ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ኩባያ ኣብ ረብሓ ውዒሉ ኣሎ። ዋግኡ እውን ካብ ሞዴስ ዝሓሰረ እዩ።