'መንፈስ ቅዱስ' ካብ መቕጻዕቲ ዘድሓኖ መራሕ መኪና

ርግቢት ካብ መቕጻዕቲ ትራፊክ ዘድሓነቶ መራሕ መኪና Image copyright Viersen District Police

ኣብ ጀርመን እዩ፤ ሓደ መራሕ መኪና፡ ብልዑል ፍጥነት እናዘወረ፡ ኣብ ካሜራ ፖሊስ ትራፊክ ተራእዩ።

ኣብ ጀርመን፡ ካብ ዝተፈቕደ ፍጥነት ንላዕሊ ምዝዋር፡ 117 ዶላር እዩ ዘቕጽዕ። ፖሊስ ትራፊክ ግና፤ ንመንነት እቲ መራሕ መኪና ንምፍላጥ ካሜራታት ዝሰነድዎ ምስሊ ምስ ፈተሹ፡ ዘይተጸበይዎ እዩ ኣጓኒፍዎም።

ቀቅድሚ እታ መኪና፡ ሓንቲ ጻዕዳ ርግቢት ትነፍር ነይራ፤ እታ ርግቢት ንገጽ እቲ መራሕ መኪና ስለ ዝኸወለት፡ ከለልይዎ ኣይከኣሉን።

እቶም ኣባላት ፖሊስ፡ እታ ርግቢት "ናይ መንፈስ ቅዱስ ተምሳል እያ" ብምባል ነቲ መራሕ መኪና ዝሓሰብዎ መቕጻዕቲ ሰሪዘምዎ።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ርግቢት ንመንፈስ ቅዱስ ከም እተመልክት ብምሕባር፡ ነቲ ውልቀ ሰብ ስለ ዝተኸላኸለትሉ ካብ መቕጻዕቲ ከም ዝደሓነ እቶም ኣባላት ፖሊስ ተዛሪቦም።

"እቲ ውልቀ ሰብ ብተምሳል ርግቢት፡ ዝተላእኸሉ መልእኽቲ ተረዲኡ፡ ካብ ሕጂ ንደሓር ንደረት ናይ ፍጥነት ከም ዘይጥሕስ ተስፋ ንገብር" ኢሎም።

እቲ ውልቀሰብ ዝዝውረሉ ዝነበረ ጎደና ብ34 ኪሎሜትር ዝለዓለ ፍጥነት ዝኽየድ ክነሱ፤ ንሱ ግና 54 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ፍጥነት ነይርዎ።

እቶም ኣባላት ፖሊስ፤ ነቲ ውልቀሰብ ጥራይ ዘይኮነ ነታ ርግቢት እውን ክቐጽዑ ደልዮም ነይሮም።

"እታ ርግቢት ብኣዝዩ ልዑል ፍጥነት ትበርር ብምንባራ ክንቀጽዓ ደሊና ነይርና፤ ግና ኣበይ ንምብጻሕ ትበርር ምንባራ ስለዘይፈለጥና ይቕረ ኢልናያ ኣሎና" ክብሉ'ውን ተዋዝዮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት