ኣዲስ ኣበባ፡ "ሕጋዊ ሽፋን ዝተጠቐመ መንግስታዊ ወራር መሬት ኾይኑ ረኺበዮ ኣለኹ"

ጋዜጠኛን ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላትን እስክንድር ነጋ

ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ 'ዘይሕጋዊ ኣባይቲ' ከም ዘፍርስ ምስ ገለጸ፡ ቤት ምኽሪ 'ባለ ኣደራ ኣዲስ ኣበባ' ነቲ ምንቅስቓስ ኾኒኑ።

ልዕሊ 30ሽሕ መራሕቲ ስድራ ዝነብሩሎም ኣባይቲ ከመይን መዓስን'ዮም ተሃኒጾም ዝብል ኣብ ምግሃድ፡ ኣመሓደርቲ እታ ከተማ ዝነበሩ ብእዋኑ ሓላፍነቶም ከም ዘይፈጸሙን፤ ንህዝቢ መረዳእታ ከይተውሃበ ምፍራስ፡ ዜጋታት ካብ ሰላማዊ መነባብሮኦም ዘመዛብልን ሕቶ ዘልዕልን'ዩ ኢሉ።

እቲ ቤት ምኽሪ፡ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡"ብምርጫ ክስዓር'የ" ኣብ ውሽጢ ዝብል ስግኣት ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ምኻኑ ኣብ ግምት ብምእታው፡ እዚ ምንቅስቓስ "ሕጋዊ ሽፋን ዝተጠቐመ መንግስታዊ ወራር መሬት ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ" ኢሉ።

እቲ ቤት ምኽሪ፡ ኣብታ ከተማ ዘይሕጋዊ ምስፍሕፋሕ ክህሉ የብሉን ኢሉ'ዃ እንተኣመነ፡ ነበርቲ መንበሪ ናይ ምርካብ ድልየቶም ክማላእ ኣለዎ ብዝብል፡ እቶም ኣባይቲ ዝፈርስሉ እዋን ክረምቲ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ክብል ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ።

"እዚ ግዚያዊ ምምሕዳር ከም ዝብሎ፡ እቶም ኣባይቲ ዘይሕጋውያን እዮም'ኳ እንተተብሃለ፡ ዓመት ሙሉእ ጸኒሕኻ ኣብ ክረምቲ ከፍርስ'የ ምባል ሰብኣውነትን ሓላፍነትን ዝጎደሎ ኣፈጻጽማ ኾይኑ ረኺበዮ ኣለኹ" ኡሉ።

ምምሕዳር እታ ከተማ ንዘላቕን ግዚኣውን መፍትሒ ኣንፈት ብዘይምሃቡ፡ ዜጋታት ተመዛቢሎም ናብ ግዳም ክወጽኡ ዝገብር'ዩ ክብል'ውን ኣተሓሳሲቡ።

ሕገ መንግስቲ'ታ ሃገር ኮነ ዝፈረመቶም ዓለማዊ ሕግጋት ክኽበሩ ከም ዘለዎም ብምግላጽ፡ ኣባይቲ ቅድሚ ምፍራሶም ዜጋታት መዕቖቢ ናይ ምርካብ መሰሎም ክኽበርን፣ ምምሕዳር እታ ከተማ ሓደሽቲ ዘይሕጋዊ ኣባይቲ ከይስርሑ ኣቐዲሙ ክከላከልን ኣለዎ ዝብሉ ሓሳባት ኣአንፊቱ'ሎ።

እዞም ምኽረ ሓሳባት ተግባራዊ እንተዘይኮይኖም ግን ናብ ሰላማዊ ምንቅስቐስ ከም ዝኣቱ ኣፍሊጡ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ