ኣትሌቲክስ፡ ሻምፒዮና 800 ሜትሮ ካስተር ሰመንያ ናብ ቤት ፍርዲ ስዊስ ይግባይ ኣቕሪባ

ካስተር ሰመንያ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ካስተር ሰመንያ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ክልተ ግዜ፡ ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝተገበሩ ካልኦት ውድድራት 800 ሜትሮ ሰለስተ ግዜ ሻምፒዮና ኮይና

ሻምፒዮና ኦለምፒክ ውድድር ጉያ 800 ሜትሮ፡ ካስተር ሰመንያ፡ ንመጠን 'ቴስተስትሮን' ደቂ ኣንስትዮ ዝግድብ ሕጊ ብዝምልከት ክትካትዐሉ ዝጸንሐት ጉዳይ ውድቂ እንንተተገበረ'ኳ፡ ነቲ ጉዳይ መሊሳ ብይግባይ ናብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ስዊትዘርላንድ ወሲዳቶ።

ቤት ፍርዲ ሽምግልና ጉዳያት ስፖርት (ሲ ኤ ኤስ)፡ ሰመንያ ኣብ ልዕሊ እቲ ብዓለማዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ (ኣይ ኤ ኤ ኤፍ) ዝጸደቐ ሓድሽ ሕጊ ንዘቕረበቶ ተቓውሞ ውድቂ ገይሩ ነይሩ።

እታ ጓል 28 ዓመት ኣትሌት ድማ "ኣነ ጓል ኣንስተይቲ እየ። ኣይ ኤ ኤ ኤፍ ነቲ ዝኾንክዎ ካብ ምዃን ክዓግተኒ ኣይክእልን" ክትብል ተቓውሞኣ ኣስሚዓ እያ።

ትማሊ ረቡዕ ዝወጽአ መግለጺ፡ ሰመንያ "ውሳነ ቤት ፍርዲ ሽምግልና ጉዳያት ስፖርት ምሉእ ብምሉእ ንኽለዓል" ዝጠልብ ሕቶ ንቤት ፍርዲ ስዊስ ከም እተቕርብ የመልክት።

እቲ ይግባይ ኣብ "መሰረታዊ መሰላት ደቂሰብ" ከትኩር'ዩ ተባሂሉ።

ሰመንያ ንእተቕርቦ ይግባይ እተፈጽም በዓልቲ ሞያ ሕጊ ዶክተር ዶሮቴ ሻርማን "ኣይ ኤ ኤ ኤፍ እቲ ውሳነ (መምርሒ) ንመሰረታዊ መትከላት ፖሊሲ ስዊዘርላንድ ዝጠሓሱ እዮም። መሰላት ደቂ ንሰብ ልዕሊ ስፖርታዊ ድልየታት ክኾኑ ኣለዎም" ኢላ።

ብመሰረት እቲ ዝወጽአ ሕጊ ወይ ውሳነ እንተኾይኑ፡ ካስተር ሰመንያን ካልኦት ከምኣ ፍልይ ዝበለ ጾታዊ ምዕባለ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት፡ ኣብ ውድድር ጉያ 400 ሜትሮን ትሕቲኡን ንምውድዳር፡ መድሓኒት [ንመጠን ቴስተስትሮን ዝቆጻጸርን ዝንክይን] ኣቐዲመን ክጥቀማ ይግደዳ። እንተዘይኮይኑ ከኣ ዝወዳደራሉ ርሕቀት ክቕይራ ይግደዳ።

"ዓለማዊ ፌደሬሸን ኣትሌቲክስ ንዓይ ከዳኽም እናፈተነ ጸኒሑ እዩ፡ እዚ ግን ብዝያዳ ክጥንክር'ዩ ገይሩኒ። ውሳነ ቤት ፍርዲ ሽምግልና ጉዳያት ስፖርት (ሲ ኤ ኤስ) እውን ናብ ድሕሪት ኣይመልሰንን" ኢላ ሰመንያ፡ ኣብቲ ፈለማይ ይግባይ ክትርታዕ ከላ።

"ሕዚ'ውን መሊሰ ክደምቕ [ብዓወታት] እየ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮነ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ዝርከባ መናእሰይን ኣትሌታትን ክነቓቕሓ ክገበር'የ" ክትብል'ውን ተዛሪባ።

ቤት ፍርዲ ሽምግልና ጉዳያት ስፖርት (ሲ ኤ ኤስ) እቲ ፍልይ ዝበለ ጾታዊ ምዕባለ ኣብ ዘለወን ኣትሌታት ተመስሪቱ ዝወጽአ ሕጊ፡ ኣዳላዊ ወይ ፈላላዪ ከም ዝኾነ እንተኣመነ'ኳ፡ እቲ ኣድልዎ ግን "ኣገዳሲ፣ ምኽንያታውን ተመጣጣንን" ክብል ቅቡል ገይሩ።

ተወሳኺ ዛንታ