ኢትዮጵያ፡ 'ኣውታር'-ዘመናዊ ኣማራጺ መሸጣ ሙዚቃ

ኣርማ ኣውታር መልቲ ሚድያ Image copyright Awetar MultiMedia

ንኢንዳስትሪ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈታተኑ ጸገማት እቲ ሓደ ሕጽረት ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ይዝረብ።

ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብሸኽላ (ዲስኮ) ይስራሕ ዝነበረ ሙዚቃ፡ ናብ ካሴት፡ ካብ ካሴት ድማ ናብ ሲዲ ተሰጋጊሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ከኣ ብ 'ሶፍት ኮፒ' እናተሸጠ ይርከብ።

ሰባት ኣብ ሞባይል ስልክታት ጽግዐተኛ እናኾኑ ምምጽኦም ንኢትዮጵያውያን ስነጥበባውያን (ብፍላይ ኣብ ሙዚቃ ንዝነጥፉ) ጽቡቕ ዜና ኣይነበረን።

ገዳይም ኮኑ ሓደሽቲ ድምጸውያን፡ ዋጋ ረሃጾም ካብ ዝስእኑሎም ምኽንያታት ሓደ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዝሸጡሉ ኣማራጺ ዘይምህላዉ እዩ።

ኣወሃሃዲ ሙዚቃ ኤልያስ መልካ "ሰሪሐ ዝወዳእክዎም ናይ ብዙሓት ድምጻውያን ስራሕቲ ምሳይ ኣለዉ" ክብል የረድእ።

ቴክኖሎጂ ሲዲ ካብ ዕዳጋ እናወጽአ ምምፅኡ ኣብ ዕዳጋ ሙዚቃ ጽዕንቶ ከም ዘሕድር፡ ኤልያስ ስግኣቱ ይገልጽ።

ኤልያስ፡ ሲዲ ዘጻውታ ቴፕ ሪከርደራት እናተረፋ፣ ብፍላሽን ብሉቱዝን ዝሰርሓ 'ጂፓስ' ብስፍሓት ኣብ ኣገልግሎት ብምውዓለንን መኻይን'ውን ብፍላሽ ደርፊ ከጻውታ ብምጅማረንን፡ ካልእ ዝሓሸ ኣማራጺ ንምምዕባል ጻዕርታት ክገብር ጀሚሩ።

ፕረዚደንት ማሕበር ሙዚቀኛታት ኢትዮጵያ ኣቶ ዳዊት ይፍሩ "ኣብ ሃገርና ዘለዉ ስነጥበባውያን ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ንኣሕተምቲ'ዮም ዝሸጡሎም" ክብል ይዛረብ።

Image copyright Getty Images

እቲ ኣሕታሚ ድማ ነቲ ሙዚቃ ኣብ መላእ ሃገር ብምዝርጋሕ መሸጣ ይፍጽም ምንበሩ ብምዝካር ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ የረድእ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ካሴት እናተረፈ ብምምጽኡ ዘሕትም ኣካል የለን። ሲዲ'ውን ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ስለዝርከብ ደፊሩ ዘሕትም ውሑድ እዩ።

ናይዚ ምኽንያት ድማ ብቐሊሉ ተቐዲሖም ('ኮፒ' ኮይኖም) ብዘይሕጋዊ መገዲ ስለዝሽየጡ፡ ካብ መሸጣ ካሴት ወይ ሲዲ ክትጥቀም ዘይሕሰብ ምዃኑ ይዛረብ።

"በዚ ምኽንያት ከኣ'ዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሕተምቲ ዘየለዉ" ይብል።

እንታይ ፍታሕ ተረበ?

ኣወሃሃዲ ሙዚቃ ኤልያስ መልካን ፕረዚደንት ማህበር ሙዚቀኛታት ኢትዮጵያ አቶ ዳዊትን ከም ዝብልዎ፡ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ሓሳባት ክቐርቡን ዘተታት ክካየዱን ካብ ዝጅምሩ ሓሙሽተ ዓመት ተቖጺሩ'ሎ።

ናይዚ ምንቅስቓስ ውጽኢት ዝኾነ፡ 'ኣውታር' ዝተበሃለ ዘመናዊ መሸጢ ሙዚቃ ኣፕሊኬሽን (መተግበሪ)ን ድረ-ገጽን ተዳልዩ፡ ካብ 23 ጉንበት 2011 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ክኸውን ተዳልዩ'ሎ።

"እቲ ሓድሽ መተግበሪ፡ ኢትዮጵያውያን ዝደለይዎ ሙዚቃ ኣብ ዝደለይዎ ቦታን እዋንን፡ ኢንተርኔት ተጠቂሞም ብሞባይል ክዕድጉ ዘኽእል'ዩ" ይብል ኤልያስ።

ብኤልያስ መልካ፣ ድምፃውያን ጆኒ ራጋ፣ ዳዊት ንጉሱን ሃይለ ሩትን ካልኦትን ዝተጣየሸ 'ኣውታር' መልቲ ሚድያ ምስ ኢትዮ-ቴሌኮም ኣብቲ ዝርከብ ኣታዊ ብጽሒት ይህልዎም።

ድምጻዊት ጸደንያ ገብረማርቆስ፡ ጽቡቕ ኣገልግሎት ኢንተርኔት እንተደኣ ሃልዩ፡ ደርፍታት ብበዝሒ ክሽየጡ ከም ዝኽእሉ ትዛረብ።

ክሳብ ሎሚ ዝሰርሓቶም ደርፍታት ኣብቲ መተግበሪ ኣትዩ ናብ ዕዳጋ ክቐርቡ 'ሽጡለይ' ኢላ እንተዘይሃበት'ኳ፡ ስርሑ ብወግዒ ምስ ጀመረ ግን ነዚ ከም እትገብር'ያ ሓቢራ።

ሰባት ካብ ውሽጢ ኣልበማት፡ ዝመረጽዎም ደርፍታት ንምዕዳግ ዘኽእል ስለዝኾነ፡ ተመራጸነት ከም ዝህልዎ እምነታ ትገልጽ።

Image copyright Awetar Multi Media

ኤልያስ መልካን መሓዙቱን፡ ኢትዮ ቴሌኮም ናብ ዓማዊሉ ዝሰዶም መልእኽትታት ብዙሕ ምዃኑ ስለዝተዓዘቡ፡ ነዚ መተግበሪ ከማዕብሉ ምጅማሮም ይዛረቡ።

ሓሳቦም ናብ ኢትዮ-ቴሌኮም ምስ ኣቕረቡ ዝተወሃቦም መልሲ ከኣ፡ ሓጺር ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ እምበር መልእኽቲ ድምጺ ምስዳድ ከም ዘይከኣል ዝገልጽ ነይሩ።

በዚ መልሲ ተስፋ ከይቀበጹ፡ ምስቲ ትካል ቴሌኮም ዝተዘራረቡ እዞም ስነጥበባውያን፡ ኣብ መወዳእታ ሓሳቦም ተቐባልነት ክረክብ ኪኢሉ።

'ኣውታር' ካብ 1960ታት ዓ.ም ጀሚሩ ዝተሰርሑ ደርፍታት ናብ ዓማዊሉ ከቕርብ'ዩ ተባሂሉ'ሎ።

ሎሚ ዓርቢ፡ ብወግዒ ስርሑ ከም ዝጅምር ድማ ተፈሊጡ።

ረብሓታት 'ኣውታር'

ኤልያስ ከም ዝበሎ፡ እቲ መተግበሪ ብዛዕባ ድምጻውያን መረዳእታ ዝህልዎ ኮይኑ፡ ግጥሚ ደርፍታት'ውን ኣካቲቱ'ዩ ተዳልዩ።

ሰባት ዝዓደግዎ ሙዚቃ ናብ ካልእ ሰብ ከየስግሩ ዝኽልክል ኣሰራርሓ ስለዘለዎ ከኣ ስነጥበባውያን ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ኣቶ ዳዊት ሓቢሩ።

ንሓደ ደርፊ ብኣርባዕተ ቅርሽን ሓምሳ ሳንቲምን ንኣልበም ብ 15 [ብር ኢትዮጵያ] ከም ዝሽይጥ ካብ መብርሂ ኣወሃሃዲ ሙዚቃ ኤልያስ መልካ ምርዳእ ተኻኢሉ።

እቲ ድረ-ገጽ፡ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮሚኛን እንግሊዝኛን ዝሰርሕ ኮይኑ፡ ንሰዓብቲ ዝተፈላለዩ እምነታት ኣብ ግምት ዘእተዉ መንፈሳዊ መዝሙራትን መንዙማን እውን ዝሓዘ'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ