ብዛዕባ እገዳ ምውዕዋዕ ኣልኮል ጋዜጠኛታት እንታይ ይብሉ?

ካብ ጸጋም ናብ የማን ጋዜጠኛ ታምራት ኃይሉ፣ ኤልሳ አሰፋን ጥበቡ በለጠን Image copyright Tamirat/ Elsa/Tibebu FB
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ጸጋም ናብ የማን ጋዜጠኛ ታምራት ኃይሉ፣ ኤልሳ አሰፋን ጥበቡ በለጠን

ሚኒስትሪ ሓለዋ ጥዕና ኣብ ዘውጸኦ ሓድሽ ኣዋጅ ምሕደራ ምግብን መድሓኒትን፡ መስተታት ኣልኮል ከይላለዩ ዝኽልክል ደንቢ ከም ኦቆጻጽራ ኢትዮጵያ ካብ 21 ግንቦት 2011 ዓ/ም ጀሚሩ ተግባራዊ ኾይኑ ኣሎ።

በዚ መሰረት ዝኾነ ማዕከን ሚድያ፡ ሕጊ ካብ ዝፈቐዶ ክፍለ ግዘ ወጻኢ፡ መስተታት ኣልኮል ዝምልከት ናይ ምልላይ ስራሕ ጠጠው ከብል ኣፍሊጡ።

ኣብ ኢትዮጵያ መብዛሕተኦም ማዕከናት ሚድያ ቀንዲ ኣታዊኦም ካብ ምልላይ ኣልኮል ዝረኽቡ እንትኸውን፡ እዚ ሓድሽ እገዳ እንታይ ጽዕንቶ ይፈጥር ይኸውን?

ኣዳላዊን ወናኒን መጽሄት ቁም-ነገር ታምራት ሃይሉ፡ "ናይ ጽባሕ ወለዶ ብምሕሳብ ዝመጸ እንተኾይኑ ብኣወንታ ጎኑ ዝረአ እዩ። ይኹን'ምበር ናትና ሃገር ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ኣብ ምልላይ ዘሎ ቀንዲ ጸገም፡ እቲ ዝፋለጠሉ መገዲ እዩ" ኢሉ።

ንሱ ከምዝብሎ ምልላይ መስተታት ኣልኮል ኣብ ካልኦት ሃገራት'ውን ዝተለመደ'ኳ እንተኾነ እቲ አቀራርባ ግና ብዕሊ ዝተጸንዐ እዩ።

ካብ ዘለዎ ልምዲ፡ እቲ ኣቀራርባ ህጻናት ብዝስሕብ መንገዲ ክኸውን የብሉን'ምበር ምልላይ ሰብ ሰታይ ክኸውን ገይሩዎ እዩ ዝብል ክጽናዕ ዘለዎ እዩ ኢሉ።

ታምራት ከምዝብሎ፡ ፋብሪካታት ቢራ ዝለዓለ ናይ ምልላይ ስራሕቲ ስለዝሕዙ፥ እዚ እገዳ ብፍላይ ናይ መዘናግዒ ፕሮግራማት ክጎድእ ይኽእል እዩ።

ቅድሚ እቲ ኣዋጅ ተግባራዊ ምዃኑ'ውን እንተኾነ፡ ኩባንያታት ቢራ ምልላይ ብምንካዮም ጽዕንቶ ፈጢሩ እዩ ዝብል ታማራት፤ ካብ እገዳ ዝሐሸ አቀራርባ እንተዝሕሰበሉ ዝብል እምነት ኣለዎ።

ብኻሊእ ገጽ፡ ብዘይምልላዮም ኣታዊኦም ዝንኪ እንተኾይኑ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም፡ ብኡ ኣቢሉ'ውን ቁጠባ እታ ሃገር ክጉዳእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት'ውን ኣለዎ።

ኣብ ብስራት ኤፍ ኤም አሰናዳኢት መደብ ፋሽንን ጽባቐን ጋዜጠኛ ኤልሳ ኣሰፋ ብወገና፡ እቲ ጉዳይ ብሰለስተ ኩርናዕ እያ ትምልከቶ።

ቀዳማይ ነገር፡ ካብ ምልላይ መስተተታት ኣልኮል ብዝርከብ ኣታዊ ዝተጣየሹን ብኡኡ ዝንቀሳቐሱን ትካላት ዘዳኽም እዩ።

ብካልኣይ ብርኪ፡ ህጻናት ከም ሓደ ማሕበረሰብ እቶም ምውዕዋዓት ካብ ዝሰርሕሉ መንገድን ካብቶም ናይቶም ፋብሪካታት ስምን እንታይ ተማሂሮም ይዓብዩ ዝብል እዩ።

ቢራ ከም መድሓኒትን ምግብን ኮይኑ ይላለ ከምዝነበረ እትዛረብ ኤልሳ፡ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ጉድኣት ብዘይኣብጸሐሉ መልክዕ ኣብ መጽናዕቲ ተደሪኽካ ክወጽእ ይኽእሉ እዮም።

ኣካያዲ ስረሕ ኤፍኤም ራድዮ ኣሃዱ ኣይተ ጥበቡ በለጠ ግን ዝተፈለየ ሓሳብ ኣለዎ።

ፋብሪካታት ቢራ ቅድሚ ምጥያሾም፡ ምስ ትካላት ምልላይ ዝዘራረብሉ ኩነታት ዳርጋ ተበጺሑ ነይሩ ዝብሉ ኣይተ ጥበቡ፡ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያዊ መንነትን ጥንታዊነትን ተኣሳሲሮም ስለዝቐርቡ፡ ሰባት ሰታያት ንክኾኑ ይድፋፍኡ እዮም ዝብል ስክፍታ ኣልዒሉ።

ስለዝኾነ ድማ ቢራታት ምልላይ ምኽልካሎም ኣብታ ሃገር ኣወንታዊ ውጽኢት ይህልዎም ዝብል እምነት ኣለዎ።

ኣይተ ጥበቡ ወሲኾም ከምዝብሉዎ፡ ኩባንያታት ኣፍሪካ ካልኦት ትካላት ናብዚ ናይ ምልላይ ዘፈር ከይኣትዉ ይሰርሑ ነይሮም።

አቶም ትካላት ሚድያ'ውን ዝሕሸን ጽሬት ዘለዎን ስራሕ እንትቕሪቦም ዝምውሉዎም ኣይስእኑን ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ።

እዚ ሓዱሽ ሕጊ አገዳ ዘቕመጠ ኣብ ቴሌቪዥንን ሬድዮን ብምዃኑ ኣብ ሓደ ንዝርከቡ ናይ ሕትመት ውጽኢታት ዓብይ ተስፋ ምዃኑ እቶም ሰብ ሞያ ይዛረቡ።

ናይ ሕትመት ዋጋ እናወሰኸ እንተመጸኳ፡ ብጽሬትን ጽፈትን እንተታሒዙ ንዕብየቶም ዓብይ ዕድል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ- ጋዜጠኛ ታምራት።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት