ዋንጫ ቻይምፕዮንስ ሊግ፡ ግምታት ማርክ ሎውረንሰን ኣብ ድሮ ናይ መወዳእታ ግጥም

ኣርማታት ቶተንሃም (ጸጋም) ሊቨርፑልን

ጽባሕ ቀዳም ካብ ዝኸውን ዝተረጋገጸ ነገር እንተ'ሎ፡ ዓዲ እንግሊዝ ዘውዲ ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኣውሮጳ ክትደፍእ ምዃና'ዩ።

ጽባሕ 1 ሰነ ክልተ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ፡ ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ንዋንጫ ቻምፖዩንስ ሊግ ካብ ሃገረን ወጺአን ኣብ ርእሰከተማ ማድሪድ ክገጥማ'የን።

ናይ መወዳእታ እዋን ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ዝበሓትኦ ግጥም ዋንጫ መን-ወሰደ ውድድር ቻምፒየንስ ሊግ፡ ኣብ 2008፡ ማንቸስትር ዩናይትድ ምስ ቸልሲ ገጢማ ዝተዓወተትሉ'ዩ ነይሩ።

ሊቨርፑል ኣብዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ንሻድሻይ ግዚ ዋንጫ ቻምፕዮንስሊግ ትዓትር'ዶ፤ ወይስ እታ ንፈለማ እዋን ኣብዚ ደረጃ'ዚ ዝበጽሐት ቶተንሃም ዓወት ትብኮር ትኸውን?"

እቲ ብግምታት ግጥማት ፕሪሚየርሊግ ዝፍለጥ ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ማርክ ሎውረንሰን፡ ብዛዕባ እቲ ናይ ጽባሕ ዝካየድ ናይ ዋንጫ ጸወታ ዘለዎ ግምት ሂቡ'ሎ።

ንቶተንሃም ካብ ግምት ከተውጽኦም ኣይክኣልን'ዩ ዝብል ላውሮ፡ ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመት'ዚ ዘርኣየቶ ዝድነቕ ጸወታታት፡ ብዋንጫ ክከሓስ ግን ዓቢ ትጽቢት ኣሎ ኢሉ።

እዚ፡ ናይ መወዳእታ ዕድሎም'ዩ ብምባል፡ 'ዓመት ምሉእ ዝንኣድ ስራሕ ብምስርሖም ይግብኦም'ዩ- ኣዳልየ ግን ኣይኮንኩን" ኢሉ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ዋንጫ ግጥም ምስታ ቅድሚኡ ካብ ዝነበሩ 4 ወድድራት ኣብተን ሰለስተ ዝተዓወተት ሪያል ማድሪድ ገጢሞም'ዮም ተሳዒሮም። ሕጂ ግን ምስ ቶተንሃም'ዮም ክገጥሙ፡ ኣብ ቶተንሃም ዘለኒ ክብረት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ፡ ሊቨርፑል ክዕወቱ ኣለዎም።

ቶተንሃም ምስ ሪያል ማድሪድ ከተወዳድሮም እንከለኻ፡ ዋላኳ ሓደገኛታት እንተኾኑ፡ ክሳብ ክንድቲ ንምግጣሞም ዘጸግሙ ግን ኣይኮኑን።

ሊቨርፑል፡ እንተ ተሳዒሮም'ውን፡ ብሰንኪ ኣሰልጣኒኦምን ደሞዝ ናይ ምኽፋል ዓቕሞምን፡ ብሉጻት ተጻወትቲ ናይ ምምራኽ ዕድሎም ዝለዓለ ስለዝኾነ፡ ብዙሕ ለውጢ ዘምጽእ ኣይኮነን።

ንኣሰልጣኒ ጃርገን ክሎፕ ግን፡ ኣብ 2015 ናብታ ክለብ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ዋንጫ ብዘይምዕታሩ ክወርዶ ካብ ዝኽእል ዳርባ ክከላኸለሉ ይኽእል'ዩ።

ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ማውሪሺዮ ፓቸቲኖ'ውን ካብ ጃርገን ክሎፕ ኣይሰንፍን'ዩ፡ ኣብተን ዝሓለፋ 5 ዓመታት ዘመዝገቦ ዓወታት ቀሊል ኣይኮነን፡ ስለዚ ንሱ ዘይኮነስ እታ ክለብ'ያ ቀንዲ ትደልዮ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ፡ እንተ ዘይተዓዊቱ፡ ካብታ ክለብ ባዕሉ ክሰናበት ይኽእል'ዩ፡ ስለዚ ክለብ ቶተንሃም ከትሕዞ እንተ ኾይና፡ ክዕወት ጥራይ'ዩ ዘለዎ።

እንተ ተዓዊቱ ግን፡ ናብ ኣካየድቲ ናይታ ክለብ ብምኻድ ዝያዳ ወፍሪ ብምግባር ነታ ጋንታ ከሐይልዋ ብትብዓት ጠለብ ከቕርብ ይኽእል'ዩ፡ ዋላኳ ኣብዚ ምብጽሖም ንባዕሉ ዝድነቕ እንተኾነ።

እቲ ካብ ብሰንኪ መጉዳእቲ ካብ ጸወታ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሐ ቀንዲ ኣጥቃዓይ ሃሪ ኬን ኣብቲ ዝዓበየ ውድድር ንምስታፍ ድሉው ከም ዘሎ ይንገረሉ ኣሎ፡ እንተ ወሓደ ከም ቅያር ክኣቱ ትጽቢት ኣሎ።

እንተኾነ ግን፡ ቶተንሃም ብዘይብኡ፡ ሉካስ ሞራን ሶን ሁንግ-ሚን ብዘርኣይዎ ብቕዓት ናብዚ ምብቃዓ፡ ሃልዩ ኣይሃልዩ ዘምጽኦ ለውጢ ክንድቲ ኣይኮነን። ክልቲኦም ተጻወትቲ ንሊቨርፑል ክብድህዎም ይኽእሉ'ዮም።

ሓቂ'ዩ፡ ኣብ ውድድር ፕሪሜርሊግ ሊቨርፑል ንቶተንሃም ኣብ ሜዳኣን ካብኡ ወጻኢን ሲዒራታ'ያ፡ እዚ'ውን ዘገርም ኣይኮነን፡ ሊቨርፑል ሓደ ግዜ፡ ንሱ'ውን በታ ዋንጫ ዝዓተረት ማንቸስተር ሲቲ ጥራይ'ያ ተሳዒራ።

ኩሉ ሰብ ሊቨርፑልያ ትስዕር'ዩ ዝብል ዘሎ፡ እንተ ኾነ ግን ቶተንሃም'ውን ካብኣ ኣይትሰንፍን'ያ።

ስለዚ ይብል ላውሮ፡ ሊቨርፑል ዘለዎም ሸቶታት ናይ ምምዝጋብ ዓቕሚን ዘለዎም ተመክሮን ቀሊል ስለዘይኮነ፡ ብጸቢብ ክስዕሩ'ዮም ኢሉ'ሎ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ስፖርት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ይኸይድ' ዶ?