ወ/ሮ ሙፈሪያት ካሚል፡ ልዕሊ ሓደ ሚሊየን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም

ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል

ኣብ ኢትዮጵያ ብጎንጽን ካልኦት ተዛመድቲ ምክንያታትን፡ ካብ 2018 ጀሚሩ 2.3 ሚሊዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኢሉ ሚኒስቴር ሰላም።

ኩሎም ተመዛበልቲ ድማ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ናብ መረበቶም ከም ዝምሰሉ ገሊጹ።

ሚኒስትር እቲ ሚኒስቴር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ቅድሚ ወርሒ መጋቢት 2018 1.2 ሚሊዮን ሰባት እንትመዛበሉ፡ ብድሕሪኡ ኣብ ዘለው ግዜያት ድማ፡ ካልኦት 1.1 ሚሊዮን ሰባት ተመዛቢሎም ኢላ።

ካብዚ ግዘ ጀሚሩ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 2.3 ሚሊዮን ዜጋታት ምምዝባል እንትምዝገብ፡ ካብዚኦም እቶም 1.7 ብምኽንያት መጥቃዕቲ፣ ጎንጽታትን ዘይምርግጋእን'ዮም ግዳያት ኾይኖም።

ካብቶም 1.5 ሚሊዮን ተመዛበልቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ክልል ዝተመዛበሉ ምኻኖም መግለጺ እታ ሚኒስትር የመላኽት።

እታ ሚኒስትር ወሲኻ፤ 400 ሽሕ ዝጽግዑ ተመዛበልቲ ብምክንያት ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም'ዮም ኢላ።

እዚኦም፡ ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ፡ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ንቡር ህይወቶም ንምምላስ ዝሕግዝ ብሰለስተ ብርኪ ዝፍጸም ትልሚ ከም ዝተዳለወ ተዛሪባ።

ክሳብ ሎሚ መዓልቲ 1.3 ሚሊዮን ሰባት ተመሊዶም'ዮም ኢላ።

ምምላስ እዞም ተመዛበልቲ፡ ብዓርሰ ፍቓድን ሰብኣዊ ክብሮም ሓሊኻን ክከውን ከም ዘለዎ ሓቢርና ኢና ብምባል፡ ዘላቅነት ንክህልዎ ብዘኽእል ምድላው ኢና ኣቲናዮ ክትብል ሓቢራ።

"እቶም ተመዛበልቲ ቅድሚ ምምላስ ምጅማርና፡ ኣዛቲናዮም ኢና። እንታይ ከም ዝደልዩ፡ ኣበይ ክኾኑ ከም ዝደልዩ ሓቲትና ኢና"።

ናብዚ መስርሕ ምምላስ ተመዛበልቲ ዘይኣተው ትሕቲ ሓደ ሚሊዮን ዝኾኑ ተመዛበልቲ ኣለው'ዮም ዝበለት ወይዘሮ ሙፈሪያት፡ ኣብ ኩለን ክልላት ብምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ዝምራሕ ግብረ ሓይሊ ከም ዝተጣየሸ ገሊጻ።

"ንዝቕጽሉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ ነቶም ዝተመለሱ ይኹን ገና ኣብ መዕቖቢ ዳሳት ዘለው፡ ረድኤት ህጹጽ ሓገዝ ክነቕርብ ኢና። ክሳብ ሕዚ መንግስቲ 60 ሚኢታዊት ሓገዝ ሸፊኑ'ዩ" ኢላ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፈሪያት።

ምኽንያት ምምዝባል ሚልዮናት ዜጋታት ዝኾኑ ጥርጡራት ምሓዝ ከም ዝተጀመረ ዝገለጸት ወይዘሮ ሙፈሪያት፡ "ክሳብ ሕዚ 75 ሚኢታዊት ጥርጡራት ኣሲርና ኢና" ኢላ።

ኣመሓደርቲ ወረዳታት ግን 'ናተይ' ዝብሉዎ ሰብ ካብ ምሕባእ ክቑጠቡ ኣለዎም ብምባል፤ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዘለውን መንግስቲ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎን ተዛሪባ።

'ኣብዛ ሃገር ክልተ መንግስቲ ዝብሃል የለን፤ ካልኣይ መንግስቲ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ'ውን የለን' ኢላ እታ ሚኒስትር።

ብቐጻልነት ሰላም እታ ሃገር ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ቤት ምኽሪ ሰላም በብደረጅኡ ተወዲቡ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ሙፈሪያት፡ ሰላም ንምስባኽ 100 ሽሕ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ክወስዱ ከም ዝተገበረ ገሊጻ።

ካብዚ ሓሊፉ፡ ንዝቕሉ 10 ዓመታት ዘላቒ ሰላም ዘረጋግጽ ፍኖተ ካርታ ተዳሊዩ ኢላ።

ተወሳኺ ዛንታ