ስዑዲ ዓረብ፡ ኢትዮጵያውያን እሱራት 'ኣብ ዘሰቅቕ' ኩነታት ኢና ንርከብ ይብሉ

ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንስራሕ ገዛን ካልእን ናብ ስዑዲ ዓረብ ይኸዱ'ዮም Image copyright AFP

ኣብ ስዑዲ ዓረብ ከተማ ጂዛን፡ ኣብ ዝርከብ ቤትማእሰርቲ ሽጅም ኣልዓም ተዳጒኖም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት፡ መሰሎም ተጋሂሱ 'ኣብ ዘስካሕኽሕ' ኩነታት ከምዝርከቡ ይዛረቡ።

ኣብቲ ቤትማእሰርቲ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ዝገልጹ እቶም እሱራት፡ ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ተኣሲሮም ሰኣን ግቡእ ሕክምና፡ ንሕማም ዓባይ ሰዓል ከም ዝተቓልዑን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ ገሊጾም።

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሽጅም ኣልዓም፡ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ከም ዝተኣሰረ ዝዛረብ ሓደ ኢትዮጵያዊ፡ ክሳብ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ርእዩ ዝከታተለና ወይ ዝበጽሓልና ኣካል ኣይረኸብናን ኢሉ።

"ኣነ ንሰለስተ ዓመት'የ ተኣሲረ፤ ግን ድማ ሽዱሸተን ልዕሊኡን ዝገበሩ እግሮም'ውን ዝተቖረጹ፣ ዘላዕሎም ዘይብሎም እሱራት ኣለውና። ዝሰምዓን፣ ዝርእየና ኾነ ዝቕበለና ስለ ዘይብልና፡ ካብ ዝሞቱ ልዕል ኢልና ካብ ህልዋት ድማ ትሕት ኢልና ኢና ዘለና" እዩ ዝብል።

ብእዋኑ ሕክምና ዝረኽብሉ ዕድል ድሩት ከም ዝኾነ ዝሓበረ እዚ እሱር ስደተኛ፡ 'ብብሄሮም' ምኽንያት ኣገልግሎት ሕክምና ከይረኽቡ ዝገብሩዎም ሰባት ከም ዘለው'ውን ይዛረብ። እቶም እሱራት መብዛሕተኦም ተጋሩ ምዃኖም'ውን ይዛረቡ።

"ሕክምና ኸይድካ ኢትዮጵያዊ ወይ ሓበሻ እየ እንተይልኻዮም፡ ትግራዋይ ዲኻ ኢሎም፡ 'ወያነ' ኢኻ እናበሉ ብዙሕ ነገር ይበጽሐና ኣሎ" ኢሎም። ገለ እቶም ሓካይም ግብጻውያን ምዃኖም ዝዛረቡ እዞም እሱራት፤ ዘይኮነ መድሓኒት ከምዝወሃቦም'ውን ወሲኾም ሓቢሮም።

ንማእሰርቶም ዝተፈላለዩ ክስታት ከም ዝቐረበሎም ዝዛረቡ እዞም ግዳያት፡ ይኹን'ምበር ገሊኦም ብዘይ ፍርዲ ገሊኦም ድማ፡ ፍርዶም ወዲኦም ሓለፋ ዝተኣሰሩ ከም ዘለዉ ይዛረቡ።

ኣብ ዝሓለፈ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ብምዝርራብ፡ ኣብታ ሃገር ካብ ዝርከባ ኣብያተ ማእሰርቲ ገለ እሱራት'ኳ እንተፍትሐ፡ ክንድቲ ዝድለ ናብ ታሕቲ ከም ዘይወረደ፡ እቶም እሱራት ይስምዖም።

"ኤምባሲ ስለምንታይ ኢልና እንትንሓቶ ቅኑዕ ምላሽ ኣይህበናን። ንሕና እንተጠሚኹም ጥራሕ ኢና ንወስደኩም ይብለና። ካብዚ ወጻእ ንዘሎ ግን 'መንግስቲ ጥራሕ'ዩ ዝውድአልኩም' ኢና ተባሂልና" ይብል እዚ ሽሙ ክጽራሕ ፍቓደኛ ዘይኮነ እሱር።

ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ንምርካብ ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑዲዓረብ ጀነራል ቆንስላ ንዝኾኑ ኣቶ ዓብዱ ያሲን ደዊልና ረኺብናዮም።

ቤትማእሰርቲ ሽጅም ኣልዓም ማለት፡ ማእኸላዊ ቤትማእሰርቲ ከም ማለት እዩ ዝበሉ ኣቶ ዓብዱ፡ "ሓቂ እዩ ብዙሓት ኢትዮጵየውያን ተኣሲሮምሉ'ዮም" ኢሎም።

እቲ ኤምባሲ እቶም እሱራት ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዘጋጥሞም ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ዝገለጹ እቶም ቆንስላ ጀነራል፡ እቲ ኤምባሲ ዝክኣሎ እናሓገዘ፡ ምስ ሰብ መዚ እናተዘራረበ ምላሽ ክረኽቡ ከም ዝገብር ተዛሪቦም።

"ካብ ጂዛን ወፃኢ እውን ካልኦት ኣብያተ ማእሰርቲ ስለ ዘለዉ፡ ብጣዕሚ ብዙሓት እሱራት እዮም ዘለዉ። ጉዳይ ፈፃሚ መዲብና ንከታተሎ ኣለና ኢና። ሕጊ እታ ሃገር ብዘይምፍላጥ ዝተፈላለዩ ስሕተታት ይፍፅሙ እዮም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኩሉ ነገር ንከይጠዓዓም ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን መሰል ዜጋታትና ንምኽባር፡ ዘድሊ ኩሉ ክንገብር ኢና" ኢሉ ኣቶ ዓብዱ ያሲን።

ኣብ ክሊ እዚ ግን፡ ኣብታ ሃገር ብዙሓት ኣብያተ ማእሰርትን ጥርዝያን ብምህላዎም፡ እቲ ጉዳይ ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝኾነ ብምግላፅ፡ ኣብ ጉዳይ ሕክምና ብእሱራት ዝተልዓለ ጥርዓን ግን ግነት እዩ ይብሉ።

"ንሕና ኣብ ጉዳይ እተን ሃገራት ኢድ ኣይነእቱን" ዝበሉ እቶም ቆንስላ ጀነራል፡ ግብፃውያን ወይ ድማ ናይ ካልኦት ሃገራት ሓኻይም ክሕክምዎም ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይንኣቱን ኢሎም።

ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኢትዮጵያውያን፡ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሎም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከም ዝመፅኡን ሕጊ እታ ሃገር እውን ከም ዘይኽብሩን፡ ብምግላጽ፡ "መብዛሕትኦም ግዳያት፡ መሰሎም ቅድሚ ምሕታቶም ምስሊ ሃገር ንዘይምብልሻው ግቡኦም ክፈልጡ" ኣለዎም ኢሎም።

ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት፡ ልዕሊ 30 ኢትዮጵያውያን ጂዛን ኣብ እትበሃል ኣብ ደቡባዊ ገማግም ስዑዲ ዓረብ እትርከብ ከተማ ተኣሲሮም ንልዕሊ 40 መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ብሕማቕ ከም ዝተታሕዙን ንቢቢሲ ተዛሪቦም ምንባሮም ይዝከር።

ገለ ካብቶም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ግዳያት፡ ብሕጋዊ መገዲ ናብታ ሃገር ከም ዝኣተዉን፡ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ከም ዘለዎምን ይገልጹ።

ኣስታት 3000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ግን ብቕትለት፣ ማህረምቲ፣ ስርቅን ሓሽሽን ዝበሉ ዝተፈላለዩ ገበናት ተኸሲሶም ዝተኣሰሩ ከም ዘለው፡ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዑዲ ቆልስላ-ጀነራል ኣቶ ዓብዱ ያሲን ሓቢሮም ነይሮም።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
መናእሰይ ፎቖዶ በረኻታት የመንን ስዑድን ይጠፍኡ'ለዉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ