ድሕሪ 13 ሳዕ ዘጋጠመ ምንጻል ጥንሲ 'ብተኣምር' ዝተወልደት ህጻን

ኢቪ ወርስሊ ምስ ፍሽኽታኣ Image copyright Laura Worsley
ናይ ምስሊ መግለጺ ኢቪ ወርስሊ ሐዚ ጓል 9 ወርሒ ሕጉስቲ ህጻን እያ

ን13 ግዜ ጥንሲ ዝወረዳ ሰበይቲ፡ ድሕሪ ጽዑቕ ጻዕሪ በዓል ሞያ ጥንሲ ኣብ መወዳእታ ሕጉስቲ ጓል ተነስተይቲ ተገላጊላ።

ሎራ 11 ድቅታት ኣብ መጀመርታ ናይ'ቲ ጥንሲ ሰሙናት እያ ስኢና። እቶም ክልተ ድቅታት ድማ ኣብ መበል 17ን 20 ሰሙናት ወሪዶምዋ።

በዓል ሞያ ጽንሲ ፕሮፌሰር ሲዮብሃን ቄንቢ፡ ሎራ ኣብ ዘይእዋኑ ጥንሲ ክወርዳ ጠንቂ እዮም ኢሎም ዝገመቱዎም ክልተ ምኽንያታት ፈልዮም።

ይኹን'ምበር ወይዘሮ ሎራ ሓዚ'ውን ብሓገዝ ፕሮፌሰር ሲዮብሃመን ንመበል 14 ግዘ ጠኒሳ። ጓል ኣነስተይቲ ኢቪ ድማ ተገላጊላ።

"ሐዚ ድሕሪ 9 ወርሒ 'ውን እንተኾነ ኢቫ ናተይ ምዃና ኣይኣምንን" ትብል እዛ ፍዳኣ ዝረአየት ጓል 35 ሎራ።

እቶም ፍቕረኛታት፡ ከም አቆጻጽራ ኤውሮጳ ኣብ 2008 እዩ ነይሩ ናይ መጀመርታ መሕዘኒ ተጓንፎ ጥንሲ-ምውራድ ዘጋጠሞም።

ንሳልሳይ ግዘ ምስ ተደጋገመ ግን፡ ዝኾነ ጸገም ከመዝተፈጥረ ጠርጢሮም። እቶም ዶኳትር'ውን እንተኾነ፡ ፈተነኦም ክቕጽሉ ጥራሕ ይመኽሩዎም ነበሩ።

ኣብ ራብዓይ ተጓንፎኣ ግን ናብ ኣብ ሆሰፒታል ዩኒቨርሲቲ ኮቨንትሪ፡ ሓላፊ መጽናዕትታት 'ባዮመዲካል' ፕሮፌሰር ቄንቢ 'ሪፈር' ተባሂላ።

Image copyright Laura Worsley
ናይ ምስሊ መግለጺ ናይ ኢቪ ምውላድ ኣብ ዓለም ዓብይ መዘራረቢ ኾይኑ ተቓሊሑ

ብርግጽ ሎራ 'ኣንቲፎስፎሊፒድ' እናተብሃለ ዝጽዋዕ ጥንሲ ደጋጊሙ ክወርድ ዝገብር ናይ ደም-ጸገም ከምዘለዋ ተረጋጊጹ እዩ።

ነዚ ጸገም ዝፍውስ ተባሂሉ፤ ዝተፈላለዩ ዝተኣዘዘሎም መድሓኒታት ፈቲኖም ከም ዘይተሳኸዐሎም ድማ ይዛረቡ።

"ብኸመይ ከምዝሓለፍኩዎ ንምዝራብ ይኸብደኒ እዩ። ዴቭ ብጣዕሚ እዩ ሓጊዙኒ ኣብ መወዳእታ እቶም ክልተ ጥንሲ-ኣወዳት ምስ ሰደድኩ ግን ጨኒቑዎ እዩ ነይሩ" ኢላ።

"ብህይወት ዝነብረሉ ቀንዲ ዕላማ ውላድ ምርካብ እዩ። ዝኹሉ ተቓሊሰ እንድሕር ውላድ ስኢነ ህይወት ትርጉም ክጠፍአኒ እዩ"።

Image copyright Laura Worsley
ናይ ምስሊ መግለጺ ሎራን ዴቭን ፈሪሖም ምስጢር ዝገበሩዎ ጽንሲ

ምስጢር ዝተገብረ ጥንሲ

ድሕሪ እዚ ኩሉ ዘሕዝን ተጓንፎታት፤ እዚ መበል 14 ጽንሲ ሰብ ክኸውን እዩ ዝብል ሕልሚ ኣይነበሮምን።

"ንዝኾነ ሰብ ኣይተዛረብናን። ብምስጢር ኢና ሒዝናዮ። ብዛዕባ እዚ ጽንሲ እንድሕር ንሰብ ተዛሪብና ሐዚ'ውን ዝወርድ እዩ መሲሉ ተሰሚዑና" ኢላ ሎራ።

ኣብ ታሸዕዓይ ወርሒ ግን፡ ሎራ ጓል ተነስተይቲ ተገላጊላ። ክብደታ ድማ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነይራ።

Image copyright Laura Worsley
ናይ ምስሊ መግለጺ ኢቪ ካብ ትውለድ ጀሚራ ረባሺት እያ - ኢላ ሎራ

"መጀመርታ ስብኣየይ እዩ ሪኡዋ። ምስ ነቓሕኹ ፎተኣ ኣርእዩኒ" ኢላ ሎራ፡ ኢቫ ናብ ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ ክፍሊ ከምዝተወስደት ብምሕባር።

ፕሮፌሰር ቄንቢ እታ ህጻን ክልተ ወርሒ ክሳብ ዝመልኣ ኣይረእየታን።

"ስለዝተወልደት ብጣዕሚ እየ ተገሪመ። ይኹን'ምበር ደሓን ምዃና ክሳብ መሊአ ዝፈልጥ ከይደ ብዓይነይ ክሪኣ ኣይደፈርኩን። እተን ነርስታት ከክንዳየይ ክሪኣለይ ይምሕጸነን ነይረ" ኢላ እታ በዓልቲ ሞያ ጥንሲ።

ድሕሪ 11 ሰሙናት ጻንሒት ኣብ ሆስፒታል ናብ ገዛ ዝተወስደት እዛ ህጻን፤ እዚ ዓይነት ናይ ጥንሲ ንምስዳድ ምኽንያት ዝኸውን ናይ ደም-ጸገም ንዘለወን ደቂ ኣንስትዮ መርአያ ኮይና ኢላ።

ኣብ ዓለም ድማ ዓብይ መዘራረቢ ኮይኑ። እታ ፕሮፌሰር፤ ሎራ ተስፋ ከይቆረጸት ክሳብ መወዳእታ ምቅላሳ ድማ ኣድኒቓ።

Image copyright Laura Worsley
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕሮፌሰር ቄንቢ ንኢቫ ኣብ ሆስፒታል ከይዳ እንትትሪኣ

ተወሳኺ ዛንታ