ግብጺ፡ ንጽዋዕ [ዋንጫ] ኣፍሪቃ ዝነሓንሑ ጎብለላት እንስሳት ዘገዳም

ሃገራዊ ጋንታታት ኣፍሪቃ ምስ እንስሳት ዘለዎም ዝምድና

ንዝቕጽሉ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ግብጺ ኣብ ዝካየድ ጽዋዕ [ዋንጫ] ኣፍሪቃ፡ 24 ጋንታታት ኣፍሪቃ ክሳተፋ'የን።

እዘን ጋንታታት ካብ ዝውከላሉ ሃገራዊ ሰንደቕ ዓላማ ብዝሰገረ፡ ሳጓ መጸውዒ ኣሽማተን ንእንስሳት'ውን ዘሰነየ'ዩ።

ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ 'ናይ ሳጓ ሽም' ልዑል ቦታ ዘለዎ እንትኾን፡ እዞም ኣሽማት መለለዪ ደገፍቲ እቶም ጋንታታት ኮይኖም ተጻወትቲ ኣብ ምንቕቓሕ ናይ ባዕሎም ግደ የበርክቱ።

ወርወርቲ ሽላታት

ኣብቶም ዝቕጽሉ ሳምንታት፡ ኣብ ግብጺ 'ሽላታት' ጎሊሖም ክርኣዩ'ዮም።

ሃገራዊት ጋንታ ናይጀሪያ ተጻወትታ ብዝውድዩዎ ሓምለዋይ ማሊያ'ኳ እንተተለለየት፡ ሽላታት ዝብል ስያምኦም ግን ዚያዳ ይፍለይሉ።

ቱኒዚያ ምስ ስልጣነ ካርቴጅ ብዝነበራ ርክብ፡ ሃገራዊት ጋንታ እዛ ሃገር 'ሽላ ካርቴጅ' ዝብል መጸውዒ ረኺባ'ያ። ብሄራዊ መለለይኦም ግን 'ሽላ' ዝብል ነይሩ።

ሽላታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ተጻወትቲ ማሊ'ውን ክንዝንግዖም የብልናን። ብተወሳኺ፡ ኡጋንዳ'ውን ናይ በረርቲ ኣዕዋፍ መለለዪ ጋንታ'ዩ ዘለዋ።

Image copyright Getty Images

ቕልስ በረኻ

ኣብዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሜዳ'ውን፡ ልክዕ ከምቲ ኣብ በረኻ ዘሎ ልዕልነት ንምርካብ ዝግበር ቕልስ፡ ኣሎ።

ካብ ኣንበሳ ክሳብ ተመን፣ ካብ 'ኣቦሸማኔ' ክሳብ ሓርማዝ ዘለው እንስሳት በረኻ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ቦታ ኣለዎም።

  • ካሜሮን - እዞም ዘይስዓሩ ኣናብስ፡ ዝሓለፈ ውድድር ሓዊሱ ኣርባዕተ ግዘ ዋንጫ ወሲዳ'ያ።
  • ሞሮኮ - ኣናብስ ኣትላስ
  • ሴኔጋል - ኣናብስ ቴራንጋ
  • ኮት ዲቯር - ሓራምዝ፡ እታ ሃገር ብንግዲ ስኒ ሓርማዝ ዝነበራ ዓብዪ ሽም ስዒቡ መለለዪ ሃገራዊት ጋንታ ኮትዲቫር ኾይኑ።
  • ቤኒን - ሸለውለዊቶ፡ ጋንታታት ኣፍሪቃ ካብ ዘለወን ስያመ እንስሳት ስያመ እታ ዝነኣሰት እንስሳ ዝረኸበት ጋንታ
  • አንጎላ - ዓበይቲ ዓጋዜን
  • ዲሞክራቲክ ኮንጎ - አቦሸማኔ
  • አልጄሪያ - ቡኽርያታት
  • ጊኒ ቢሳዎ - ኣኽላብ በረኻ

ንጉሳትን ተዋጋእትን

መራሕቲ ምኽባር ጥንኩር ባህሊ ኣፍሪቃውያን መሰረት ገይረን፡ ስያምአን ዝወሰዳ ጋንታታት'ውን ኣለዋ'የን።

ሸውዓተ ግዘ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብምውሳድ ናይቲ ውድድር ንጉሳት ዝኾኑ፡ ግብጻውያን ንዝረኽብዎ ውጽኢት ዝምጥን 'ፈርዖናት' ዝብል ስያመ ካብ ናይ ቐደም ነገስታት ወሲዶም'ዮም።

ፈርዖናት፡ 'ተዋጋእቲ'ምስ ዝተብሃሉ ናይ ዙምባብወ ሃገራዊት ጋንታ ፈላማይ ጸወትኦም ኣካይዶም ዓወት ቀኒዑዎም ኣሎ።

ሃገራዊት ጋንታ ኬኒያ፡ ስያምኦም ካብ እንስሳት በረኻን መራሕትን ወጻኢ ካብ ሞንጎ ዝገበሩ ጋንታታት'ዮም።

ኸዋኽብቲ ሃራምቤ ይብሃሉ፤ ሃራምቤ ዝብል ናይ ስዋሂሊ ቃል ሕብረት ምፍጣር ማለት እንትኾን፡ እቲ ጻውዒት ካብታ ጋንታ ሓሊፉ ብደረጃ ሃገር ንሓደ ዕላማ ምትእኽኻብ ዝብል የመላኽት።

መጸውዒ ብሄራዊት ጋንታ ጋና ጸለምቲ ኸዋኽብቲ እንትኾን፡ እዚ ኣብ ሰንደቕ ዕላማ እታ ሃገር ካብ ዘሎ ጸሊም ኾኸብ ዝተወስደ'ዩ። እዚ ሓድነት ንምምልኻት ከም ዝወዓለ ይዝረብ።

ድሕሪ ዝተወሰኑ ዘመናት ዋንጫ ኣፍሪቃ እንትዛዘም፡ ሽላታት ካብ ኩሉ ንላዕሊ በሪኾም ክበሩ፣ ኣናብስ ሓይሎም ኣኽቢሮም ክጸንሑ፣ ንጉሳት ድማ መራሕቲ ኾይኖም መሪሕነቶም ዓቂቦም ክኸዱ ዝገብሩዎ ግጥም ክንዕዘብ ኢና።

ተወሳኺ ዛንታ