“ሓየሎም ይሙት” ኢሉ ዝምሕል ጀነራል ሰዓረ መኮነን መን'ዩ?

ጀነራል ሰዓረ መኮነን Image copyright ETV

ትማሊ ብቕንጸላ ህይወቱ ዝሰኣነ፡ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነን፡ ናብ ቃልሲ ህወሓት ካብ ዝጽምበር ጀሚሩ ሙሉእ ህይወቱ ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልጋሎት ኣሕሊፉ።

እዋን ቑልዕነት።

ኣብ ክልል ትግራይ ሽረ እንዳባጉና ተወሊዱ ትምህርቱ'ውን ኣብኡ ይከታተል ነይሩ።

ህወሓት ምስ ተመስረተ ድሕሪ ክልተ ዓመት ድማ ትምህርቱ ኣቋሪጹ ወዲ 17 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ 1968 ኣቆቓጽራ ግእዝ ናብቲ ቃልሲ ተጸምቢሩ።

ሻዱሻይ ወራር ወይ ድማ ወራር ቀይሕ ኮኾብ እናተብሃለ ዝጽዋዕ ንምምካት መራሒ በጦሎኒ ኾይኑ ናብ ኤርትራ ኣምሪሑ ምስ ተጋደልቲ ህግሓኤ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ጅግንነት ፈጺሙ ከም ዝተመልሰ ብጾቱ ይገልጹ።

ኦፕሬሽን ሰርዶ ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ ብጻምእ ማይ ዝሃለቕሉ፤ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህወሓት ፈተንቲ ዝበሃሉ ኣጋጣሚታት ከም ዝኾኑ ይዝረብ። ጀነራል ሰዓረ ብህይወት ካብ ዝተረፉ ውሑዳት ሓደ እዩ።

ቀጺሉ ድማ ኣብ ደብረ ታቦር ብፍላይ ካብ 1980 ኣቆጻጽራ ጀሚሩ ንክልተ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዓብይ እጃም ከም ዝተጻወተ ይዝረብ። ኣብቲ እዋን መራሒ ብርጌድ ነይሩ።

ድሕሪ ውድቀት ደርጊ

ኣብ ኣጋ ምዝዛም ቃልሲ ክሳብ መራሒ ክፍለ ሰራዊት በጺሑ። ካብኡ ድማ ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒ ኾይኑ ቀጺሉ።

ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ድማ፡ ኣብ ግንባር ቡሬ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኮይኑ መሪሑ።

ኣብ 2004 ኣቆጻጽራ ግእዝ ምክልኻል ሃገር ከም ብሓድሽ ኣብ ተወደበሉ፡ ጠቕላላ ምክልኻል ሃገር ኣብ ክልተ እዚ ምስ ተኸፈለ፤ ጀነራል ሰዓረ ናይቲ ሓደ እዚ ኣዛዚ ኮይኑ።

ካብኡ ድማ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ኣርባዕተ እዚ ምስ ተወደበ፡ ንውሕ ንዝበለ እዋን ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ምኽባር ዝጸንሐ ሰሜን እዚ ኣዛዚ ኾይኑ ጸኒሑ።

ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመታት ድማ ካብዚ ቦትኡ ተላዒሉ ሓላፊ ዋና ክፍሊ ስልጠና ምክልኻል ሃገር ኮይኑ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ናብ ስልጣን ምስ መጽአ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራውን ፖለቲካውን አመራርሓን ተጋደልትን ህወሓት ነበርን ካብ ላዕለዋይ ሓላፍነት ኣብ ዝተኣለይሉ፡ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ'ውን ካብ መንጎ እዚኦም ኮይኑ፡ ጀነራል ሰዓረ፡ ክሳብ ትማሊ ብቕንጸላ ህይወቱ ዝስእን ንጀነራል ሳሞራ የኑስ ተኪኡ ኢታማጆር ሹም ምክልካል ሃገር ኾይኑ ኣገልጊሉ።

"ሓየሎም ይሙት"

ካልኦት ነባራት ተጋደልቲ ከም ዝብሉዎ ድማ፡ ጀነራል ሰዓረ ናይ ጀነራል ሓየሎም ምሒር ፈታውን ዓርክን እዩ ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ብሓባር ከም ዝተሳተፉን ፍሉይ ቅርበት ከም ዝነበሮምን ድማ ይዛረቡ።

ካብዚ ቅርበቶም ሓሊፉ ጀነራል ሓየሎም ምስ ተቐትለ፡ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ብስሙ "ሓየሎም ይሙት" እናበለ ይምሕል ነይሩ።

መብዛሕትኡ ባህሪኡ ድማ ምስ ሓየሎም ዝመሳሰልን ብቐሊሉ ምስ ሰብ ዝረዳዳእን፤ ርህሩህን ተፈታዊ ጅግናን ከም ዝነበረ ብቐረባ ዝፈልጡዎ ብጾቱ ይዛረቡ።

ጀነራል ሰዓረ፡ በዓል ሓዳር ኮይኑ ካብ መቓልስቱን ብዓልቲ ቤቱን ክልተ ውሉድ ኣለዉዎ።

እታ በኹሪ ውላዱ፡ ኣብ በረኻ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝተወለደት እያ።

እቲ ካልአይ ድሕሪ ዓወት ዝተወልደ ኮይኑ፡ ምስ ኦነግ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ናይ ዝተሰወአ ዝፈትዎ ተጋዳላይ ስም፤ መዓሾ ክብል ጸዊዑዎ።