ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ መን'ዩ?

ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ Image copyright Eritrean seaman union
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣርማ ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ

ዕለት 25 ሰነ ኣህጉራዊ መዓልቲ ባሕረኛታት እዩ።

ጉዳይ ባሕረኛታትን ምርግጋጽ ውሕስነት ባሕርን ካብ 19 ክፍለ ዘበን ኣትሒዙ ይዝረበሉን ገለ ውዑላት ይፍረምን እኳ እንተነበረ፡ ኣብ 1948 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ዝምስረትን ዕቱብ ዝርርብ ዝግበርን ግን ኣብ ሓደ መዓልቦ ኣይበጽሐን።

እቲ ኣብ 1958 ተግባራዊ ዝኾነ ማሕበር፡ ክሳብ 1982 ብማሕበር በይነ መንግስታዊ ዕቓበ ባሕረኛታት [IMCO] እዩ ክጽዋዕ ጸኒሑ። ኣብ 2010 ግን ንባሕረኛታት ናይ ኣገልግሎት ምስጋና ንምሃብ ብደረጃ ዓለም ዕላዊ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ክኽበር ጸኒሑ ኣሎ።

ኤርትራውያን ባሕረኛታት ኣብ ጥሪ 2015 ወግዓዊ ማሕበር ድሕሪ ምቛሞም ከኣ ኣካል እዚ ኣህጉራዊ በዓል ኮይኖም፡ ንኽብሪ ባሕረኛታትን ውሕስነት ባሕርን ነዚ ዕለት ክጽንብሉዎ ጸኒሖም ኣለው።

Image copyright Eritrean seaman union

ኣካያዲ ኣካል ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ቺፍ ኢንጂነር ፓውሎ ኣንቶንዮ፡ ማሕበሮም ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርገሐ ብዘለዎም ኣባላት ዝቐመ ኮይኑ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ መደበሩ ገይሩ ይሰርሕ ምህላው ይሕብር።

ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነባራት ኤርትራውያን ባሕረኛታት ማሕበር ክምስርቱ ፈቲኖም ኣይሰለጦምን፡ ድሕሪ ናጽነት እውን እንተኾነ ከም ማሕበር ክጥርነፉ ክንቀሳቐሱ ፈቲኖም ኣይተዓወቱን።

ብዙሓት ካብኣቶም ብስራሕ ንግዳም ምስ ወጽኡን ምስ ተበራኸቱን ግን ንሓድሕዶም ዝራኸቡሉ መሰላቶም ዘኽብርሉ ማሕበር ክንምስርት ብምባል ክዛተዩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 29 ጥሪ 2015 ዘድሊ ቅርጻ ማሕበርን ዓንዲ ሕግን ኣቚሞም ብወግዒ ማሕበር መስሪቶም ክነጥፉ ጸኒሖም ኣለው። ናይ ለብዘበን መዓልቲ ባሕረኛታት "ማዕርነታዊ ሱታፈ ጾታታት ኣብ ባሕሬኛ " ብዝብል ቴማ እዩ ተጸንቢሉ።

Image copyright ፓውሎ ኣንቶንዮ፡

ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ውልዶ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝተሰለፋ ተጋደልቲ ምንባረን ዝገልጽ ኣቶ ፓውሎ ድሕሪ ናጽነት ግን ኣብ መሬት ብደረጃ ኦፊሰራት ዝሰርሓ ደቀንስትዮ ምህላወን ብምሕባር ኣብ ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ክጽንበራ ጻውዒቱ የቕርብ።

"ኤርትራውያን ባሕረኛታት ፈተዉቲ ስራሕን ጻዕራማት እዮም" ዝበለ ቺፍ ኢንጂነር ኣንቶንዮ፡ ባሕረኛታት ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን፡ ባሕሪ ካስፒያንን ህንዳዊ ውቅያኖስን፡ ንዝደለብዎ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ክጥቀምሉ ከም ዝሕግዝ ይዛረብ።

ብተወሳኺ ማሕበሮም ምስ ዓበይቲ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ስራሕ ንኪረኽቡን መሰላቶም ንኽሕለወሎምን፡ ኣብ ዓለማዊ ትካላት ባሕሪ ትምህርትን ስልጠናን ንኪረኽቡን ንሓድሕዶም ተመኩሮኦም ንኽለዋወጡ ዝከኣሎ ሓገዝ ከም ዝገብርን፤ እቲ ማሕበር ብተሳትፎን ኣበርክቶን ኣባላቱ ከም ዝዓብን እምነቱ ይገልጽ።