ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ፡ "ዕጉስ፣ ቁጡብ፣ በሊሕ፣ ጭዋነት ብግብሪ ዘርኢ ሰብ ነይሩ"

ጀነራል ገዛኢ Image copyright ETV

"ጀነራል ገዛኢ ኣበራ፡ ኩለመና ቤተሰብና'ዩ ነይሩ" ዝበለ ወዱ ክብሮም ገዛኢ፡ ፍቕሪ ወላዲ ኣቡኡ ዘመን ዝሳገር፣ ማዕድኡ ድማ ብቓላት ዘይግለጽ ኣቦ ምንባሩ ተዛሪቡ።

ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ፡ ብቐዳም ምሸት [ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ 15 ሰነ 2011]፡ ኣብ መንበሪ ገዛ መሓዝኡ ጀነራል ሰዓረ መኮንን እናሃለወ'ዩ ብሓላዊ እቲ ጀነራል ተቐቲሉ።

ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ደሓር ድማ ኢትዮጵያ ሰላም ንምኽባር ኣብ ዝወፈረትሎም ልኡኽቶታት'ውን ሓዊሱ ብወተሃደራዊ ሎጀስቲክስ እናገልገለ ዝመጽአ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ፡ ወርሒ ጥሪ 1953 ዓ.ም ኣብ ኣኽሱም ተወሊዱ።

ተምሃራይ ካልኣይ ብርኪ ምስ ኮነ፡ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ንምግጣም ኣብ ዝተጀመረ ብህወሓት ዝተመርሐ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተጸምቢሩ።

ሬሳ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ፡ ሎሚ ናብ ከተማ መቐለ እንትፋኖ፡ ሓጺር ታሪኽ ህይወቱ ተዘንትዩ እዩ።

ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ

 • ካብ ወለዱ ቀኝኣዝማች ኣበራ ደስታን፡ ወይዘሮ ሙሉ ኣብርሃን ወርሒ ጥሪ 1953 ዓ.ም ኣብ ኣኽሱም ተወሊዱ፡ 1969 ናብ ቃልሲ ተጸምቢሩ
 • ካብ 1969 ክሳብ 1970 ኣብ መበል 30 ሓይሊ ህወሓት ተዋጋኢ ነይሩ፤ ኣብ ግንቦት 1970 ክሳብ መወዳእታ ዓመት 1971 ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ማእከላይ ግንባር፡ ሓላፊ ክፍሊ ኢኮኖሚ ነይሩ
 • ካብ 1972 ክሳብ 1975 ሓላፊ ስንቅን ንብረትን ሪጅን ክልተ ኮይኑ ኣገልጊሉ
 • ካብ 1976 ክሳብ 1978 ሰራዊት ህወሓት ናይ ባዕሉ ናይ ሎጀስቲክስ ደገፍ ዝህብ ኣካል ክህልዎ ኣወዳድባ ክግበር እንከሎ፡ ገዛኢ ነዚ ሓድሽ ሓሳብን ኣካይዳን መልክዕ ኣትሒዙን መሪሑን
 • 1980፡ ሓላፊ ወተሃደራዊ ሎጀስቲክስ ኮይኑ
 • ደርጊ ካብ ትግራይ ጠቅሊሉ ክወጽእ፡ ካብ ወርሒ ለካቲት 1980 ክሳብ 81፡ ኣብ ዝተኻየዱ ተኸታተልቲ ውግኣት እጃሙ ኣበርኪቱ
 • ድሕሪ ውድቀት ደርጊ፡ ሰራዊት ምክልኻል ብሓድሽ መልክዕ እንትቖም፡ ሓላፊ መምርሒ ስንቅን ንብረትን ሚኒስቴር ምክልኻል ኮይኑ
 • ካብ 1985 ክሳብ 2005 ሓላፊ መምርሒ ሎጀስቲክስን ሰራዊት ምክልኻል ኾይኑ ሓድሽ ኣወዳድባ ብምፍጣር፡ በብብርኩ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ሎጀስቲክስ ስልጠናን ትምህርትን ክረኽቡ ገይሩ
 • ግንቦት 1990፡ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝተኻየደ ኲናት ልዑል ሎጀስቲክስ ዝሓቱ ወፍርታት ኣብ ምምላእ መሪሕነት ነይሩዎ
 • 1988፡ መዓርግ ሙሉእ ኮነሬል ረኺቡ። 1996፡ ናብ መዓርግ ሜጀር ጀነራል በጺሑ።

"ናይ ቁልዕነት ባህሪ ከየርኣና ኢና ቢና"

ሎሚ ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ሚሊንየም ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻደ ስነ ስርዓት ምፍናው ሬሳ እቶም ጀነራላት፤ ምስ ስድርኡ ዝተረኸበ ወዱ ክብሮም ገዛኢ፡ ወላዲ ኣቡኡ ኩለመና እቲ ስድራ ምንባሩ ተዛሪቡ።

"ንዝፈትዋ በዓልቲ ቤቱ ፍጹም ልባውን ናይ ፍቕሪ ሰብን'ዩ ነይሩ" ዝበለ ክብሮም ከቢድ ሓዘኑ ገሊጹ።

'ጀነራል ገዛኢ ኣበራ፤ ንሰብ፡ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ዘኽብር ዓብዪ ሰብ ነይሩ' ዝበለ ክብሮም፡ "ዕጉስ፣ ቁጡብ፣ በሊሕ፣ መስተውዓሊ፣ ኣንደበተ ርቱእ፣ ጭዋነት ብግብሪ ዝምህርን ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዝነበሮን'ዩ" ኢሉ ገሊጹዎ።

'ኣነ ትምህርትን ፍልጠትን'የ ዘውርሰኩም' እናበለ ብትምህርቶም ክነፍዑ ይምዕዶም ምንባሩ ንብዓት ሕንቕንቕ እናበሎ ዝተዛረበ ክብሮም "ዝኾነ ዓይነት ናይ ቁልዕነት ባህሪ ከየርኣና ትምህርና ብዝለዓለ ደረጃ ክንከታተል ዝገበረ ጀግና ኣቦ'ዩ" ኢሉ።

"ካብ ሚሊዮናት ቁጽሪ ሓደ'ዩ" ብምባል ድማ ንወላዲ ኣቡኡ ገሊጹዎ።

ደረጃ ትምህርትን ውልቃዊ ህይወትን

 • 1986፡ ብሎጀስቲክስ ማኔጅመንት ኣብ ኣሜሪካ ቀዳማይ ዲግሪ ተማሂሩ
 • 1998፡ ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ካብ ለንደን ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ዲግሪ፡ ከምኡ'ውን ብሎጀስቲክስ ማኔጅመንት ካልኣይ ዲግሪኡ ረኺቡ እዩ
 • 2005፡ ብኸይዲ ምትኽኻእ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ብጥሮታ ተሰናቢቱ
 • ክሳብ ሕጂ መምርሒታት ፐብሊክ ትራንስፖርት ብምድላው፣ ቦርድ ብምምራሕ፣ ኣማኻሪ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮይኑ'ውን ሰሪሑ
 • 15 ሰነ 2011 ኣብ 58 ዓመቱ ተቐቲሉ
 • ካብ በዓልቲ ቤቱ ተጋዳሊት ኣበባ ዘሚካኤል ኣርባዕተ ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ወሊዱ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ