ኢትዮጵያ፡ 49 ሚኢታዊት ዋንነት ኢትዮ-ቴሌኮም ንመሸጣ ክቐርብ'ዩ

ኢትዮ ቴሌኮም

ኢትዮ ቴሌኮም ካብ ጠቕላላ ናይቲ ኩባንያ ብጽሒት 51 ምኢታዊትን ቦርድ ምሕደራን ሒዙ ክቕጽል ተወሲኑ።

በዚ መሰረት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብርክት ዝበሉ ዝውንኖም ትካላት ልምዓት ናብ ብሕቲ ንምስግጋር ግብራዊ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ።

ሚኒስተር ዲኤታ ፋይናንስ ዶክተር እዮብ ተካልኝ፡ እዚ 49 ሚኢታዊት ብጽሒቱ ንመሸጣ ብምቕራብ፡ እቲ ዝተረፈ ብጽሒትን ቦርድ ምሕደራኡን ሒዙ ክቕጽል ምኻኑ ገሊጹ።

ዶክተር እዮብ እቲ ናይ ውልቀ ሴክተር አብዚ ጨረታ ክሳተፍ ክተባባዕ ከምዝኾነ እውን ተዛሪቡ።

"ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተርኣዩ ጸገማት ከይደገምካ፡ እቶም ብሉጻት ተሞኩሮታት ወሲድካ ክፍጸሙ ኢና ገይርና። በዚ መሰረት ኣብ ቀጻሊ ኢትዮ-ቴሌኮም ኣብ መሰረተ ልምዓትን ቐረብ ኣገልግሎትን ዝብሉ ክልተ ምድባት ሒዙ፡ ከም ሓደ ትካል ክቕጽል'ዩ" ዝበለ ዶክተር እዮብ፡ ልዕሊ ክልተ ናይ ቴሌኮም ትካላት ኣብቲ ዕድጊት ክሳተፉ ከምዘይፍቀድ 'ውን ወሲኹ ሓቢሩ።

ሎሚ ሰነ 28 ዕለት 2009 ዓ. ም ሚኒስተር ፋይናንስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኢትዮ-ቴሌኮም ብኸፊል ናብ ውልቀ ናይ ምዝዋር ከይዲ ዝከታተል ዘይሻራዊ ተቖጻጻሪ በዓል መዚ ኮምኒኬሽን ንምጥያስ ዘኽእል ኣዋጅ ከምዝወፀ'ውን ተገሊጹ እዩ።

እዚ በዓል መዚ፡ ክልተ ትካላት ኮምዩኒኬሽን ኦፕሬተር ብጨረታ ኣወዳዲሩ ናብ ዕዳጋ ክኣቱ ብምግባርን፡ ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ዓመት 2012 ክዛዘም'ዩ ኢሉ።

ብተመሳሳሊ፡ በዓል ዋንነት ፋብሪካታት ሽኮር ብሙሉእ ወይ ብኸፊል ናብ ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ይስራሕ ምህላው ዶክተር እዮብ ተዛሪቡ። ብዙሓት ኩባኒያታት፡ ኣብ ፕሮጀክት ሽኮር ኢትዮጵያ ብጽሒት ክህልዎም ድሌት ከምዘርአዩ ውን ወሲኹ ሓቢሩ።

"ገሊኦም ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ፕሮጀክታት ክሳተፉ'ዮም ዝደልዩ። ኣብቶም ዝተወድኡ ወይ ሓደሽቲ ዝኮኑ ፕሮጀክታት ድልየት ዘለዎም ኣለው። ሕዚ፡ እዚኦም ናብ ብሕቲ ንምስግጋር፡ ዋግኦም፣ ከስዕቡዎ ዝኽእሉ ከባብያዊ ብኽለትን ካልእን ነጽንዕ ኣለና። እዚ ወዲእና ኣብ ዝቕጽሉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ክሳብ ሓደ ዓመት ዝተሓረዩ ኩባኒያታት ሽኮር ናብ ብሕቲ ንምስግጋር ክንዛዝም ኢና" ኢሉ።

ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ንምስሓብ፣ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር፣ ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ብምፍታሕ ዝሓሸ ኣገልግሎት ንምሃብ ዓሊሙ መንግስቲ ኣብዚ ውሳነ ከም ዝበጽሐ ዶክተር እዮብ ገሊጹ።

ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት፡ ምሻጥ መንግስቲ ዝውንኖም ትካላት ልምዓት ብዙሓት ሙሁራት ስነ ቑጠባን ዜጋታትን ከካትዕ ዝጸንሐ ዛዕባ ኮይኑ፡ ብፍላይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፈጺሙ ኣብዚ ትልሚ ክኣቱ ከም ዘይብሉን፡ ኢትዮ ቴሌኮም እንተኾነ'ውን 70 ሚኢታዊት ብጽሒት ምንግስቲ ኮይኑ ክቕጽል ከም ዘለዎን በርቲዑ ክግለጽ ምጽንሑ ይዝከር።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ