ኣብ ልዕሊኣ ፆታዊ ትንኮያ ንዝፈፀመ ሓለቕኣ ብምቅልዓ ዝተኣሰረት ሰበይቲ

ባይቅ ኑሪ ማንኩን Image copyright AFP

ሓንቲ ኢንዶኖዥያዊት ሓለቕኣ ኣብ ልዕሊኣ ንዝፍፅሞ ፆታዊ ትንኮያ ንምቅላዕ፡ ናይ ስልኪ ዝርርቦም ብምቕዳሕ ዕላዊ ብምግባራ፡ ንሽድሽተ ኣዋርሕ ክትእሰር ተፈሪዳ።

እዛ ባይቅ ኑሪ ማንኩን ዝተብሃለት ሰበይቲ፡ ናብ ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኢንዶኔዥያ ይግባይ እንተበለት'ውን ሰማዒ ኣይረኸበትን።

እኳድኣስ እቲ ቤት-ፍርዲ"ጭውነት ዝጎደሎ ድምፂ ብምልባዕ" ጥፍኣተኛ ዝበላ እንትኸውን፡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ግን ንውሳነ እቲ ቤት-ፍርዲ ኮኒነምዎ።

ውሳነ እቲ ቤት-ፍርዲ፡ ፆታዊ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ዝተፈፀመን ደቂኣንስትዮ ፅዕንቶ ዘሕድር ከምዝኾነ ብምግላፅ፡ ተሓለቕቲ ተቓውመኦም የስምዑ ኣለዉ።

እቲ ውሳነ ኣብ መላእ ኢንዶኔዥያ'ውን ቁጠዐ ፈጢሩ ኣሎ።

ዋና ሓላፊ ትካል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል 'ሌጋል ኤይድ ፋውንዴሽን ፎር ዘ ፕረስ' ኣዴ ዋሃዲን፡ "እዚ ውሳነ፡ ጥቕዓት ዝፍፅሙ ውልቀሰባት፡ ንግዳያት ጥፍኣተኛታት ንምግባር በሪ ዝኸፍት እዩ ዝብል ስግኣት ኣለና" ክብሉ ንሮይተርስ ተዛሪቦም።

ባይቅ ትሰርሐሉ ኣብ ዝነበረት ቤት-ትምህርቲ ዝርከብ ሓላፊ፡ ፆታዊ ትንኮያ ከምዘብፅሐላ ብተደጋጋሚ ተዛሪባ እያ። ዘየድሊ እናሃለወ፡ ቴሌፎን ይድውለላ ከምዝነበረ እውን ገሊፃ።

ነዚ ድማ እዩ፡ ስልኪ ክድውለላ እንከሎ፡ ድምፁ ንክትቀድሕ ዝወሰነት፤ እቲ ሓለቕኣ ብስልኪ ዝተፈላለዩ ፆታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ዝርርባት ተዛሪቡ ነይሩ።

ቅዳሕ እቲ ድምፂ ብሰራሕተኛታት እቲ ቤት-ትምህርቲ ተላቢዑ፡ ናብ ትካላት ትምህርትን ዋና ቤትፅሕፈትን ንክወሃብ ተገይሩ እዩ።

በዚ ኣየብቅዐን፡ ናይቲ ሓለቓ ጉድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ፤ እቲ ሓላፊ እውን ካብ ስራሕ ተሰጒጉ።

ካብ ስርሑ ተባሪሩ ግን ስቕ ኣይበለን፤ ንባይቅ ከሲስዋ።

ዋላ እኳ ባይቅ ግዳይ ትንኮያ ፆታዊ መጥቃዕቲ ትኹን፡ ቤት-ፍርዲ ኢንዶኔዥያ ግን፡ ናይታ ሃገር ናይ ኤሌክትሮኒክስ ልውውጥ መረዳእታ ሕጊ ብምፅራሕ ገበነኛ ኢኺ ክብል፡ ኣብ ልዕሊኣ ፈሪዱ።

ወሃቢ ቃል እቲ ቤት-ፍርዲ ዓብዱላህ፡ "ጥፍኣተኛ ምዃና ስለዝተረጋገፀ፡ እቲ ይግባይ ተቐባልነት ኣይረኸበን" ኢሎም።

ባይቅ ማእሰርቲ ጥራሕ ኣይኮነን፡ 35,200 ዶላር ንክትቅፃዕ'ውን እዩ ተበይኑ።

ባይቅ፡ እቲ ቅዳሕ ንሳ እንተይኮነትስ መሓዝሓ ከምዘላብዐቶ ብምግላፅ ተኻቲዓ እያ።

ጠበቓኣ ጆኮ ጃማዲ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል፡ ባይቅ ዋላ እኳ ነቲ ፍርዲ እንተተቐበለት፡ "ኣብ ኣደባባይ ብዛዕባ ፆታዊ መጥቃዕቲ ብምዝራባ ትቕፃዕ ናይ መወዳእታ ጓልኣንስተይቲ ከምትኸውን እያ ተስፋ ትገብር" ኢሎም።

ድሕሪ እዚ ውሳነ፡ ይግባይ ምባል ዋላ እኳ እንተዘይተኽኣለ፡ ንፕረዚደንት ኢንዶኔዥያ ጆኮ ዊዶዶ ይቕረታ ንክገብሩላ ምሕታት ከምዝከኣል፡ ናይ ሕጊ ኣማኸርታ ገሊፆም።

ሻብዓይ ፕረዚደንት ኢንዶኔዥያ ጆኮ ዊዶዶ፡ እቲ ቤት-ፍርዲ ናይ ባይቅ ይግባይ እንተዘይተቐቢሉ፡ ምሕረት ከምዝገብሩላ ዋላ እንተገለፁ፡ ባይቅ ግና ዋላ ሓንቲ ጥፍኣት ስለዘይብላ ይቕረትኦም ከምዘይትደልይ ጠበቕኣ ተዛሪቦም።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ፆታዊ ጥቕዓት

ተወሳኺ ዛንታ