ኖርወይ፡ በዓል ሓሙሽተ ኮኾብ ቤት ማእሰርቲ

ቤተ-ጸሎት Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሃልደን ዝርከብ ቤተ-ጸሎት

ዮጋ እተምህር በዓልቲ ሞያ ኣብ ቅድሚት ደው ኢላ 20 ንዝኾኑ እሱራት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ተስርሖም ኣላ።

እዚ ዮጋ ዝተባህለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝስርሓሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ኖርወይ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 'ሃልደን' እዩ።

እሱራት ዮጋ ሰሪሖም ጥራሕ ኣይኮኑን ነናብ መጽንሒ ክፍሎም ዝኣትዉ። ብድሕሪ ዮጋ ሳውና ባዝ ይኣትዉ።

ከምዚ ዝበለ ዕድል ተመቻችዩሎም ዝነብሩ እሱራት፡ ደቂ-ኣንስትዮ ዝዓመጹ፣ ገበን ቅትለት ዝፈጸሙን ዕጸ-ፋርስ (ሓሺሽ) ከዘዋውሩ ዝተረኸቡን እዮም።

ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣመሓዳሪ ዝኾነ ሆይዳል "ዮጋ ክሰርሑ ከለዉ [እሱራት] ይረጋግኡ" ይብል።

"ኣብዚ ኩራን ረብሻን ኣይንደልን፤ ሰላምን ህድኣትን ኢና ንደሊ፤ እቲ ዝኸውን ዘሎ ድማ ከምኡ'ዩ" ክብል ወሲኹ ይገልጽ።

ናይዚ ቤት ማእሰርቲ ዓመታዊ ወጻኢ [በጀት] 98 ሺሕ ፓውንድ'ዩ። ኣብ እንግሊዝ ዝርከብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ግን ብማእከላይ ገምጋም 40 ሺሕ ፓውንድ ወጻኢ ይግበረሉ።

ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝረኣይ ምንቅስቓስ ኩሉ፡ ናይ እስረኛን ሓላዊን መዓልታዊ ተግባር ዝፍጸም ኣይመስልን። እሱራት ብናጽነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ይሰርሑ።

ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንዝገበርናዮ ዑደት ይመርሕ ዝነበረ ኣማሓዳሪ [ናይቲ ቤት ማእሰርቲ] ኣነ ተገሪመ ኣብ ገጸይ ብዘርእዮ ኩነታት ሰሓቐ። ኣነ ግን ብዝርእዮ ዘለኹ ነገር ምግራመይ ኣየቋረጽኩን።

ናይ ምስሊ መግለጺ ሓለቓ [ኣመሓዳሪ] ቤት ማእሰርቲ ሃልደን

'ዳይናሚክ' ሓለዋ "

"ነዚ ቦታ ዳይናሚክ ሓለዋ ብዝብል ኢና ንጽውዖ" በለኒ እቲ ኣመሓዳሪ። እንታይ ማለት ይኸውን?

እሱራትን ሓለውቶምን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስ ሓቢሮም'ዮም ዝነጥፉ። መሓዙትን ኣሕዋትን እዮም። ሓቢሮም ይምገቡ፣ ኩዕሶ ስክዔት ይጻወቱ . . . ወዘተ። እዚ ድማ ክቀራረቡ ይገብሮም።

ኣብ 1980ታት ስርሑ ዝጀመረ ሆይዳል [ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ] ሽዑ ኩሉ ነገር ከምዚ ሕጂ ዝርከበሉ ኩነታት ከም ዘይነበረ ይዝክር።

"ሽዑ ብጉልበት ኢና ንኣምን ነይርና። ንእሱራት ከም ወንጀለኛ ጥራሕ ኢና ንቆጻጸሮም። ሽዑ እሱራት ዋላ ምስተፈትሑ ተመሊሶም ገበን ዝፍጽምሉ ተኽእሎ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚኢታዊት በጺሑ" ይብል።

ካብ 1990ታት ንደሓር ግን ሓድሽ ፍልስፍና [ኣካይዳ] ክኽተሉ ጀሚሮም። ንጥፍኣተኛታት ካብ ምቕጻዕን ሕነ ምፍዳይን ናብ ልዝብ ዝበለ ኣካይዳ ኣትዮም።

ቅድሚኡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ተዓጽዮም ይውዕሉ ዝነበሩ እሱራት፡ ንኽዘናግዑ፣ ትምህርትን ስልጠናን ክረኽቡ ከምኡ'ውን ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ዕድል ምስተፈጠረሎም፡ ብሰናይ ስነምግባር ዝተሃንጸ ዜጋ ክኾኑ ጀሚሮም።

ሓለውቲ እሱራት ከኣ ንነብሶም ከም ሃዳንን ተቖጻጻርን ኣይሪኡን። ልክዕ ከም ናይ ሕክምና ነርስ'ዩ እቲ ሓላዊ ንእሱራት ዝከናኸን።

Image copyright Reuters

ቀጽሪ ዩኒቨርስቲ 'ዶ ቤት ማእሰርቲ?

ህንፃ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ እውን ካብቲ ማሕበረሰብን መነባብሮን ዝተነጸለ ከይኸውን ብጥንቃቐ እዩ ተሰሪሑ። መዳጎኒ እሱራት ከይመስል ጻዕሪ ተገይርሉ።

እሱራት ንነብሶም ከም እሱር ከይሓስቡ ምስ ሓደ ከባቢ [ገዛውቲ] ጎረቤት ክኾኑ ተገይሩ'ዩ። ነቲ ቅዲ ህንጻ ዝሰርሐ በዓል-ሞያ 138 ሚልዮን ፓውንድ ዝተኸፈሎ ኮይኑ፡ ፎኪስን ምቹእን ቤት ማእሰርቲ ክሃንጽ ብምኽኣሉ፡ ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ሽልማታት ከም ዝረኸበ ይዝረብ።

ብተኽልታት ወይኒ፣ ዕምበባታትን ካልእን ዝተመልአ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብጣዕሚ ሰሓባይ እዩ። ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝብል ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ዝብል ስም ይገልጾ።

ሕቡእ ካሜራ ይኹን ናይ ኤለክትሪክ ሓጹር የብሉን። ንምንቅስቓስ እሱራት ዝከታተል 'ሴንሰር' [ሃዋሲ] ግን ኣሎ። ዋላ ሓደ እሱር ክሃድም ፈቲኑ ኣይፈልጥን።

እቲ መደቀሲ እሱራት እውን እንተኾነ፡ ናይ ሆቴል መደቀሲ ክፍሊ እምበር መዳጎኒ እሱራት ኣይመስልን። ነናይ በዓሉ ዓይኒምድርን መሕጸቢ ሰብነትን፣ ቴሌቪዥን፣ ወንበርን ሰደቓን ኣለዎ።

" እዚ ሕንቃቐ ግን ኣይበዝሐን'ዶ? ክብል ንኣማሓዳሪ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓቲተዮ።

"ዝበዝሐ ክመስል ይኽእል'ዩ። ይኹን'ምበር ናጽነትካ ክትኽላእ ቀሊል ነገር ገይርካ ኣይትቑጸሮ።

ናይ ምስሊ መግለጺ እሱራት ዝሰርሑሉ ጋራዥ

ኣብ ኖርወይ እቲ ዝዓበየ መቕጻዕቲ ናጽነትካ ምስኣን እዩ። ንኣብነት ከም ናይ ምድማጽ፣ ትምህርትን ካልኦት ቀረባትን ግን ልክዕ ከምቲ ካልእ ዜጋ ኖርወይ ዝተሓለወ መሰሎም'ዩ" ዝብል መልሲ ሂቡኒ።

ጋራናይ ሙዚቃ ስቱዲዮን ናይ ዲዛይን [ቅዲ] ክፍልታት

ናብቲ ጋራዥ ክኣቱ ከለኹ ክልተ እሱራት ናይ ስራሕ ክዳን ['ኮምብላሴን'] ተኸዲኖም ናብ ስራሕ ይጻደፉ።

ንጉሆ ሰዓት 7፡30 [1፡30] ናብ ስራሕ ብምእታው ክሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ናይ ሓደ ሰዓት ዕረፍቲ ንምውሳድ ናብ መደቀሲ ክፍሎም ይምለሱ።

ብድሕሪኡ ናብ ስራሕ ብምእታው ክሳብ ምሸት ሰዓት 2፡30 [8፡30] ይሰርሑ። እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ደገ ዝተለምደ ኣካይዳ ዝመሳሰል'ዩ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ፍሬድሪክ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ንዝጸሓፎ መጽሓፍ ሽፋን ዝኸውን ዲዛይን ሰሪሑ

ኣብዚ ቦታ ጋራዥ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ መሰንጠቒ ዕንጸይቲ ማሽን፣ ናይ ገዛን ቤት ዕዮን ውጽኢት ዕንጸይቲ መሰርሒ ቦታ፣ ናይ ሙዚቃን ግራፊክስ ስቱድዮ፣ ካልኦት ብዙሓት ዓውዲ ስራሕ ኣለዉ።

"ብዛዕባ ናብ ማሕበረሰብ መሊሶም ዝሕወሱሉ ኩነታት፡ ገና ተፈሪድዎም ናብዚ ምስመጽኡ ኢና ምሕሳብ ንጅምር" ይብል ኣመሓዳሪ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ።

ኩሉ እሱር እቲ ዝተፈርዶ ፍርዲ ምስወደአ ይፍታሕ'ዩ። ስለዚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሐ ዝብል ስምዒት ኣይሓድሮምን።

ናብ ጎረቤት ከም ምኻድ'ዮም ዝቖጽርዎ።

"እሱራት ከም እንስሳ እንተደኣ ገልታዕታዕ ኣቢልናዮም፡ ምስ ወጽኡ'ውን ከምኡ እዮም ዝኾኑ። ስለዚ ከም ሰብ ኢና ንከናኸኖም። ሰብ ኮይኖም ድማ ናብቲ ሕብረተሰብ ይሕወሱ" ኢሉ። 15 ዓመት ማእሰርቲ ዝተፈረዶ ፍሬድሪክ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ንዘሕትሞ መጽሓፍ ናይ ሽፋን ዲዛይን ሰሪሑ'ሎ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ሓበራዊ መዕረፊ እሱራት

ነዚ ክሰርሕ ዝኸኣለ ድማ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ዲዛይንን ግራፊክስን ኮይኑ እዩ።

"ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፍክዎ ግዜ ምስ ነብሰይ ክተዓረቕ ኣኽኢሉኒ" ድማ ይብል። ብግራፊክስን ዲዛይንን ዲፕሎማ ክረክብ ዝኸኣለ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ'ዩ።