ፖለቲካ፡ ኣዴፓ 'ንህዝቢታት ኢትዮዽያ ይቅርታ ክሓትት ይግባእ'

ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል Image copyright Tigray Comunication/FB

ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ነቲ ኣብ ኢህወደግ መሓዝኡ ዝኾነ ዴሞክረስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ (ኣዴፓ) ብምንቃፍ፡ ክዕረ እንተዘይኪኢሉ ምስኡ ክሰርሕ "ከም ዝጽገም" ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ፣ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ካልኦትን ዝተፈጸመ ቕትለት፡ ብሓሳብን ብተግባርን ተሳትፎ ዝነበሮም ሓይልታት ብዘይሻራዊ ኣካል ቕልጡፍ ምጽራይ ክግበር'ውን እቲ ማእኸላይ ኮሚቴጸዊዑ።

እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ድሕሪ'ቲ ንክልተ መዓልቲ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ነቲ "ደንበ ትምክሕቲ" ኢሉ ዝገለጾ ሓይሊ ዕድል ረኺቡ ከም ድላዩ ክዕንድር ዝገብሮ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ (ኣዴፓ) ኢሉዎ።

እዚ ብትሕዝትኡን፡ ቃንኡን ትርር ዝበለ መግለጺ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት ኢሂወደግ ፈኸም እንናበለ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ጥርዚ ዘዕርግ'ዩ።

"ኣዴፓ ኣብቲ ጥፍኣት ብሓፈሻ፤ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት እቲ ውድብ ዘጋጠመ ቅትለት ብዝርዝር ገምጊሙ ናብ ተሓታትነት ክሰጋገር ክገብርን ቅዋም ክወስድን ካብዚ ተበጊሱ ንህዝቢታት ኢትዮጰያ ይቅርታ ክሓትት ይግባእ" ኢሉ።

ስለዚ ኣዴፓ ካብ ኩሎም ጉዳያት ውሽጣዊ ሽግራቱ ብዝርዝር ገምጊሙ ግልጺ ቕዋሙ ከፍልጥ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ጸዊዑ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ምስዚ ሓይሊ ሓቢሩ ንምስራሕን ንምቅላስን ከም ዝጽገም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።

ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ፓለቲካውን ክልላውን ምስሕሓብን ምክሳስን ክረአ ጸኒሑ'ዩ። ኣብታ ሃገር ሰፊኑ ዘሎ፡ ዘይምርግጋእን ስእነት ጸጥታን ሂወት ሚልዮናት ዜጋታት ቀዚፉ፡ ኣቑሲሉን ኣመዛቢሉን ይርከብ።

እቲ መግለጺ ህወሓት ምስ ካልኦት ንፈደራላዊ ስርዓት ደው ዝብሉ ሓይልታት "ሰፊሕ መድረኽ ፈጢሩ ክቃለስን ብህፁፅ ናብ ተግባር ክሰጋገርን" ወሲኑ ከም ዘሎ'ውን ጠቒሱ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት፡ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ዝተፈጠረ ናይ ኣሰላልፋ ምትሕውዋስ ከም ዘሎ ብምግላጽ፡ እዚ፡ "ኢህወደግ ናይ ጽግዕተኛ ደባል ኣረኣእያታት ተሸኪሙ ዝነብር ሰልፊ እናኾነ ስለ ዝመጽአ'ዩ" ኢሉ።

ብምኻኑ ድማ፡ ኢህወደግ "ናብ ንጹር ውግንና ዝተመስረተ ቃልሲ ክካየድን ኣብ ቀጻሊ ዓመት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክካየድ ዝግብኦ ሃገራዊ መረጻ ከም ግንባርን ቅዋሙ መንግስትን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ግልጺ ክገብር የተሓሳስብ" ኢሉ።

"ህወሓት ከም ሓደ ሕገ-መንግስታውን ፌደራላውን ሓይሊ ህዝብን ሃገርን ካብ ህልውን መፃእን ሓደጋታት ንምድሓን ምስተመሳሰሊ ዕላማ ዘለዎም ሕገ-መንግስታውን ፌደራላውን ሓይልታት ሰፊሕ መድረኽ ፈጢሩ ክቃለስን ብህፁፅ ናብ ተግባር ክሰጋገርን ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑ ኣሎ።"

ኣብ ክልል ብ/ብ/ህዝብታትን ደቡብ ዝላዓሉ ዘለው ክልል ናይ ምኳን ሕቶታት ሕገ-መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ። "ካብዚ ወፃእ ሕቶ ህዝቢ ብሓይሊ ወይ ብኻሊእ መንገዲ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን" ኢሉ ኣብ መግለጺኡ።

ኢህወደግ ጥምረት ሰልፍታት ህወሓት፣ ኣዴፓ፣ ኦዴፓን ፓርቲ ህዝብታት ደቡብን'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ