"ኣብ ኤርትራ ብህይወት ክትነብር ኣጸጋሚ ምዃኑ ተረዲኢና"
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

"ኣብ ኤርትራ ብህይወት ክትነብር ኣጸጋሚ ምዃኑ ተረዲእና"

ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣብርሃም ተስፋይ፡ ኣብ ኤርትራ ሳዋ ወሪዱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ዝፈጸሙ መናእሰይ ኤርትራ ሓደ እዩ። እንተኾነ ግን "ኣይኮነን ተማሂርካ ብህይወት ክትነብር እውን ኣጸጋሚ እዩ" ብዝብል ካብ ሃገሩ ብሊብያ ገይሩ ዓዲ ጥልያን ክኣቱ ተገዲዱ እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት