ባንኪ ዳች ንምንታይ እዩ ሰራሕተኛታት ከጉድል ጀሚሩ?

ኣርማ ባንኪ ዳች Image copyright Reuters

ከም ኣካል`ቲ 18,000 ሰራሕተኛታት ብምብራር ሱር-ነቀል ዳግመ-ስርርዕ ናይ ምግባር ውጥኑ፡ ባንኪ ዳች ፈላማይ ክፋል ናይ`ቲ ውጥን ዝሓለፈ ሰንበት ኣተግቢሩ`ሎ።

ኣብ ለንደን፣ ኒው ዮርክን ቶክዮን ዘለዉ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከምዝእለዩ ተሓቢርዎም ኣሎ። ገለ ካብ`ቶም ኣብ ለንደን ዝመደበሮ ሰራሕተኛታት ናብ ህንጻ`ቲ ባንኪ ዝኣትዉሉ መሕለፊ ፍቓድ ድሕሪ ሰዓት 11 ከምዘይሰርሕ ኣቐዲሙ ስለዝተሓበሮም ናብ ስራሕ ኣይወፈሩን።

ዕላማ ናይ`ቲ ለውጢ ነቲ ባንኪ "ቅርጡውን ሓያልን" ንምግባር`ዩ ኢሉ ኣፈኛ`ቲ ባንኪ።

ዳች ባንኪ ገና ዝርዝር ናይ`ቲ ምቕናስ ሰራሕተኛታት ኣይሃበን ዘሎ፡ እንተኾነ ግን ካብ`ቲ መብዛሕትኡ ኣብ ለንደንን ኒውዮርክን ዝካየድ ንግዲ ብርኪታት ክስሕብ`ዩ።

ምንቅስቓስ ንግዲ ብርክታት ዳች ባንኪ ኣብ እስያ ካብ ሆንግ ኮንግ`ዩ ዝመሓደር፡ እቲ ኣፈኛ ናይ`ቲ ባንኪ ግን ብዛዕባ`ቲ ምቕናስ ኣብ ሽቕለት እስያ ዝህልዎ ሳዕቤን ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ።

እቲ ኣስታት 8,000 ሰራሕተኛታት ዘለውዎ ዳች ባንኪ ሓደ ኣብ ከተማ ለንደን ካብ ዘለዉ ዝዓበዩ ኣስራሕቲ`ዩ። ገለ ሰራሕተኛታት ኣብ ግዳም ናይ`ቲ ኣብ ለንደን ዘሎ ባንኪ ኮይኖም ኣብ ሞባይሎም ብሕርቃን ክዛረቡ ተራእዮም።

ገለ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከምዝተባረሩ ድሮ ተነጊርዎም፡ ካልኦት ድማ ክባረሩ ድዮም ኣይባረሩን ንምፍላጥ ይጽበዩ ኣለዉ።

'ኣብ`ዚ ሕጂ እዋን ቅሱን ዕዳጋ ኣይኮነን'

ገለ ሰራሕተኛታት ድማ ኣብ ጥቓ`ቲ ባንኪ ዝርከብ ባር መስተ ክሰትዩ ተራእዮም።

ኣብ`ቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ ባንኪ ጥራይ ኣስታት 800 ሰራሕተኛታት ከምዘለዉ ነጊሮምኒ።

"ኣብ`ዚ ሕጂ እዋን ቅሱን ዕዳጋ ኣይኮነን። ሰባት ብዙሓት ሰራሕተኛታት ክቖጽሩ ኣይደልዩን`ዮም ዘለዉ" ኢሉ ሓደ ቅዙዝ ሰራሕተኛ።

ብዘይካ`ቶም ብርክታት ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ`ኦም ዝምርኮሱ ኣካላትን እንተዘኮይኑ፡ ሰራሕተኛታት ባንኪ ዳች ግዳያት ናይ`ቲ ብቕናስ ክኾኑ ድዮም ኣይኮኑን ኣይፈልጡን`ዮም።

"ኣይነገሩናን ዘለዉ" ኢሉ ሓደ ካብኣቶም። "እቶም ክፈልጡ ዘለዎም ጥራይ ይፍለጡ ኣብ ዝብል ኣብር ዝተመርኮሰ`ዩ"።

ክትፈልጥ ኣይምደለኻን ንዝብል ሕቶ ድማ "ምደለኹ`ባ፡ ኣንተኾነ ግን ክሳብ ህጂ እንተዘይተነጊሩን፡ ተስፋ ንገብር ድሒንና ኢና ማለት`ዩ" ኢሉ ንሱ።

Image copyright Getty Images

'ዘሕምም ግን ከኣ ዘይተርፍ`ዩ'

"ኣብዚ ሃገር ኣገዳሲ ዝኾነ ህላወ ክህልወና`ዩ፡ ምስ ብሪጣኒያውያን ዓማዊልናን ኣብ ዕዳጋ ለንደን ክጥቀሙ ዝደልዩ ዓለም-ለኻውያን ትካላትን ድማ ጥቡቕ ሽርክነት" ኢሉ እቲ ባንኪ ብሰኑይ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ።

ሓላፊ ባንኪ ዳች ክርስቲያንናብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ዞባዊ ዝርዝር ናይ`ቲ ምቕናስ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ፡ እንተኾነ ግን መስርሕ ምሕባር`ቶም ዝቕነሱ ሰራሕተኛታት ጀሚሩ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ነቲ ምቕናስ ድማ "ዘሕምም ግን ከኣ ናይ ነዊሕ እዋን ዓወት ናይ`ቲ ባንኪ ንምርግጋጽ ግን ዘይውገድ ስጉምቲ`ዩ" ኢሉ።

ብሰንኪ`ቲ ናይ ምቕናስ ስጉምቲ` ድማ ብሰኑይ ብርክታት ናይ ባንኪ ዳች ብሓሙሽተ ሚእታዊት ኣንቆልቊሉ ውዒሎም።

እቲ ባንኪ`ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ?

እቲ ባንኪ ክሳብ 2022 ኣብ ዘሎ እዋን ዓለም-ለኻዊ ሓይሊ ሰቡ ብ75,000 ክቕንስ ምዃኑ ኣፍሊጡ፡ እቲ መስርሕ ዳግመ-ስርርዕ ነቲ ባንኪ ኣብ ዝቕጽሉ ሰለስተ ዓመታት 6.6 ቢሊዮን ዶላር ወጻኢ ክሓቶ`ዩ።

ኣብ ካልኣይ ፈረቓ ናይ`ዚ ዓመት ድማ ናይ 2.8 ቢሊዮን ዩሮ ክሳራ ከስዕበሉ`ዩ።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ባንኪ ክርስቲያን ሰዊን

"ርእሰ-ማልና ዓማዊልና ዝያዳ ክንገብሮ ኣብ ዝደልዩና ዓይነት ዋኒን ከነቶክር ወሲንና ኢና" ኢሉ ኣፈኛ`ቲ ባንኪ።

"ኩባኒያታት ዓለምማብ ምሉእ ዓለም ንግዲን ወፍርን ንምድጋፍ ዘድልየን ውፉይ ናይ ፋይናንስን ባንኪን ኢና ንሃንጽ ዘለና" ኢሉ።

"ባንኪ ዳች ዓለም-ለኻዊ ባንኪ ኮይኑ ክቕጽል`ዩ፡ ንሱ`ዩ ኸኣ ዓምዊልና ዝደልይዎ" ድማ ኢሉ።

እቶም ተሰጎግቲ እንታይ`ዩ ስርሖም ነይሩ?

ኣብ ክንዲ ዓማዊልን ኩባኒያታትን ኮይኖም ብርክታት ይገዝኡን ይሸጡን።

ባንኪ ዳች ድማ እዚ ንግዲ ኤኲቲ ዝበሃል ክፋን ጽላት ባንኪ ተወዳዳራይ ኣይኮነን ይብል።

ዓላማ ናይ`ቲ ዳግመ-ስርርዕ "ተወዳዲራ ክትዕወት እትኽእል ባንኪ ንምፍጣር`ዩ" ኢሉ ሚስተር ሰዊን ብሰኑይ ንጋዚጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ።

"ምስ`ቶም ዝበለጹ ክንወዳደር እንተዘይክኢልና ኣብ`ቲ ጸወታ ኣይክንህሉን ኢና" ድማ ኢሉ።

እንታይ`ዩ`ቲ ጠንቂ?

እቲ ዳግመ-ስርርዕ እቲ ምስ ኮመርዝ ባንኪ ናይ ምጽምባር ዝርርብ ኣብ ዝሓለ ወርሒ ሚያዚያ ድሕሪ ምፍሻሉ ስዒቡ`ዩ መጺኡ። ኣብ ጽላት ባንኪ ሓደ ሃገራዊ ጎብለል ክፈጥር`ዩ ብምባል መንግስቲ ጀርመን ነቲ ጽምበራ ደጊፍዎ ነይሩ።

እንተኾነ ግን ክልቲኤን ባንኪታት ዋጋ`ቲ ጽምበራ ካብ መኽሰቡ ክዛይድ ይኽእል`ዩ ኢለን ስለ ዝፈርሓ እቲ ተወጢኑ ዝነበረ ጽምበራ ኣዝዩ ኣስጋኢ`ዩ ኢለንኦ።

እታ ብሰልኪ ምንቁልቋል ወፍሩ ንዓመታት ክሽገር ዝጸንሐ ባንኪ ዳች ሓያሉ ፈተነታት ዋኒኑ ንምብርባር ሓያሎ ፈተነታት ገይሩ`ዩ።

እቲ ኣዝዩ ጥሙሕ ዝኽዕነ ናይ ቀረባ እዋን ፈተንኡ ድማ ድሮ ንሓደ ላዕለዋይ ኣካያዲ`ቲ ባንኪ ስርሑ ክለቅቕ ኣገዲዱ`ዩ።

ሓላፊ ወፍሪ`ቲ ባንኪ ጋርት ሪቺ ስርሑ ከምዝለቅቕ እቲ ባንኪ ብዓርቢ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።

ኣብ ብሪጣኒያ ክንደይ ሰራሕተኛታት`ዮም ዝስጎጉ?

ብርግጽ፡ ኣማኢት፡ ወይ`ውን ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ክስጎጉ`ዮም። እቲ ባንኪ ዝገድፎ ዘሎ ዓይነት ንግዲ ብዝያዳ ኣብ ኒው ዮርክን ለንደንን ክካየድ ዝጸንሓ ዓይነት ንግዲ ስለዝኾነ እቲ ፋስ ኣብ ክንዲ ኣብ ጀርመን፡ ኣብ ብሪጣኒያን ኣሜሪካን በርቲዑ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ኣለዎ።

እቲ ኣብ ብሪጣኒያ ኣስታት 8,000 ሰራሕተኛታት ዘለውዎ ባንኪ ኣብ ምሉእ ዓለም ካብ ዘሎ ሓይሊ ሰራሕተኛታቱ 20 ሚእታዊት ክንክይ መደብ ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ብሪጣኒያ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ከምዝሰጉግ ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል።

እዚ ፍጻመ፡ ሓዲሽ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘርእይ ዶ ይኸውን? ኣይፋል!

እዚ ነቲ ኣብ 1990ታትን ድሕሪ 2000 ዝነበሩ ዓመታትን ብቕልጡፍ ዘስፋሕፍሐ ባንኪ ዳች ጥራይ ዝምልከት ጸገም`ዩ።

እቲ ባንኪ ቁጠባዊ ቅልውላው ምስ ኣጋጠሞ፡ ዋኒኑ ብምቕናስ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ደንጉዩ`ዩ። እንሆ ድማ ሕጂ ዋጋ ናይ`ቲ ምድንጓዩ ይኸፍል ኣሎ።