ዳርጋ ርብዒ ህዝቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሕጽረት መግቢ ከምዝሳቐ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ

ርዳእታ Image copyright ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images

ትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውጸኦ ጸብጻብ ከምዘመልክቶ፡ ኣብ 2030 ጥምየት ናብ ዜሮ ንምውራድ ዝተቐመጠ ሽቶ ምዕዋት "ዓብዪ ብድሆ እዩ" ተባሂሉ።

ኣብ ዓለም ልዕሊ 820 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት፡ እኹል መግቢ ኣይረኽቡን። እቲ ጸብጻብ ከምዝብሎ፡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኸውን ከኣ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ።

ዝለዓለ መጠን ጥምየት ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ከሎ፡ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ ከኣ መጠኑ እናወሰኸ ይመጽእ ከምዘሎ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ።

እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከምዝብሎ፡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዓሰርተ ሰባት እቶም ልዕሊ ሰለስተ እኹል መግቢ ዘይረኽቡ ወይ ከኣ ብዓጸቦን ጥምየትን ዝሳቐዩ እዮም።

ኣብ ኣፍሪቃ፡ "ካብ ክሊማን ጎንጽን ብተወሳኺ፡ ቁጠባዊ ዝሕታለን ምንቁልቋልን" ጥምየት ዘጋድዱ ዘለዉ ተወሰኽቲ መንቀሊታት እዮም።

"ካብ 2011 ጀሚሩ፤ ብምኽንያት ቁጠባዊ ዝሕታለን ምድስካልን ጥምየት ካብ ዝተኸሰተለን ሃገራት ዳርጋ እተን ፍርቂ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ እየን" ይብል እቲ ጸብጻብ።

ጥምየት ዋላኳ ብገፊሑ ዝራኣይ እንተኾነ፡ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ (ምኽሳዕ) እውን ኣብ ክሉ ክፋላት ዓለም እናወሰኸ ይመጽእ ከምዘሎ የመላኽት።

ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ካብ ዘለዎም ህጻናት ዓለም፡ እቶም ሰለስተ ሲሶ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ኤስያን ከምዝርከቡን፡ እዚ ድማ ንጥዕና ጎዳኢ ካብ ዝኾነ ኣመጋግባ ዝነቐለ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ይሕብር።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት