ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሲዳማ ረፈረንደም ክካየደ ውሳነ ኣሕሊፉ

ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ

ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ባይቶ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ፡ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ሕቶ ዞባ ሲዳማ ህዝበ ውሳነ (ረፈረንደም) ንኸካይድ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ናይታ ሃገር መራኸብቲ ብዙሃን ጸብጺበን።

ነቲ ህዝባዊ ውሳነ ንምክያድ ድማ ምድላዋት ይገብር ምህላዉ እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ።

ካብቲ ቦርድ ምርጫ እንታይ ትጽቢት ይግበር?

  • እቲ ህዝበ ውሳነ ዝካየደሉ መምርሒ ምድላው
  • ህዝበ ውሳነ ዝካየደሉ ግዜ ይውስን በጀት'ውን የዳሉ
  • ኣብቲ እዋን ንሓለዋ ጸጥታ ዝከታተልን ዘፈጽምን ግብረ-ሓይሊ ምውዳብ
  • ዘይሻራዊ ፈጻምቲ ምርቻ ምምልማል፣ ስልጠና ምሃብን ምውፋርን
  • ምስ መዳርግቲ ኣካላት ሓበራዊ መድረኻት ምድላውን ናይ ትግበራ ፕሮግራማት ምድላውን
  • ኣብቲ ህዝበ ውሳነ ብግቡእ ክድመጽ ምግባር
  • ቆጸራ ድምጽን ውጽኢት ወግዓዊ ምግባርን

ዝብሉን ካልኦትን ሓላፍነት ስራሕ ከፈጽም ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ፡ ካልኦት ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ከኣ፡

1. ባይቶ ክልል ደቡብ ምስ ናይቲ ክልል መንግስትን ምምሕዳር ዞባ ሲዳማን ብምምኽካር፡ እንተድኣ እቲ ህዝበ ውሳነ (ረፈረንደም) ዞባ ሲዳማ ክልል ንክትኸውን ዘረጋግጽ ኮይኑ፡ እታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይቲ ክልልን ዞባን ዋና ከተማ ኮይና ተገልግል ዘላ ከተማ ሃዋሳ፡ ንኽልቲኦም ብኸመይ ትብጻሕ? እንታይ መሰላት ይህልዎም? ከምኡ'ውን ኣብ ምክፍፋል ሃብቲ ብዝምልከት ሓድሽ መስርሕ ብምድላው ነቲ ቦርድ ከፍልጡ ኣለዎም

2. ፖሊስ ፌደራል፣ ክልልን ዞባን ሓቢሮም ዝሰርሑሉ ዝርዝር ትልሚ ብምውጻእ ምስቲ ቦርድ ክሰርሑ

3. ባይቶ ክልል ደቡብ፡ ብድሕሪ እቲ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዞባ ሲዳማ ዝነብሩ ተወለድቲ ዝተፈላለዩ ብሄርብሄረሳባት፡ ዝህልውዎም መሰላት ዝምልከት ንጹር ምምሕዳራውን ሕጋውን መስርሕ ንኸዳልውን ነቲ ቦርድ ንኸፍልትን እቲ ቦርድ ምርጫ ኣፍሊጡ'ሎ።

እቶም ዝተረቑ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብቶም ዝተገለጹ ነጥብታት ዝህልዎም ግብረ መልሲ ክሳብ 19 ሓምለ 2011 ብጽሑፍ ንኸፍልጡ ወሲኑ'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት