ካብ ሓሙሽተ ሽሕ ናብ 2 ምልዮን ርእሰ ማልነት ዝተሰጋገረት ትካል ጫማ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ካብ ሊስትሮነት ናብ ምውናን ትካል ኣፍራዪ ጫማ ዝተሰጋገረ ያሲን ጌቱ

ጌቱ ያሲን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ፡ ካብ ጫማ ወልዋላይነት ናብ ወንነት ትካል መፍረይ ጫማ ተሰጋጊሩ። እቲ ፋብሪካ ን14 ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጠረ ኮይኑ ንመጻኢ ዓብይ ፋብሪካ ናይ ምግባር ራእይ ኣለዎም።