ግብጺ፡ "5ተ ዝተኣስሩ ኤርትራውያን ሎሚ ናብ ኣኽባሪ ሕጊ ክቐርቡ'ዮም"

ሰልፈኛታት ኣብ ካይሮ ፊት ቤትጽሕፈት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት Image copyright samsom tekie/facebook
ናይ ምስሊ መግለጺ ሰልፈኛታት ኣብ ካይሮ ፊት ቤትጽሕፈት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት

ብሰንበት ኣብ ርእሰ ከተማ ግብጺ ዝኾነት ከተማ ካይሮ፡ ሓያለ ኤርትራውያን ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቃልቦ ኣይሃበናን ብምባል፡ ኣብ ፊት እቲ ቤት ጽሕፈት ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ዘካይዱሉ ዝነበሩ እዋን ወከልቶም ብፖሊስ ግብጺ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ።

ኣብ ግብጺ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት፡ ምክትል ወጻኢ ርክባት ዝኾነት ክሪስቲነ በሻይ ናብ ቢቢሲ ኣብ ዝለኣካቶ ናይ ጽሑፍ መልሲ ንሕቶና፡ ኣቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎሚ ናብ ኣኽባሪ ሕጊ ከም ዝቐርቡ ሓቢራ።

ምስ ክሪስቲነ በሻይ ዝተገበረ ምሉእ ሕቶን መልስን ስዒቡ ይቐርብ።


ሕቶ፡ እቶም ስደተኛታት ከምዝብሉዎ፡ ብፍለይ ሓደሽቲ ዕቑባ ንዝሓቱ፡ ንኽምዝገቡ ተደጋጋሚን ዝተናወሐን ቆሮታት ይወሃብ እዩ። ሓቂ እንተኾይኑ እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ?

መልሲ፦ ንምምዝጋብ ዝወሰዶ እዋን ብማእከላይ ገምጋም ሰለስተ ወርሒ እዩ። ኣብ ሓደጋ ዝወደቑን ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮምን ንምግልጋል ግና ሓደሽ መስርሕ ዘርጊሕና ኣሎና።

ብሓፈሻ ናብ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ዩኤንኤችሲኣር) ዝመጽኡ ቁጽሪ ስደተኛታት ብእናወሰኸ'ዩ ክመጽእ ጸኒሑ። እዚ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝተገበረና ናይ ባጀት ምንካይ ተደሚሩ፡ ኣብ ጽፈት ስራሕትናን ሰራሕተኛታትን ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ኣሎ።

ከምኡ ኸይኑ'ውን እቲ ንምዝገባ ትጽቢት ክግበረሉ ዝጸንሐ ሰለስተ ወርሒ ክሓጽር ዝኽእለሉ መንገዲ'ውን እናናደና ኢና።

ሕቶ፦ ብፍላይ ድማ ትሕቲ-ዕድመ ዝኾኑ ሓተትቲ ዕቑባ መለለዪ መንነት ስለዘይወሃቦም ንትምህርትን ገንዘባዊ ገዛትን ናይ ምርካብ ዕድሎም ዳርጋ ዕጹው እዩ ዝብል ቅታ ኣሎ። እንታይ ፍታሕ ገይርኩሙሉ?

መልሲ፦ካብ ስድረኦም ዝተፈለዩን ረዳኢ ዘይብሎምን ህጻናት ኣብላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ፍሉይ ጠመተ ተረባሕቲ እዮም። ምስተፈለጡ፡ ኣብ ውሸጢ 72 ሰዓታት ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ክምዝገቡን ኣድላይ ዘበሉ ናይ ሰነድ ኣገልግሎት ክረኽቡን እዩ ዝግበር።

ከምኡ ድማ ዩኤንኤችሲኣር ንኸምዚ ኣብ ሓደጋ ዝተቓልዑ ትሕቲ-ዕድመን ንእሽቱ ህጻናትን ብዝፈላለዩ ውሽጣውን ግዳማውን መንገድታት ፍሉይ ጠመተን ሓለዋን ክግበረሎም ብዙሕ ጻዕሪ ዝግበር።

ሕቶ፦ ኤርትራውያን ሓተትቲዕቑባ 'ብፍሉይ ንግለል ኢና' ዝብል ቅታ ኣለዎም። ከም ኣብነት ድማ ናይ RSD ተረባሕቲ ዝኾኑ ብ2018 ከኽውን እንከሎ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ናይቲ ግልጋሎት ተረባሕቲ ምስ ኮኑ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ዝብል መርትዖ የቕርቡ።

መልሲ፦እዚ ዝተወሃደ ግልጋሎት ንናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ኣብ 2017 ኢና ጀሚርና። ናይቲ መስርሕ ልክዕነትን ፍትሓዊነትን ንምርግጋጽ ድማ ኣድላይ ዘበለ ረቋሒታት ምስ ኣማላእና ንኤራውያን'ውን ናይቲ ግልጋሎት ተረባሕቲ ክኾኑ ገይርና። እዚ ተግባራዊ ዝተገብረሉ ከይዲ ካብ ዝኾነ ረብሓ ኣትሪፉዎም እዩ ዝብል እምነት ኣይብልናን።

ሕቶ፦ ከምኡ'ውን ኣብ ግብጺ ዝርከብ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓበሬታ ዝወሃበሉ መስመር ቴሌፎን ኣይሰርሕን፡ በዚ ምኽንያት ድማ ሓደሽቲ ኣተውቲ ኣብ እዋኑ ከመልክቱ ከምዘይከኣሉ ይዛረቡ። ቴሌፎንኩም ብልክዕ ይሰርሕ ድዩ?

መልሲ፦እቲ መስመር ኣብ ወርሒ ብማእከላይ 15 ሺሕ ጻውዒት የአንግድ። ብምኽንያት እንቕበሎ በዝሒ ቴሌፎናት ምስ'እዚ ጎኒ ጎኒ ካሊእ ህጹጽ ድሌታት እነተኣናግደሉ መስርሕ'ውን ኣዳሊና ኢና። ከምኡ'ውን ኣብ ካይሮን ኣሌክሳንደርያን ካብ ዘለዉ ኣርባዕተ ማእከላት ኣብ ገሊኦም ብኣካል መጺኦም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ሕቶ፦ እቶም ስደተኛታት ከም ፖሊስን ቤት ፍርድን ዝኣመሰሉ ትካላት ሕግ ብኸመይ ክረኽቡዎም ከመዘለዎም ኣይተነጸረልናን'ውን ይብሉ። ሰለዝኾነ ድማ ኣብታ ርእሰ ከተማ ግብጺ ብዙሓት ንጥቕዓት ከምዝተጋለጹን ኣብ ፍርሒ ከምዝርከቡን ይዛረቡ። እዚ ብዝምልከት ከተብርህልናዶ ምኽኣልኪ?

መልሲ፦ ዘሎ ሓበሬታ ከምቲ ኣብ በብርብዒ ዓመት ዝሰናዳኡ ብሮሾራትን ፖስተራትን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣቢልና ስደተኛታትን ሓተትቲ ዕቑባን ኣድላይ ዘበለ መረዳእታ ክረኽቡ ንገብር ኢና። ከምኡ'ውን በዩኤንኤችሲኣርን ካልኦት መሓዙት ትካላትን ኣቢልና ብኣካል ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ካብኦም ድማ ኣብ ምቕባልን ንነጥፍ ኢና። ሓደ ኣባልና ስደተኛ ኾነ ሓታቲ ዕቕባ ኣብዝኾነ እዋን ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰለስተ ሰብ-ሕጊ ሞያተኛታት'ውን ኣለውና።

ሕቶ፦ ካብ መንጎ ሰለማዊ ሰልፍ ዝገበሩ ኤርትራውያን እቶም ሓሙሽተ ዛጊ ኣብ ቀይዲ ሕጊ ከምዘለዉ ይዝረብ። እዚ ትፈልጡ ዶ ? እንድሕር ትፈልጡ ኮይንኩም ኣብየናይ ቤት ማእሰርቲ እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ?

መልሲ፦እቲ ተቓወሞ ብኸምዚ ምዝዛሙ ንሓዝን። እወ እቶም ሓሙሽተ ኤርትራውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዘለዉ። ሎሚ ድማ ናብ ኣኽባሪ ሕጊ ክቐርቡ ተሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ኩነታት ብዝምልከት ዘሎ ምዕባለታት ንምፍላጥ ምስ ዝምከቶም ኣካለት ኣብ ምዝርራብ ኢና ዘለና።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ