ሰራሕተኛ 'ሱፐርማርኬት' ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ኣለሻ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ትካል ንግዲ ተረኺቡ

ላሪ ኤሊ ሙሪሎ-ሞንካዳ Image copyright Council Bluffs Police Department
ናይ ምስሊ መግለጺ ላሪ ኤሊ ሙሪሎ-ሞንካዳ ብ2009 ደሃዩ ተሳኢኑ

ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እንተኾይኑ፡ እቲ ብ 2009 ዝጠፍአ ውልቀሰብ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሱፐር ማርኬት ኣብ ድሕሪ መዝሓሊ ማሽን (ፍሪጅ) ተቐርቂሩ'ዩ ተረኺቡ።

ወዲ 25 ዓመት ላሪ ኤሊ ሙሪሎ-ሞንካዳ ምናልባት ኣብቲ 45 ሴንቲ ሜትሮ ስፍሓት ዝነበሮ መቐራቕሮ ወዲቑ ክኸውን ከም ዝኽእል መርመርቲ ሓቢሮም።

ካብቲ መዝሓሊ ማሽናት ዝወጽእ ድምጺ ድማ፡ ነቲ ንሱ የስምዖ ዝነበረ ድምጺ ቓንዛ ወይ ጻውዒት ሓገዝ ንኸይስማዕ ገይሩዎ ክኸውን ከም ዝኽእል መርማሪ ፖሊስ ብራንደን ዳኒልሰን ተዛሪቡ።

ብዛዕባ ኣማውትኡ ጥርጣረ ዝፈጥር ተግባር ገበን ከም ዘየለን ብሓደጋ ክመውት ከም ዝኸኣለን'ዩ ዝግለጽ ዘሎ።

ኣካሉ ፈሪሱ ስለዝተረኸበ ግን፡ መንነቱ ንምልላይ ነዊሕ ግዜ እዩ ወሲዱ።

"ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ከምዚ ዝበለ ጉዳያት ክትሰምዕ ልሙድ ኣይኮነን" ዝበለ መርማሪ ዳኔልሰን፡ ደሃዮም ዝሰኣን ሰባት'ኳ እንተሃለዉ፡ እዚ ግን ዝተፈለየ ከም ዝኾነ፡ ንሓደ ጣብያ ተለቪዥን ተዛሪቡ።

ሙሪሎ ቅድሚ ደሃዩ ምጥፍኡ፡ ጥራሕ እግሩ ካብ እንዳ ወለዱ ኣብ ዝወጽኣላ መዓልቲ ብዘይውንኡ ዓጀውጀው ይብል ከም ዝነበረ ኣዝማዱ ሓቢሮም።

ኣብቲ እዋን፡ መኪንኡን መፍትሕን ኣብ ገዛ ገዲፉ ከም ዝወጽአ ኣባላት ስድርኡ ንፖሊስ ሓቢሮም ነይሮም።

ናይ እማን ዘይኮነ ሓሳባዊ ድምጺ ይስምዖ ነይሩ ድማ ይብሉ። እቲ ድምጺ ድማ "ሽኮር ብላዕ" ዝብል እዩ ነይሩ።

ኣዲኡ ብ 2009 ኣብ ዝሃበቶ መረዳእታ "ልቡ ልዕሊ ዓቐን ትወቅዕ ምህላዋ ከም ዝተሰምዖ ብምግላጽ፡ ሸኮር እንተቝሒሙ ግን ከም ዝሓሾ ይዛረብ ነይሩ" ኢላ።

እቲ ንሱ ብድሕሪት ተቐርቂሩ ዝተረኸበሉ መዝሓሊ ማሽን (ፍሪዘር) ልዕሊ 3 ሜትሮን ፈረቓን ቁመት ኣለዎ።

ኣብቲ ሱፐርማርኬት ንዝርከቡ መደርደሪ ሸቐጣት የተዓራርዩ ዝነበሩ ሰባት ንኣስከሬኑ ከም ዝረኸቡ'ውን ተፈሊጡ'ሎ።

ኣዲኡ ንሙሪሎ፡ ወዳ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ኣብ መኽዝን ናይቲ ሹቕ ክህሉ ከም ዝኽእል ንነዊሕ እዋን ክትጠራጠር ምጽንሓ መርማሪ ፖሊስ ዳኒልሰን ተዛሪቡ።

"ኣዲኡ፡ ወዳ ካብቲ ሱፐርማርኬት [ኖ ፍሪልስ ዝበሃል ሱፐርማርኬር] ከም ዘይወጽአ ዝገልጽ ሓሳብ ነይርዋ" ኢሉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት