ዮርዳኖስ፡ ናይ ትሕተ ማይ ወተሃደራዊ ቤተመዘክር ከፊታ

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ 19 ካብ ኣገልግሎት ዝተገለላ ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ክሳብ 28 ሜትሮ ዕምቆት ኣብ ዘለዎ ማይ ከም ዝጥሕላ ተገይረን

ዮርዳኖስ፡ ኣብታ ሃገር ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገለጸ፡ ናይ ትሕቲ ማይ ወተሃደራዊ ቤተመዘክር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ገማግም ኣቓባ ከፊታ።

ኣብቲ ብረቡዕ ዝነበረ ጽንብል ምምራቕ፡ ብርክት ዝበላ ታንክታት ዝርከብአን ወተሃደራዊ መካይንን ሓንቲ ሄሊኮፕተርን ከም ዝጥሕላ ተገይሩ።

እተን ተሽከርከርቲ ብናይ ዓውደ ኲናት ኣሰላልፋ እየን ተቐሚጠን።

እቲ ምርኢት፡ ንበጻሕቲ ሓድሽ ተሞክሮ ናይ ቤተመዘክር ከም ዝኸውን፡ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ገሊጾም።

እዚ "ንስፖርት፡ ኣከባብን ምርኢትን" ብሓባር ዘጠቓልል ከም ዝኾነ በዓል መዚ ፍሉይ ቁጠባዊ ዞባ ኣቓባ ኣፍሊጡ።

ካብ ሓይሊ ኣየር ዮርዳኖስ ዝተወፈየት ወትሃደራዊት ሄሊኮፕተር ኣብ ከባቢ ኣቓባ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምጥሓል ኣብ ምቅርራብ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ሓይሊ ኣየር ዮርዳኖስ ዝተወፈየት ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር፡ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ጽምብል ምምራቕ ዝጠሓሉ ወትሃደራዊ ንዋት እያ።
ናይ ዕጡቓት ሓይልታት ዮርዳኖስ ዝኾነት ታንክ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ማይ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ እቶም ተሽከርከርቲ ናብቲ ማይ ቅድሚ ምጥሓሎም፡ ጉድኣት ከብጽሕ ዝኽእል ባእታታት ካብቶም ተሽከርከርቲ ክእለይ ከም ዝተገበረ በዓል መዚ ፍሉይ ቁጠባዊ ዞባ ኣቓባ ኣፍሊጡ
ናይ ዕጡቓት ሓይልታት ዮርዳኖስ ዝኾነት ታንክ፡ ኣብ ትሕቲ ማይ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ ደቡባዊት ወደብ ኣቓባ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ ቤተመዘክር ኣብ ትሕቲ ማይ ንዝሕምብሱ፡ ንሰኩባ ጠለቕትን ብመስትያት ዝተሰርሓ ጀላቡ ንዝጥቀሙ በጻሕትን ክፉት ክኸውን እዩ።
ጠለቕቲ ነተን ወትሃደራውያን ተሽከርከርቲ ኣብ ወደብ ኣቓባ ቀይሕ ባሕሪ፡ ድሕሪ ምጥሓል ካበቲ ማይ እናወጹ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዕምበባ ባሕሪ ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ እዩ

መሰል ዋንነት ናይ'ዞም ስእልታት ሕልው እዩ።

ተወሳኺ ዛንታ