ተወለድቲ ሲዳማ ዘይኮኑ ነበርቲ ሃዋሳ ጥርዓን ኣቕሪቦም

ከተማ ሃዋሳ

ኣብ ክልል ደቡብ ዝርከብ ዞባ ሲዳማ፡ ክልል ንምዃን ዘቕረቦ ሕቶ ብውሳነ ህዝቢ (ሪፈረንደም) ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ክፍጸም ተወሲኑ እዩ።

ቅድሚ እዚ ሪፈረንደም ምክያዱ ግና፡ ጉዳይ ከተማ ሃዋሳ ብዝምልከት 'መዳርግቲ ኣካላት' ክላዘቡ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ሓቲቱ ኣሎ።

ከተማ ሃዋሳ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋና ከተማ ናይቲ ክልል ከምኡ'ውን ዋና ከተማ ናይዚ ዞባ እያ።

ውጽኢት ናይቲ ዝካየድ ውሳነ-ህዝቢ፡ ዞባ ሲዳማ ክልል ክትከውን ዝመርጽ እንተደኣኾይኑ፡ ክልል ደቡብን ዞባ ሲዳማን ኣብታ ከተማ ብዛዕባ ዝህልዎም መሰል፡ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ምምቓል ሃብቲ ዝምልከቱ ሕቶታት ከመይ ከምዘተኣናግድዎ መስርሕ ከቕርቡ፡ ቦርድ መረጻ ነቶም 'መዳርግቲ ኣካላት' ሓቲቱ እዩ።

እዞም መዳርግቲ ኣካላት ዝተብሃሉ ድማ፡ ቤት ምኽሪ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ፣ መንግስቲ እቲ ክልል፣ ምምሕዳር ዞባ ሲዳማን ምምሕዳር ከተማ ሃዋሳን እዮም።

እንተኾነ፡ ገለ ነበርቲ ሃዋሳ ኩሎም ኣብቲ መስርሕ ዝሳተፉ ሰባት "ካብ ሓደ ወገን" ስለዝኾኑ፡ ኣብቲ መስርሕ ዝሳተፍ "ረብሓን መሰልን ህዝቢ ሃዋሳ ከኽብር ዝኽእል" ዘይሻራዊ ኣካል ብቦርድ መረጻ ክቐውም ጸዊዖም።

እዞም ተወለድቲ ሲዳማ ዘይኮኑ ነበርቲ ከተማ ሃዋሳ ምዃኖም ዝተገለጸ ነበርቲ፡ ደብዳበ ጥርዓን ናብ ቦርድ መረጻ ዘቕረቡ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ዝቐውም ዘይሻራዊ ኣካል ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝሓቖፈ ክኸውን ይጽውዑ።

እዞም መቕረብቲ ጥርዓን፡ ኣብታ ከተማ ናይ ዝነብር ኩሉ ህዝቢ ድምጺ ክስማዕ ኣለዎ በሃልቲ እዮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት