"ሚልዮናት ዶላራት ዘውጽእ ትካለይ ብምስጢር ዓቂበዮ ጸኒሐ"

ማርሲን ከልቺንስኪ Image copyright Daragh Mc Sweeney/Provision
ናይ ምስሊ መግለጺ ማርሲን ጸረ ቫይረስ ሶፍትዌር ክጽሕፍ ዝጀመረ ገና ወዲ 14 ዓመት እንከሎ እዩ

ማልዌርባይትስ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣብ ናይ ኮምፒዩተር ጸረ-ቫይረስ ፕሮግራም ዝነጥፍ ኩባንያ ኮይኑ ኣብዚ እዋን፡ እቲ ብኽልተ ሰባት ዝጀመረ ትካል ልዕሊ 750 ሰራሕተኛታት ኣለዎ።

ቢቢሲ ኣብቲ ዘ ቦስ [እቲ ሓላፊ] ዝብል ሰሙናዊ መደባቱ ናይ ዝተፈላለዩ ወነንቲ ንግዳዊ ትካላት ሓጺር ታሪኽ ሂወት የቕርብ።

ኣብዚ ሰሙን ናይ ማርሲን ኮልቺንስኪ፡ መስራቲ ማልዌርባይትስ ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣብ ናይ ኮምፒዩተር ጸረ-ቫይረስ ፕሮግራም [ኣንቲ-ቫይረስ ሶፍትዌር] ዝነጥፍ ኩባንያ ኢና ከነቕርበልኩም።

ብዙሓት ወነንቲ ንግዳዊ ትካላት ኣብ ሂወቶም ``ኣገዳሲ ህሞት`` ኣለዎም። እቲ ኣገዳሲ ህሞት ድማ ኣብ ሂወቶም ገለ ነገር ንምብርካት ይጽዕቱ ከምዘለው ዝግንዘብሉ ህሞት ኢዩ።

ንማርሲን ኮልቺንስኪ፡ ኣብታ ዝነብረላ ዝነበረ ናይ ተማሃሮ መዕረፊ ኣጋይሽ ኮይኑ ብስቱር ነቲ ናይ ኮምፒዩተር ጸረ-ቫይረስ ፕሮግራም ዋኒን [ቢዝነስ] ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ኢያ እታ ኣገዳሲት ህሞት።

ኣብ 2008፡ እታ ዝመስረታ ማልዌርባይትስ ኩባንያ ዓመት`ውን ኣይገበረትን ነይራ። እንተኾነ ኣብቲ ኣንጻር ኣብ ኮምፒዩተር ዝፍጸም ገበን [ሳይበር ክራይም] ዝካየድ ዝነበረ ምንቅስቓስ ጽቡቕ ተፈላጥነት ክረክብ ጀሚሩ ነይሩ።

ሽዑ፡ ማርሲን ወዲ 18 ዓመት ኢዩ ነይሩ። ኣብ ኢሊኖይስ ዩኒቨርስቲ ናይ ተማሃራይ ሂወትን እቲ ንግዳዊ ዋኒንን ማዕረ ማዕረ እናኣካየደ ከሎ ኢዩ ዘይተሓስበ ጸገም ዘጓንፎ።

``ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ናይ ኮምፒዩተር ቫይረስ ኣብዘጽንዓሉ ዝነበርኩ እዋን ገለ ጸገማት ኣጓኒፉኒ። ብሃንደበት ኣብቲ ስክሪን [ገጽ] ናይ ኮምፒዩተረይ `ብሰንኪ`ቲ ኣብ ኮምፒዩተርካ ተካይዶ ዘሎኻ ክፉእ ነገር ካብቲ ናይቲ ዩኒቨርስቲ ስርዓተ-መርበብ ተኣጊድካ ኣሎኻ` ዝብል መልእኽቲ ይበጽሓኒ`` ኢሉ ማርሲን።

Image copyright Marcin Kleczynski
ናይ ምስሊ መግለጺ ማርሲን ምስ መሓዝኡ

``ከምዝመስለኒ ኣብ ኮምፒዩተረይ ቫይረስ ከምዘሎ ኣላሊዮም ነይሮም። እንተኾነ ብፍላጥ ከምዘይገበርኩዎ ኣይተገንዘቡን። ብድሕሪኡ ነቲ ናይቲ ዩኒቨርስቲ ሓገዝ ዘበርክት ማእከል ብምድዋል ብዛዕባ`ቲ ኩነታት ይሕብሮም። ሽዑ፡ ሓደ ካባይ ዘይዓቢ መንእሰይ የሰዱለይ። ነታ ኮምፒዩተረይ ድሕሪ ምፍታሽ ድማ `ኣንታ ቆልዓ ነቲ ፕሮግራም ሓንኪርካዮ ኢኻ` ኢሉኒ`` ኢሉ ማርሲን።

``ብድሕሪኡ ናብቲ ናይታ ኮምፒዩተረይ ፕሮግራምም ብምእታው ነቲ ናተይ ናይ ጸረ-ቫይረስ ፕሮግራም - ማልዌርባይትስ ኣብታ ኮምፒይተረይ ብምጽዓን ነቲ ኣጓኒፉኒ ዝነበረ ሽግር ይፈትሓለይ። ኩሉ ክገብር ከሎ ዋላ ሓደ ኣይበልኩዎን። መን ምዃነይ ከይፈለጠ ድማ ገዲፉኒ ይኸይድ። ብዝኾነ፡ እታ ህሞት ስጋብ ሎሚ ኣይርስዓን`` ኢሉ ማርሲን።

ኣብ 2012፡ ማርሲን ብኮምፒዩተር ሳይንስ ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን፡ እቲ ናይ ማልዌርባይትስ ትካል ዓብዩስ ሒደት ሚልዮን ዶላራት ክረክብ ጀሚሩ ነይሩ። እዚ ኹሉ እናኾነ ከሎ፡ እቶም መማህራኑ ስለምንታይ ነጥብታቱ ኣብ መርመራ ንታሕቲ የንቆልቁለ ከምዝነበረ ኣይፈልጡን ነይሮም።

ሎሚ፡ እቲ ዓመታዊ እቶት እቲ ኩባንያ ልዕሊ 126 ሚልዮን ዶላር ይበጽሕ፡ ምስ ሚልዮናት ዝኾኑ ኣብ መላእ ዓለም ዝርኸቡ ዓማዊል።

ማርሲን ኣብ 1989 ኣብ ፖላናድ ኢዩ ተወሊዱ። ወዲ ሰለስተ ዓመት ከሎ ድማ ምስ ስድርኡ ናብ ኣሜሪካ ይእትው። ኣብ ቺካጎ ድማ ይነብር።

ቆልዓ እንከሎ ኣብ ኮምፒዩተር ምጽዋት ውሉፍ ኢዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ፡ ወዲ 14 ዓመት እንከሎ ብሃንደበት ኮምፒዩተሩ ብቫይረስ ትጥቃዕ፡ ብድሕሪኡ ቫይረሳት ኣብ ኮምፒዩተራት ዘስዕብዎ ጸገማት [ሕማም] ክፈልጥ ክኢሉ፡ ዝያዳ ካብ መርበብ ሓበሬታ [ኢንተርኔት] ንኽፈልጥ ድማ ደሪኽዎ።

Image copyright Malwarebytes
ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ ትካል ሕዚ ልዕሊ 750 ሰራሕተኛታት ኣለውዎ

ወዲ 18 ዓመት እንከሎ ኢዩ ብ2008 ማልዌርባይትስ ብወግዒ ኣብ ስራሕ ዝውዕል። ቅልጢፉ ድማ ይዓቢ። ኣብ መስከረም 2008 ዩኒቨርስቲ ክኣቱ ነይርዎ። ናብ ዩኒቨርስቲ ምእታው ነቲ ዝጀመሮ ስራሕ ክዝሕሎ ከምዝኾነ ይርድኦ። ኣዲኡ ግና ንወዳ ካልእ ሓሳባት ኢዩ ነይርዋ።

``እቲ ዋኒን ጽቡቕ ይስጉም ስለዝነበረ፡ ርእሰይ እናሓኸኽኩ ናብ ኣደይ ብምኻድ `ትምህርቲ ዝኸይድ ኣይመስለንን` ኢለያ። እንተኾነ፡ ድሕሪ 15 ደቓይቕ ኩሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዘድልየኒ ነገራት ክንጥርንፍ ጀሚርና``።

ንወይዘሮ ኮልቺንስኪ [ኣዲኡ ንማርሲን] ዝያዳ ዘሻቕላ ዝነበረ እቲ ወዲ 17 ዓመት ወዳ ምስ ሓደ ወዲ 35 ዓመት፡ ብሩስ ሃሪሶን፡ ዝተባህለ ምሉእ ስብኣይ ናይ ሓባር ዋኒን ምጅማሩ ኢዩ። ማርሲን ምስ ብሩስ ብሓባር ፕሮግራማት ብዛዕባ ቫይረስ ክጽሕፉ ካብዝጅምሩ ድሮ ዓመት ገይሮም ነይሮም።

Image copyright Marcin Kleczynski
ናይ ምስሊ መግለጺ ማርሲን ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ነፋሪት ምብራር ይፈቱ

ማርሲን ምስ ብሩስ ብሓባር ክሰርሑ ከለው ብኣካል ተራኺቦም ኣይፈልጡን ነይሮም።

ብሩስ ኣብ ማቹሴትስ ኮምፒዩተር ኢዩ ዝጽግን ነይሩ፡ ማርሲን ድማ ኣብ ቺካጎ ኢዩ ዝነብር ኔይሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ማልዌርባይትስ ኣብ ስራሕ ምስወዓለን እታ ቀዳመይቲ ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ምስ ገበሩ ኢዮም ብኣካል ዝተራኸቡን ዝተጨባበጡን።

ኣብዚ እዋን እቲ ኩባንያ ልዕሊ 750 ሰርሓተኛታት ክህልውዎ ከለው፡ ኣብ ኣየርላንድን ሲንጋፖርን ኢስቶንያን ድማ ጨናፍር ቤት ጽሕፈታት ኣለዎም።

Image copyright Marcin Kleczynski
ናይ ምስሊ መግለጺ ማርሲን ምስ ሰበይቱ ኣብ ዩንቨርሲቲ እዮም ተራኺቦም

``ኩባንያ ማልዌባይትስ ምስ ወለደይ ኣናነበርኩ ከለኹ ኢዩ ተመስሪቱ። ኣብ ኮለጅ ከለኹ ኢዩ`ውን ዓብዩ`` ይብል።

ሕጂ፡ ማክሲን ወዲ 29 ዓመት መንእሰይ ኢዩ፡ መንእሰያት ናይ ውልቆም ዋኒን ብምምስራት ዓበይቲ ሰብ ዋኒን ንኽኾኑ የተባብዖም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት