ሴሮ ጎርዶ፡ እለሻ ብሩር ሰብ ኣብ ዘይብሉ ከተማ

ሰብ ኣልቦ ከተማ ሴሮ ጎርዶ Image copyright Brent Underwood

ወዲ 70 ዓመት መምህር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ'ዩ። ንዝሓለፉ 22 ዓመታት፡ ኣብ ሓደ እዋን ብሩር ንክእልሽ፡ ሰብ ኣልቦ ኣብ ዝኾነት ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ እትርከብ ከተማ ሴሮ ጎርዲ ነባሪ ኮይኑ።

ሮበርት ሉዊስ ቨስማሪስ፡ ነዚ ቦታ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ በዓላት ንምሕላፍ ዝኸዶ ኮይኑ፡ ሰባት ካብ ዝነብርሉ ከባቢ ጠቕሊሉ ብምርሓቕ ዘልኣለማዊ መንበሪኡ ገይሩዎ።

ብቋንቋ ስፔን ዓቢ እምባ ዝብል ትርጉም ዘለዋ ሰብ ኣልቦ ከተማ ሴሮ ጎሮዶ፡ ኣብ ካሊፎርኒያ ሓንቲ ካብተን ዕደና ብሩር ዝካየደለን ዝነበራ ክፋላት ካሊፎርኒያ'ያ።

እዚ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ዕደና ብሩር "ሎስ ኣንጀለስ ክትህነጽ ሓጊዙ'ዩ" ይብል ቨስማሪያስ።

ኣብቲ እምባ ዝተረፈ ብዙሕ ብሩር ኣሎ ብዝብል እምነት፡ መንደልን ማርቴሎን ሒዙ እቶም ኣእማንን ብድሕሪኦም ዘሎ ባሕርን ሓቢኦምዎ ኣሎ ኢሉ ዝኣመነሉ ብሩር ንምእላሽ ተበጊሱ።

"ክረክብ እየ ኢለ ተስፋ ስለ ዝገብር'የ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ሰፊረ ዘለኹ" ኢሉ።

Image copyright Vivian Sacks

"ንልዕሊ 22 ዓመት ኣሊሸ፡ ዓረቢያ ሙሉእ ዝኸውን ብሩር ረኺበ'የ"። ሕጂ፡ እቲ ዝረኸቦ ዘይተጻረየ ብሩር ንበጻሕቲ ዓዲ፡ ካብ 5 ክሳብ 20 ዶላር ይሸይጥ ኣሎ።

ቬስማሪያስ፡ ንኽልተ ዓመት ኣብታ ከተማ ምስ ነበረ፡ ኣብ ሓደ እዋን ዊልያም ሃንተር ዝተብሃለ ዓዳኒ ዝነብረሉ ዝነበረ ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ገዛ ሓደ ሰብ ለጊሱሉ። ሕጂ፡ ኣብቲ ገዛ ይነብር ኣሎ።

እዚ ገዛ፡ ቬስማሪያስ በጻሕቲ ዓዲ ቅድሚ ናብቲ እምባ ምምጽኦም ካብ ነዊሕ ርሕቐት ኮይኑ ክሪኦም ይሕግዞ።

ኣብቲ ሰብ ኣልቦ ከተማ ዘሕልፎ ዘሎ ህይወት ቀሊል ኣይኮነን። በዓልቲ ቤቱ ኣብ ሴሮ ጎሮዶ ዘሎ ብራኸ ክትጻወሮ ብዘይምኽኣላ ምስኡ ክትነብር ኣይክኣለትን።

Image copyright Brent Underwood

ንሓዊ ዝኸውን ዕንጨይቲ ምእካብን ምቑራጽን፡ መዓልታዊ ስራሕ እዚ ሰብ'ዩ። ኣብቲ እምባ፡ ሓይሊ መብራህቲ'ኳ እንተሃለወ ማይ ግን የለን። ኪለር ካብ ዝተብሃለት ኣብ ሓደ እዋን መደበር ባቡር ዝነበረት ከተማ ድማ ብቦጥ ማይ ኣምጺኡ ይናበር።

ካብቲ ዝነብረሉ እምባር ዝርከብ ዘይተጻረየ ብሩር፡ ናብ ከባቢታት ቀላይ ኦውነስ ብምውሳድ ብባቡር ኣቢሉ ናብ ሎስ ኣንጅለስ ይጓዓዝ። ሎኔ ፒኔ ካልእ ንምጉዕዓዝ ዝቐረበት ከተማ እያ። እንዳ ሻሂ፣ ዱኳናት፥ ሆቴላትን ባራትን ኣለዋ።

ከም ሓደ ንብሕቱ ዝነበር ሰብ ይብል ቬስማርያስ፡ ታሪኽ ኣብ 1865 ተመስሪታ ዕደና ብሩር ብምክያድ 4500 ህዝቢ ብዛዕባ ዝነብረላ ዝነበረ ሕጂ ሰብ ኣልቦ ኮይና ዘላ ከተማ ሴሮ ጎርዶ ንበጻሕቲ ዓዲ እናዘንተወ ከም ዝነብር ይዛረብ።

ንሱ በጻሕቲ ዓዲ ትሕቲ መሬት ከይተረፈ ብምእታው ከዛውሮም ይደሊ፤ ወነንቲ እታ ከተማ ዝኾኑ 'ኢንተርፕነራት' ሎስ ኣንጅለስ ብረንት ኣንደርውድን ጆን ቤርን ግን እዚ ኣይቕበሉዎን። ዕደና "ሓደገኛ" እዩ ዝብል ነጥቢ ኣለዎም።

ክልቲኦም፡ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ንከተማ ሴሮ ጎርዶ ብ1.4 ሚሊዮን ዶላር ዓዲጎምዋ። ከም ቬስማርያስ ድማ፡ ሃብታም ክኾኑላ ግምቶም'ዩ።

Image copyright Brent Underwood

"ኩላትና ሓደ መዓልቲ ነታ ብሩር ክንረኽባ ኢና ዝብል ተስፋ'ዩ ዘለና። ክሳብ ሕጂ ዓደንቲ 500 ሚሊዮን ዶላር ዝዋግኡ ማዕድን ካብዚ ጎቦ ኣውጺኦም'ዮም፤ ካልእ 500 ሚሊዮን ዶላር ከርክብ ዝኽእል መዓድን ብሩር ከም ዘሎ ድማ ንሰምዕ ኢና"።

እዛ ከተማ ካብ ትምስረት ጀሚሩ፡ "ካብ ሓላሚ ናብ ሓላሚ" እናተሰጋገረት ዝመጽአት ናይ ሕልሚ ዓዲ'ያ ይብሉ።

ሮበርት ቬስማርያስ፡ እታ ከተማ ብፍቓዱ'ዩ እናሓለዋ ዝነብር። እዞም ሓደሽቲ ዋናታት ድማ፡ ሓላዊ ገይሮም ቖጺሮምዎ ኣለው።

መዓጹ የዐሪ። "ውሑዳት ኣትማንን ኣናጹን" ይቐትሎም፤ "ጠቐምትን ፍሉያትን ፍጥረታት" ንዝብሎም ተኹላ ግን ፈጺሙ ኣይትንክፎምን። ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ድማ፡ ዝተበሓጎጎ ጎደና እታ ከተማ የዐሪ።

ሓደ ተጠቃሚ ኢንስተግራም፡ "ሮበርት፡ ኩል ግዘ ከተማ ሴሮ ጎርዶ እናሓለኻያ ትነብር ብምህላውካ የመስግነካ" ኢሉ። ካልእ ድማ፡ "ሓዊ ኣንዲደ ኣብ እግሪ ሮበርት ኾፍ ኢለ ታሪኩ ክሰምዕ ይደሊ'የ" ኢሉ።

ንሱ ግን፡ ኮምፒዩተር ይኹን ካልእ ቴክኖሎጂ ስለ ዘይጥቀም እዚ ኹሉ ክርእዮ ኣይኽእልን።

"እንስሳታት፣ ተፈጥሮን ኸዋኽብትን ይፈቱ እየ" ይብል።

Image copyright Brent Underwood

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ