ኣብ 27 ዓመት፡ ሓንቲ ቃል ዝተዛረበ እናሰረቐ ዝናበር ባሕታዊ

ክሪስቶፈር ናይት Image copyright Getty Images

ብዙሓት ሰባት፡ ብሕታውነት ስለ ዝስምዖም በይኖም ክኾኑ ኣይፈትዉን። ንገሊኦም ግን ምንጪ ደስታ ክኸውን ይኽእል'ዩ።

ሻብናም ግሪዋል ካብ ቢቢሲ፡ ንሓደ ኣብ ፈለማ ዕስራታት ዕድሚኡ ንዓለም ዝባኑ ሂቡ ኣብ ኣሜሪካ መኒኑ ኣብ በረኻታት ዝሰፈረ ኣዘራሪብዎ ነይሩ።

ወዲ 20 ዓመት ክርስቶፈር ናይት ብ1986 መኪንኡ መሪሑ ናብ ጫካታት መይን ብምኻድ መኪንኡ ኣብኡ ጠንጢኑ ውሑድ ናይ ካምፕ ኣቕሑ ብምሓዝ ናብቲ በረኻ ገጹ ድሕሪ ምእታው ካብቲ ዱር ን27 ዓመት ደጊሙ ኣይወጽአን።

ኮነ ኢሉ ካብ ዓለም ምስ ጠፍአ፡ ድሕሪ ገለ እዋን ኣብቲ ብቐላይ ኖርዝ ፖንድ ዝተኸበ ዱር መንበሪኡ ዝኾኖ ስፍራ ረኺቡ። ናይ ናይሎን ቴንድኡ ኣብ መንጎ ኣግራብ ብምዝርጋሕ ድማ መጽለሊ ሰሪሑ። ካብ ዓለም ድማ ፍጹም ተሰዊሩ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ መንበሪ ናይት ኣብ ከባቢ ኖርዝ ፖንድ

ናይት፡ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበራ ጎጆታት-ክረምቲ ሰይሩ ብምእታው፡ ንዕለታዊ ናብርኡ ዘድልዮ መሰረታዊ ቀረባት ይሰርቕ። እቲ ዘድልዮ ጥራይ ድማ ኢዩ ዝወስድ - መግቢ፡ ክዳን፡ መስርሒ መግቢ ዝኾኖ ነዳዲ፡ ጫማ፡ ባትሪ፡ ከምኡ'ውን መጽሓፍቲ።

ብዝተኻእሎ መጠን ገለ መጉዳእቲ ከይፍጽም ልዑል ጥንቃቐ ይገብር ነይሩ ኢዩ። ግና'ኸ እቲ ኣብዚ ዝሓለፎ 27 ዓመታት ዝፈጸሞ ልዕሊ 1000 ሰይርካ ኣቲኻ ምስራቕ ኣብ ወነንቲ ናይተን ናይ ክረምቲ-ጎጆታት ልዑል ሻቕሎት ፈጢሩ ኢዩ።

ኣብ መወዳእታ ድማ ፖሊስ መጻወድያ ዘርጊሖም ኢድ ብኢድ ሒዞምዎ። ጸሓፊ ማይክ ፊንከል 'ጋሻ ኣብቲ በረኻታት፡ ብርቂ ዛንታ ናይቲ ናይ መወዳእታ ሓቀኛ ባሕታዊ' ትብል መጽሓፉ ኣብ ዝጽሕፈሉ ዝነበረ ግዜ፡ ንናይት ኣብ ቤት ማእሰርቲ በጺሕዎ ነይሩ።

እታ ዘይትተርፍ ሕቶ ድማ ሓቲትዎ። "ስለምንታይ?" ንምንታይ ንዓለም ዝባኑ ሂቡ ንበይኑ ባሕታዊ ኮይኑ ክነብር መሪጹ?

"ክሪስ ናይት፡ ምስ ካልኦት ሰባት ክኸውን ከም ዘይፎኽሶ ኢዩ ገሊጹ። ካብ ሰብ ዘህድመካ ገለ ገበን ፈጺምካ ዲኻ? ወይ ዘሕፍር ተግባር'ዶ ገይርካ ኢኻ? ክብል ሓቲተዮ። መልሱ፡ ፍጹም ዝብል ኢዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጠይ ግን በይነይ ክኸውን ዝደፍኣኒ ብርቱዕ ሓይሊ ነይሩ፡ በይነይ ምስ ዝኸውን ዝያዳ ከም ዝፎኽሰኒ ድማ ይስመዓኒ ነይሩ ይብል።"

እቲ ድፍኢት ኣዝዩ ብርቱዕ ብምንባሩ፡ ንከባቢ ሰለስተ ዓሰርተ-ዓመት ንዝኾነ ሰብ ከይተዛረበ ኢዩ ኣሕሊፍዎ። ሓንቲ መዓልቲ እባ ኣብ ቅድሚኡ ንዝተዓንቀፈ ሓዃሪ "ሰላማት" ክብል ተዛሪብዎ ነይሩ።

ኣብ እዋን ሓጋይ ሓያል ቀዝሒ ትሕቲ ኣሉታ 20 ዲግሪ ሰንቲ ግረይድ ኣብ ዝበጽሓሉ'ውን ሓዊ የናኽስ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ድማ እቲ ካብኡ ዝወጽእ ትኪ ኣቓልቦ ከይስሕብ ብምስግኡ ኢዩ።

" ክርስቶፈር ናይት ነእምሮ ሰብ ዘደንጹ ብዙሕ ዛንታ ኢዩ ዘለዎ" ክብል ኢዩ ፊንከል ዝዛረብ።

"ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቀዝሒ ተጻዊርካ ኣብ ሓደ ናይሎን ቴንዳ 27 ሓጋይ ከተሕልፍ ክትኣምኖ ዝኸብድ ኢዩ" ይውስኽ ፊንከል።

ግዚኡ ብኸመይ የሕልፎ ከም ዝነበረ ፊንከል ሓቲትዎ ነይሩ።

ገለ ግዜ መጽሓፍ የንብብ፡ እዚ ግና ኩሉ ግዚኡ ዝወስድ ኣይኮነን። ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብቲ ንሕና 'ዋላ ሓንቲ' እንብሎ ኢዩ ዘሕልፎ ነይሩ።

ዋላ ሓንቲ ማለት እንታይ ማለቱ ከም ዝኾነ ክገልጽ ከሎ ድማ፡ "ኣብ 27 ዓመት ሓንቲ ግዜ'ውን ትኹን ሰልክይዎ ኣይፈልጥን። ጽምዋ ተሰሚዕዎ ኣይፈልጥን።

ንሱ ዝብሎስ በንጻሩ እኳ ደኣ ኢዩ። ምስ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ዓለም ፍጹም ከም ዝተኣሳሰረ ኢዩ ዝስምዖ ነይሩ። ምስ ባህሪ ኣብ ፍጹም ውህደት ከም ዝነበረ ኢዩ ዝስምዖ ዝነበረ"።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ካምፕ ናይት ዝተረኽበ ኣቕሑ

ልክዕ ከምዚ ትንግርታዊ ተሞክሮ ኢዩ ዝመስል። እዚ ግን ብሓሽሽ ሳይኪደልያ ዝተረኽበ ዘይኮነስ ብብሕትውና ዝተረኽበ ኢዩ።

ብዝፈጸሞ ተግባር ስርቂ ንሸውዓተ ወርሒ ክእሰር ዝተፈርዶ ክርስቶፈር፡ ብዘይካ ምስ ማይክ ፊንከል ምስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ክዛረብ ፍቓደኛ ኣይነበረን።

ንባሕታዊ መይን ከሪስቶፈር ናይት ጽምዋን ብሕትውናን ዓስቡ ኢዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ ሓድጊ ከይገደፈ፡ ህይወቱ ኣብ በረኻ ኣብ ንእሽቶ ቦታ ክመርሕ፡ መወዳእትኡ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ኣግራብ ክመውት ኢዩ ምርጭኡ።

"ኣብ ዘመነ ፌስቡክን ማሕበራዊ ሚድያን፡ እዚ ሰብ ካብ ኩሉ ዓይነታት ጽልዋ ናይዚ ግዜ ተነጺሉ ምንባርን ሙማትን ዝመረጸ" ክብል ኢዩ ፊንከል ዝገልጾ።