ልስልስ ዝበሉ ሙዚቃታት ዝሰምዑ ሕንጣያት ንቑሓት'ዮም፡ መጽናዕቲ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

መጽናዕቲ፡ ልስልስ ዝበሉ ሙዚቃታት ዝሰምዑ ሕንጣያት

ክውለድሉ ካብ ዝግብኦም እዋን ኣቐዲሞም ዝውለዱ ሕንጣያት፡ ናይ ኣእሙሮ ምድንጓይ ከየጋጥሞም ምእንቲ ልስልስ ዝበሉ ሙዚቃታት ክሰምዑ ከምዝምከር ተመራመርቲ ዩኒቨርስቲ ጀኔቫ ኣረጋጾም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት