ዓለማዊ መደበር ጠፈር ሎሚ ኣብ ሰማያት ኣዲስ ኣበባ ክትረአ'ያ

ዓለማዊ መደበር ጠፈር Image copyright NASA

ኣብ ህዋ እናኣንሳፈፈት፡ ንዓለም ሓበሬታ እተመሓላልፍ ዓለማዊ መደበር ጠፈር፡ ሎሚ ምሸት ሰዓት 7፡52 ድሕሪ ቐትሪ (1፡52 ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ) ንሰማያት ኣዲስ ኣበባ ኣቋሪጻ ከም እትሓልፍ ተሓቢሩ።

እዛ ሎሚ 12 ነሓሰ 2019 ብሰማያት ኣዲስ ኣበባ እትሓልፍ ዓለማዊ መደበር ጠፈር፡ ደበና እንተዘይከዊልዋ፡ ብዘይዝኾነ ሓጋዚ መሳርሒ ክትረአ ከም እትኽእል ተገሊጹ።

እዛ ብሰማያት ኣዲስ ኣበባ እትሓልፍ ዓለማዊ መደበር ጠፈር፡ ኣብ ሰማያት ኣዲስ ኣበባ ንኣስታት ሽዱሽተ ደቓይቕ ክትረአ'ያ።

እዛ ዓለማዊ መደበር ጠፈር እንታይ'ያ ትገብር?

እዛ ዓለማዊ መደበር ጠፈር፡ ካብ ጽልዋ ስሕበት ምድሪ ወጻኢ እትንቀሳቐስ ኮይና፡ ክንዲ ስፍሓት ሜዳ ኵዕሶ እግሪ እዩ ግዝፋ።

ኣብ ውሽጣ ብዘለዉ ክኢላታት ስነጠፈር እናተሓገዘት ናይ ስነፍልጠትን ቴክኖሎጅን ምርምራትን ፈተናታትን ተካይድ።

ኣብ ዙርያ እዛ ዓለም፡ ዑደት ኣብ እተካይደሉ ከኣ፡ ኣብ መሬት ንዘሎ ፍጡር ጠቐምቲ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ምድህሳስን፡ ካብዛ ዓለም ወጻኢ ዘለዋ ፕላኔታት ኣብ ምድህሳስ'ውን ሓበሬታታት ትእክብ።

ምዓስ'ያ ክትረአ?

እዛ ዓለማዊ መደበር ጠፈር፡ ደበና እንተዘይሸፊንዋ፡ ልክዕ ከም ወርሒ ብርሃን ናይ ምድጓሕ ባህሪ ስለዘልዋ፡ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ክትረአ ትኽእል እያ፡ እንተኾነ ኣብ ቀትሪ ግን ንክትርእያ አጸጋሚ እዩ።

ናይ ጽሓይ ብርሃን ኣብ ዘይብሉን፡ ኣብ እዋን ወጋሕታ ከኣ ዝያዳ ናይ ምንጻር ተኽእሎ ከምዘለዋ ሰብ ሞያ ይሕብሩ።

ዓለማዊ መደበር ጠፈር እንታይ እያ ትመስል?

ዓባይ ነፋሪት ወይ'ውን ኣብ ህዋ እትሳፍፍ ኮኾብ እትመስል ኮይና፡ ከም ናይ ነፈርቲ ውልዕ ጥፍእ ዝብል ሓባሪ ብርሃን የብላን።

እቲ ትሕንበበሉ መሰመር ዘይቀያየር ኮይኑ፡ ካብ ናይ ነፋሪት ዝቕልጠፍ ፍጥነት ኣለዋ።

ፍጥነታኽ ክሳብ ክንደይ'ዩ?

ዓለማዊ መደበር ጠፈር፡ ኣብ ስዓት 28 ሽሕ ኪሎሜተር ትሕንበብ ኮይና፡ ኣብ 90 ደቒቕ ኣብ ዙርያ መሬት ሓንሳብ ትኾልል፡ ከምኡ እናበለት ከኣ ትቕጽል።

ኣብዛ ዓለማዊ መደበር ጠፈር ዘለዉ ጠፈርተኛታት ከኣ ኣብ መዓልቲ 16 ግዜ ጽሓይ ከትበርቕን ክትዓርብን እንከላ ክዕዘቡ ይኽእሉ።

ዓለማዊ መደበር ጠፈር ኣብ ለይቲ ከመይ ኣቢላ'ያ ክትረአ ትኽእል?

ኩነታት ኣየር ደበና ዝዓብለሎ ኮይኑ እንተዘይከዊልዋ፡ እዛ ዓለማዊ መደበር ልክዕ ከም ወርሒ ካብ ጽሓይ ኣብ ዝባና ዝዓልብ ብርሃን ብምንጽብራቕ ክትረአ ትኽእል።

ኣብ ለይቲ ዋላ ወርሒ ኣይትሃሉ ነዛ ዓለማዊ መደበር ጠፈር ንምርኣይ ዘጸግም ኣይኮነን።

ተወሳኺ ዛንታ