ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስተደተኛታት ንሽግር ስደተኛታት ሸገረኣብ ኣመልኪቱ ምላሽ ሂቡ

ማዓስከር ሸገረኣብ Image copyright FRE

ኣብ ሱዳን ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገረኣብ፡ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 47 ሽሕ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዕቑባን ይእንግድ ከም ዘሎ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስተደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።

ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2019 ዘሎ ግዜ፡ ብማእከላይ ኣብ ወርሒ 1000 ዝኾኑ ሓደስቲ ስደተኛታት ክቕበሉ ከም ዝጸንሑን፡ መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ዝመጹ ከም ዝኾኑን እውን ሓቢሩ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገረኣብ ተዓቝቦም ዘለው ኤርትራውያን፡ ብስግኣት ጸጥታ፡ ሕጽረት መግብን ማይን፡ ስእነት ኣገልግሎት ጥዕናን ይሳቐዩ ምህላዎም ንቢቢሲ ሓቢሮም ነይሮም።

ነዚ ብዝምልከት፡ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንቢቢሲ ምላሽ ሂቡ'ሎ።

እቲ ትካል ኣብ ዝሃቦ ምላሽ፡ ስደተኛታት ኣብቲ መዓስከር ቀረብ መግቢ፡ ማይ፡ ሕከምናን ቤት ትምህርትን ከም ዝረኽቡ ኣመልኪቱ።

እንተኾነ ግን ይብል እቲ ትካል፤ ብሰንኪ ብዝሒ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዕቁባን፤ እኹል ቀረብ ከም ዝጎድሎምን፤ ጠለብ ስደተኛታት ንምምላእ ተወሳኺ ምወላ ከም ዘድልዮምን ሓቢሩ።

ዋሕዚ ሓደስቲ ስደተኛታት ብምውሳኹ ድማ፡ ነቲ ናይ ምሕጋዝ ዓቕሞም ከም ዝበደሆ ሓቢሩ።

ብዛዕባ ሕጽረት ማይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ እኩል ማይ ክቕርቡ ጸገም ከም ዝኾኖም ላዕላዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ድሕሪ ምግላጽ፤ ነቶም ሰደተኛታት 20 ሊትሮ ኣብ መዓልቲ ከም ዝወሃቦም ግን ሓቢሩ።

Image copyright FRE

ቀረብ ማይ ንምድንፋዕ ድማ ሓደስቲ ጸሓያዊ ጸዓት ኣብ ምትግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር፡ ነዚ ንምትግባር ድማ ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዝደልዮም ኣመልኪቱ።

እቶም ስደተኛታት ሓገዝ ሕክምና ምስ ዝሓቱ፡ ኣብቲ ገንዘብ ዝኽፈሎ ሕክምና ንክኸዱ ከምዝንገሮምን ኣብቲ ናይ ናጻ ክሊኒክ እኹል ኣገልግሎትን መድሃኒትን ከምዘየለን ብምግላጽ ኣማሪሮም ነይሮም።

እቲ ትካል ብወገኑ፡ ኣብ ሸገረኣብ ስደተኛታትን እቲ ማሕበረሰብን መባእታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽቡሎም ኣርባዕተ ማእከላት ከምዘለዉን፤ ኣብ መዓልቲ ካብ 120-150 ሰባት ኣብዘን ማእከላት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡን ሓቢሩ።

እዘን ማእከላት፡ ምስ ዩኤንኤችሲኣር ተሻሪኾም ብዝሰርሑ ትካላት ዝካየዳ ኮይነን፡ ዩኤንኤችሲኣር ድማ ሓገዝ ኣቕርቦት መድሓኒት ዝገብረለን ኮይነን መባእታዊ ኣገልግሎት ሕክምና እየን ዝህባ።

ኩነታት ሕማም ናይቶም ስደተኛታት እናተርኣየ፡ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከቡ ላዕለዎት ትካላት ሕክምና ክኸዱ ከምዝግበር'ውን ላዕለዋይ ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ይገልጽ።

ገለ ፍሉይ ሕክምናዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ስደተኛታት ግን፡ ኣብ ከባብያዊ ዕዳጋ መድሓኒት ስለዘይርከብ ኣጸጋሚ ከምዝኾነ፡ ግን ከኣ ካብ ዓለምለኸ ኣቕረብቲ መድሓኒት ንምዕዳግ 'ኣድላዪ ዘበለ ነገራት' ከምዝወደአ ኣመልኪቱ።

እቶም "ብምሒር ጸገም" ዝተማረሩ ስደተኛታት፡ ኣብ ሓንቲ 3 ብ 3 ሜትሮ ዝስፍሓታ ጸባብ ክፍሊ ክሳብ 25 ዝኾኑ ሰባት ተጸቓቒጦም ከም ዝድቅሱን፡ ብሰንኪ'ቲ ጽቕጥቅጥ ከኣ ብዙሓት ሰባት ብከም ዓባይ ሰዓል፡ ውጽኣት፡ ዓሶን ታይፎይድን ዝኣመሰሉ ሕማማት ተጠቒዐም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከምዘለው ንቢቢሲ ትግርኛ ሓቢሮም ነይሮም።

ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስተደተኛታት፡ ንሕጽረት ገዛውቲ ንምቅላል ኣብ ህንጸት ይነጥፍ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ። እንተኾነ፡ እቲ ስራሕ ብሰንኪ ዝናብ ክደናጐ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ።

ብዛዕባ ብልሽውና ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድማ፡ እቶም ስደተኛታት ጸገም እንተኣጓኒፍዎም ናብ ዝመምልቶ ኣካል ክጠርዑ ኣዘኻኺሩ።

ተወሳኺ ዛንታ