ጃፓናውያን ካብ ሰብን እንስሳን ዝተዳቐሉ ናይ ሰብ ኣካላት ክፈጥሩ ይጽዕሩ'ለው

ጃፓናውያን ካብ ሰብን እንስሳን ዝተዳቐሉ ናይ ሰብ ኣካላት ክፈጥሩ ይጽዕሩ'ለው Image copyright Getty Images

ወዲ ሰብ ንዘመናት ሰብን እንስሳን ብምድቓል፡ ሓድሽ ፍጥረት ክፈጥር ሓሳብ ነይሩዎ'ዩ።

ካብዚኦም ሓደ፡ ኣብ ጥንታዊት ግሪኽ ሰብን እንስሳን ብምድቓል ንዝፍጠሩ ፍጡራት ቺሜራ ዝብል ስያመ ተዋሂቡዎም'ዩ።

ውጽኢታት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ኣብ ዝማዕበልሉ ዘመን ድማ፤ እዚ ሓሳብ ዝግሃድ ዘሎ ይመስል። ኣብ ቀረባ መንግስቲ ጃፓን፡ ንሓደ ጉጅለ ተመራመርቲ ናይ ሰብ ኣካላት ኣብ ማህጸን እንስሳታት ከቐምጡ ፈቒዱ'ሎ።

ፕሮፌሰር ሂሮምትሱ ናካውቺ ነቲ ምርምር ዝመርሕ ተመራማሪ'ዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲታት ቶክዮን ስታንፎርድን ዝተወጻጽኡ ተመራመርቲ ድማ ኣብዚ ጉጅለ ተሳተፍቲ ኮይኖም ኣለው።

ኣብዚ ፕሮጀክት፡ ኣብ ማህጸን ነዚ ፈተነ ዝተዳለዋ ኣናጹ ናይ ሰብ ዋህዮ ብምውጋእ ናይ ወዲ ሰብ ላልሽ ክፍጠርን ክዓብን ናይ ፈተነ ስራሕ ክስራሕ'ዩ።

እዚ ኣብ ማህጸን እተን ኣናጹ ዝቕመጥ ድቂ ምስ ዓበየ፡ መጥባሕቲ ብምክያድ ናብ ማህጸን ካልኦት እንስሳት ክኣቱ ክግበር'ዩ። ናይ ወዲ ሰብ ኣካላት ኣብ ውሽጢ እንስሳታት ምፍጣርን ብመጥባሕቲ ናብ ሰባት ክትከሉ ምግባርን ድማ ዕላማ እቲ ፕሮፌሰር'ዩ።

ክሳብ ቀረባ እዋን፡ ጃፓን ከምዚ ዓይነት ምርምር ዝግበረሎም ዝነበሩ እንስሳት ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ክውገዱ ትገብር ነይራ።

Image copyright Getty Images

ሞራላዊ ሕቶታት

ፕሮፌሰር ናካውቺ፡ ኣብዚ ዓውዲ ፈተነ ዘካይድ ዘሎ ፈላማይ ተመራማሪ ኣይኮነን። ምስ ካልኦት ተመራመርቲ ብምኻን፤ ዋህዮ ደቂ ሰባት ኣብ ኣንጭዋ፣ ሓሸማ፣ በጊዕን ካልእን ፈተነ ገይሮም'ዮም።

ሸቶ እቶም ተመራመርቲ ድማ፡ ከም ላልሽ ዝኣመሰሉ ዝለዓለ ሕጽረት ስለ ዘጋጥም፡ ናይ ሰብ ኣካላት ኣብ ውሽጢ እንስሳት ክምዕብሉ ብምግባር፡ ብመጥባሕቲ ክትከሉ ምግባር'ዩ።

ኣብ 2017፡ ፕሮፌሰር ናካውቺ፡ ጥዕይቲ ላልሽ ኣንጭዋ ብምምጻእ ኣብ ውሽጢ እታ ሕማም ሽኮር ዝነበራ ኣንጭዋ ክዓቢ ብምግባር ክፍውስ ክኢሉ'ዩ።

ይኹን'ምበር ክሳብ ሕጂ ምስ ዋህዮ ደቂ ሰባት ዝተተሓሓዘ ፈተነ ሕጋዊ መስርሕ ከይሓዘ ስለ ዝጸንሐ፡ ክካየዱ ዝጸንሑ ፈተነታት ኣይሰመሩን ነይሮም።

ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ምርምር ሞራላዊ ሕቶታት የልዕል'ዩ ዘሎ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ፡ ዋህዮ ናይ ወዲሰብ ኣብ ውሽጢ እንስሳ ክኣቱ ምስተገብረ፡ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮ እንስሳታት ኮይኑ ልክዕ ከም ሰብ ዘመዛዝን ክኸውን ይኽእል ድዩ ዝብል'ዩ።

Image copyright Getty Images