ጀርመን፡ ዘደንቕ ታሪኽ ጠዓምቲ ጸብሒ ኣዶልፍ ሂትለር

ኣዶልፍ ሂትለር ምስ ካልኦት ሰባት መግቢ እናተመገበ Image copyright Alamy
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣዶልፍ ሂትለር ስጋ ከም ዘይፈቱ ይዝረብ

ነፍሲ ወከፍ መኣዲ፡ ብህይወት ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ዕጫ ዝውስን እንተዝኸውን እንታይ ምገበርኩም?

ዝቐርበልኩም ቁርሲ፣ ምሳሕ ወይ ድራር፡ ዕጫ ሞትኩም ዝመዘዘሉ ዕድል ዝፈጥር ግን ድማ ሓደ ሰብ 'ኣይፋል' ክብል ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ጌርኩም ሕሰቡዎ።

እዚ፡ መዓልታዊ ሓቃዊ ዛንታ ጠዓምቲ ጸብሒ ሂትለር እምበር ልበ ወለድ ኣይኮነን።

ካልኣይ ኲናት ዓለም ቅድሚ ምውድኡ ክልተ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ሂትለር ዝምገባ ነብሰ ወከፍ መግቢ ብኻልእ ሰብ ትጥዓም ነይራ።

ጸላእቲ ጀርመን ወይ ንዕኡ ዘይፈትውዎ ሰባት ብመግቢ በኪሎም ከይቐትሉዎ ዝሰግአ ሂትለር፡ ጎራዙ ጀርመን ሓርዩ፡ 'ጠዓምቲ ጸብሒ' ገይሩወን።

እቲ ዘገርም ታሪኽ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ናብ እዝኒ ሰባት ዝበጽሐ ቅድሚ 60 ዓመት'ዩ። እዚ ታሪክ ሰብ ክሰምዖ ዝገበረት ድማ ጠዓሚት ጸብሒ ዝነበረት፡ ጓል 59 ዓመት ማርጎ ዎክ እያ።

ታሪክ ማርጎ ዎክ፡ 'ጠዓምቲ ጸብሒ ሂትለር' ብዝብል ርእሲ ተሰሪሑ ድማ ብትያትር ቐሪቡ።

ታሪኽ እዚ ቲያትር ኣብ ዙርያ ኣርባዕተ ጠዓምቲ ጸብሒ ሂትለር ዝነበራ ዘተኮረ ኮይኑ፡ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተዋሳእቲ ነይረን።

ማርጎ፡ ዛንትኣ ሚሼል ብሩክስ ንዝተብሃለት ጋዜጠኛ እያ ኣዕሊላታ። እዛ ጋዜጠኛ፡ "እዚ ታሪኽ ክትጽሕፍዮ ዲኺ? ኢላ ብምሕታት "ኣነ ኣይጽሕፎን እንተይልኪ ኣነ ክጽሕፎ እየ" ኢላታ።

ብሩክስ፡ ታሪኽ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ዘሕዝንን ጽልምት ዝበለን ምኻኑ እንተፈለጠት'ውን፡ 'ትራጃይ ኮሜዲ' ገይራ ክትሰርሖ ወሲና።

እዘን ሰብ ታሪክ፡ ኣብቲ ጸልማት ግዘ ከመይ ብሉጻት መሓዙት ኮይነን ዝብል ዛንታ ዝነግር ገይራ ድማ ጽሒፋቶ።

ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት ዓለም፡ ጀርመናውያን ኣብ ከቢድ ጸገም ተጸሚዶም ብዙሓት ብሓለንጊ ጥምየት ዝተጨፍጨፍሉ ዘመን'ዩ ነይሩ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ግን፡ ንሂትለር ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዘ፡ ኣዝዩ ብቅመማ ቅመም ዝበልጸገ መግቢ የቕርባ ነይረን።

እዚ እዋን ዘይትርስዖ ማርጎ፡ ሂትለር ስጋ ብዙሕ ከም ዘይፈቱ ትዛረብ። ኣትኽልቲ፣ ሩዝ፣ ፓስታን ፍራምረን ንሱ ዝመርጾም መግቢታት'ዮም።

ኣብቲ ግዘ ግን፡ ኣይኮነን'ዶ እዚኦም ክትረክብ ነዚኦም ክትሓስብ ሓይሊ ዝህብ መግቢ ምርካብ'ውን ዝከበደሉ'ዩ ነይሩ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣዶልፍ ሂትለርን ሙሶሎኒን 'ዎልፍ ሌር' ኣብ ዝተብሃለ በዓቲ ሂትለር ብዛዕባ ኲናት እናመኸሩ

"ዋላ'ኳ እቶም ዝቐርቡ ዓይነታት መግቢ ብዓይንኻ ዝብልዑ እንተኾኑ፡ ንሕና ግን ተሰቂቕና ኢና ንምገቦም ነይርና"።

"ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እንትበልዓ ይበኽያ ነይረን። ብጣዕሚ ይፈርሓ፤ ግን ዝቐረበልና ሓጢጥና ክንበልዕ ኣለና። ድሕሪኡ እንተውሓደ ንሓደ ሰዓት ክንጽበ ንግደድ። መብዛሕትና፡ ሐዚ ሓመምና እናበልና ነንብዕ ምንባርና ይዝክር" ትብል።

ኣብ እንዳ ክሽነ ሂትለር ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ፡ ምስ ተመገባ ድሕሪ ሓደ ሰዓት በብዓይነት ነተን ዘቕርባ የዳልዋ ነይረን። ኣብ ሞንጎ እተን ጠዓምቲ ጸብሕን ሂትለር ዝምገበሉ ሰዓትን ዘለዋ 60 ደቓይቕ፡ ንመብዛሕትአን ናይ ጭንቂ ደቓይቕ እየን። ዳርጋ ኮፍ ኢልካ ሞትካ ምጽባይ።

ካብ ሞንጎ እዘን ጠዓምቲ ጸብሒ ተበኪላ ዝሞተት ኣላ'ዶ የላን ዝብል ብወግዒ ዝፍለጥ ነገር የለን። ማርጎ ዎክ "ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ዋላ ሓደ ተበኪሉ ዝሞተ የለን" ትብል።

ወተሃደራት ሩሲያ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣዶልፍ ሂትለር ክቐርቡ ምስ ጀመሩ፡ ሓደ በዓል መዓርግ ወተሃደር ማርጎ ሓቢኡ የውጽኣሞ ናብ በርሊን ናብ ዝጉዓዝ ባቡር ኣሳፊሩዋ። ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣበይ ከም ዝኣተዋ ዝፍለጥ ነገር የለን።

ሰብ ንኽነብር መግቢ ይበልዕ። ማርጎን ካልኦት ጠዓምቲ ጸብሕን ግን፡ ንሂትለር ቀዲመን ንኽሞታ እየን ዝምገባ ነይረን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ